Forskningsbanken

När vi fullt ut förstår hur våra hjärnor och vår kropp fungerar och dessutom använder oss av den kunskapen ökar förutsättningarna för ett välmående näringsliv och en positiv samhällsutveckling. Missing Link arbetar med att göra modern hjärnforskning till livskonst och grundade därför Holone 2010. Artiklar publicerade i Holone är inlagda i Forskningsbanken. Vi fortsätter nyfiket att bevaka och referera från neurovetenskapens och psykologins forskningsfront med rön relevanta för arbetslivet. Vi vill dela med oss av den viktiga kunskapen!

Nedan hittar du korta sammanfattningar av vetenskapliga studier i en sökbar databas. Vi sammanfattar bara studier och böcker som har granskats genom peer-review. Sprid dem gärna vidare!

Hypnos – hett villebråd för neuroforskarna

Hypnos har seglat upp som högintressant område inom området neurokognition. Ett kontroversiellt fenomen som av många forskare ansetts som ”hokus pokus” är nu rumsrent – men fortfarande ett mysterium.

Gången, sinnet och minnet

Deprimerade personer går mer framåtlutade, med slokande axlar, vaggar mer i sidled med överkroppen och svänger mindre med armarna. När man känner sig glad och pigg går man istället med ”klipp i steget” och upprätt överkropp. Detta är vetenskapligt bevisat – men gäller det omvända?

Ovanans makt – väcker vanmakt

Goda vanor och dåliga vanor – vanor och ovanor – i hjärnan är automatiserade förlopp. Den goda vanan vill vi behålla. Ovanan vill vi ändra. Tyvärr är båda lika hårt spårade i vår hjärna. En vana bryts inte med lätthet. Vanan har nämligen formats till en egen enhet i hjärnan. Beteendets olika delar har ”chunkats” ihop – först då är det en vana. Energibesparande och bra!

Kraften av föreställningar

Placebo-effekten känner de flesta till. Placebo kallas den effekt vi får av en medicinsk behandling som skapas av förväntningarna på behandlingen, oavsett om det är sockerpiller eller något annat som ordineras. Nu visar ny forskning att placebo inte bara gäller behandlingar utan att samma kraft finns i våra egna föreställningar, våra mindset! Och att inbillning ger verklighet.

I huvudet på en meditatör

I huvudet på en meditatör I en gren inom det neurovetenskapliga forskningsfältet har man i snart femton år undersökt vad som händer i hjärnan under kontemplation och meditation. Den populära tidskriften Scientific American har i år rapporterat om detta i fyra nummer. I novembernumret återfinns en ypperlig artikel skriven av tre forskare Antoine Lutz, Richard Davidson […]

Medkänsla på jobbet -varför då?

Många skulle hålla med om att vi behöver mer medkänsla för att minska lidandet i världen. Men få prioriterar att bygga upp en kultur av medkänsla på jobbet, där vi spenderar största delen av vår vakna tid. Medkänsla hör inte arbetslivet till, säger många, och förknippar det mer med välgörenhet än med kollegor.

Självmedkänsla – varför och hur

Sinnestillstånd Självmedkänsla Självmedkänsla – det är att stötta sig själv i motgångar istället för att reagera med hård inre kritik eller kräva av sig själv att vara perfekt i alla lägen. Det är att vara lika stöttande mot sig själv som vi är mot andra. Agneta Lagercrantz Självmedkänsla – varför och hur Vi dömer och […]

Operationssår läker snabbare med avslappning

Operationssår läker snabbare med avslappning. Detta är den första kontrollerade studie som visar att en enkel avslappning några dagar före och efter operation kan förbättra kollageninlagringen i kirurgiska sår.

Neuroekonomi

Varför gör vi kognitiva misstag eller ”feltänk” som begränsar vår framtida lycka?

Fantasi och verklighet blandas och blir sanning

Fantasi eller verklighet är den stora frågan för två svenska forskare vid Karolinska Institutet. De visar att vår inbillning kan forma vår upplevelse av världen mer än vi tror. Det vi mentalt föreställer oss bara i huvudet kan ändra de faktiska sinnesintrycken!