Forskningsbanken

När vi fullt ut förstår hur våra hjärnor och vår kropp fungerar och dessutom använder oss av den kunskapen ökar förutsättningarna för ett välmående näringsliv och en positiv samhällsutveckling. Missing Link arbetar med att göra modern hjärnforskning till livskonst och grundade därför Holone 2010. Artiklar publicerade i Holone är inlagda i Forskningsbanken. Vi fortsätter nyfiket att bevaka och referera från neurovetenskapens och psykologins forskningsfront med rön relevanta för arbetslivet. Vi vill dela med oss av den viktiga kunskapen!

Nedan hittar du korta sammanfattningar av vetenskapliga studier i en sökbar databas. Vi sammanfattar bara studier och böcker som har granskats genom peer-review. Sprid dem gärna vidare!

Värdet av en god bok

Att läsa böcker är minsann inte bara tidsfördriv och lättsam förströelse. De som konsumerar finlitterära romaner ökar sin förmåga att sätta sig in i andra människors tankar, känslor och avsikter, det som kallas ”Theory of mind” eller mentalisering.

Kollektiv intelligens eller grupptryck

Det kan verkligen vara besvärligt med många olika uppfattningar i en grupp. Men vid närmare eftertanke är det ju precis det vi söker med gruppbildningen – att få till en mångfald av perspektiv och idéer – en kollektiv intelligens. Men mångfald behöver värnas.

Human Connectome project

Människans hjärna är den mest komplexa konstruktionen vi känner till i universum. Den består av 100 miljarder nervceller, som var och en har cirka 10 000 kontaktpunkter/synapser. Ingen dator i världen är i närheten av denna komplexitet, inte heller det telenät som kopplar samman 5 miljarder mobiltelefoner. I rena siffror klås hjärnan bara av Vintergatan med sina 200 miljarder stjärnor, men de är å andra sidan utspridda över 100 000 ljusår och inte inträngda i en 1,5 liter stor skalle.

Hjärnans kapacitet allt mer hisnande

Hjärnan, med sina i runda tal 130 miljarder nervceller, har sannolikt en mycket större minneskapacitet än vad vi tidigare trott visar ny forskning från amerikanska Salk Institutet.

Konst som skakar om når hjärtat

Lidande leder ledare i konsten att leda. Ut ur komfortzonen in i smärtan! Känslostarka konstupplevelser kombinerat med djup reflektion, sk Shibbolet-föreställningar utvecklar ett bättre ledarskap än ett traditionellt modernt ledarskapsprogram, visar unik svensk tvärvetenskaplig forskning. Dessutom blev ”Shibbolet-cheferna” till salutogen-chefer – dvs hälsobringande chefer.

På samma våglängd

När vi samarbetar börjar hjärnorna svänga i takt, visar ny forskning som studerat personer som musicerar tillsammans. Vi är på samma våglängd, såväl bildligt som bokstavligt. Men vilja till samverkan tycks vara en förutsättning.

Hormonnivåer förändrar hjärnan

Hormonnivåerna hos kvinnor förändras under menscykelns gång, det känner de flesta till. Men även hjärnan förändras! Det visar en ny studie av forskare från bland annat Lunds universitet.

Genetisk variant för social känslighet

En ny tvärvetenskaplig studie har identifierat en genetiskt variant för uttrycket av signalsubstanserna serotonin och opioider. Personer som har denna variant har en ökad social känslighet.

Förvalta uppmärksamhetskapitalet

Hjärnan klarar av fullt fokus och att leverera ”bästa kvalitetstänk” blott 2–3 timmar per dag. Detta är hårdvaluta! – Vi behöver ett nytt begrepp inom näringslivet, ”attentional capital”, ett slag uppmärksamhetskapital som borde förvaltas lika omsorgsfullt som det finansiella och intellektuella kapitalet, säger ledarskapscoachen David Rock. Vi intervjuade honom.

Ta ett ”skogsbad” och kom igen!

När man i väst börjar tala om mindfulness-övningar på kontoret tar japanerna konceptet hela vägen och fullständigt impregnerar sig i sinnesförnimmelser – de ”skogsbadar! Nyttan av en shinrin-yoku börjar få vetenskapligt stöd. Cypressoljan stimulerar immuncellerna.