Forskningsbanken

När vi fullt ut förstår hur våra hjärnor och vår kropp fungerar och dessutom använder oss av den kunskapen ökar förutsättningarna för ett välmående näringsliv och en positiv samhällsutveckling. Missing Link arbetar med att göra modern hjärnforskning till livskonst och grundade därför Holone 2010. Artiklar publicerade i Holone är inlagda i Forskningsbanken. Vi fortsätter nyfiket att bevaka och referera från neurovetenskapens och psykologins forskningsfront med rön relevanta för arbetslivet. Vi vill dela med oss av den viktiga kunskapen!

Nedan hittar du korta sammanfattningar av vetenskapliga studier i en sökbar databas. Vi sammanfattar bara studier och böcker som har granskats genom peer-review. Sprid dem gärna vidare!

Flow – magiskt och eftertraktat

Trot eller ej – men de bästa ögonblicken i ditt liv kan inträffa på jobbet! Du är plötsligt förlorad bortom tid och rum, koncentrationen är djup och ditt medvetande obesvärat av det du gör – det bara sker – du är i flow och lyckan är total!

Stress och mindset

Vi lever i en värld full av information. Viss information ligger i linje med det vi redan vet, annan information utmanar det vi tror oss veta. Över 30 års forskning inom psykologi slår fast att människor organiserar information och gör världen förståelig genom att kategorisera och förenkla den information vi tar in.

Muskler i arbete är reningsverk!

Muskelaktivitet skyddar hjärnan mot stress och utmattningsdepression. När musklerna används renas blodet från ett ämne som bildas vid stress och som är skadligt för hjärnan. Men det handlar om uthållighetsträning, så hellre en seg maraton än explosivt muskelbygge, säger Mia Lindskog, en av forskarna bakom det spännande fyndet.

Världens lyckligaste man

Buddhistiska munkar har meditationsmetoder specifikt designade för att förstärka det eudaimoniska välmåendet, de mediterar på kärleksfull vänlighet och medkänsla.

Utomkroppsliga upplevelser

Är den mänskliga naturen en eller två? Kvittrar det en själ i varje kropp, likt en sjungande duett eller är jag-upplevelsen blott en effekt av hjärnans maskineri, ett och samma virke? En utomkroppslig upplevelse som ung student fick världskända forskaren Susan Blackmore att viga större delen av sin karriär åt att undersöka just detta. I sitt föredrag berättade hon om sin långa resa in i den moderna medvetandeforskningen och ”det mänskliga självets natur”.

Nytt om stress

Vår naturliga förmåga att kunna resonera förnuftigt med oss själva, för att dämpa en känslomässig reaktion, försvinner när vi är stressade. Det beror på att kopplingen mellan den prefrontala hjärnbarken och det limbiska systemet försämrats, visar Ivanca Savic Bergströms forskargrupp vid stressforskningsinstitutet, i en nypublicerad spännande studie.

Mood Food

Gurkmeja läker, socker och mättat fett skadar både kropp och själ. Vad vi äter kan inte längre reduceras till kalorier och vitaminer. Inte heller kan vi hävda att det bara handlar om hjärta, kärl, muskler och mage. Nu kommer forskning som visar att maten även påverkar hur vi tänker och känner. En amerikansk neurokirurg med fokus på hur nervskador bäst läks har landat i nutritionsforskningen. Han talar om ””mood food””, och har sitt forskarfokus på fet fisk, curry, grönt te –– och ”sockerdricka.

Stress och mindset

Stress och mindset Vi lever i en värld full av information. Viss information ligger i linje med det vi redan vet, annan information utmanar det vi tror oss veta. Över 30 års forskning inom psykologi slår fast att människor organiserar information och gör världen förståelig genom att kategorisera och förenkla den information vi tar in. Kognition Stress […]

När medkänslan sviktar

Vad händer i oss när vi står inför människor i nöd och medkänslan plötsligt förbyts till irritation. Är jag hård och kallsinnig? Det är ”compassion fade!”, säger forskarna.

Personlig utveckling på jobbet

Nytänkande kvalitativ forskning från Handelshögskolan i Stockholm visar att arbetsplatsen är ett utmärkt ställe för att utvecklas som människa och uppnå en personlig mognad.