Forskningsbanken

När vi fullt ut förstår hur våra hjärnor och vår kropp fungerar och dessutom använder oss av den kunskapen ökar förutsättningarna för ett välmående näringsliv och en positiv samhällsutveckling. Missing Link arbetar med att göra modern hjärnforskning till livskonst och grundade därför Holone 2010. Artiklar publicerade i Holone är inlagda i Forskningsbanken. Vi fortsätter nyfiket att bevaka och referera från neurovetenskapens och psykologins forskningsfront med rön relevanta för arbetslivet. Vi vill dela med oss av den viktiga kunskapen!

Nedan hittar du korta sammanfattningar av vetenskapliga studier i en sökbar databas. Vi sammanfattar bara studier och böcker som har granskats genom peer-review. Sprid dem gärna vidare!

1800-talets stress

Tidskriften Lancet tittar på fenomenet stress i backspegeln.

Kroppar talar, Vi tittar, Känslor smittar

I våra öppna kontorslandskap är det inte bara virus som kan smitta. Även känslor kan gå som en omedveten löpeld genom rummet, ibland är vi medvetna om det – men oftast inte. Något att betänka och en möjlighet – glädjespridaren fungerar kanske precis som vattenspridaren – den ger tillväxt. Vi talade med Beatrice de Gelder, världsledande forskare i känslosmitta.

Tänkandets dynamik

Om att vara och inte vara – i fokus. Hjärnans olika delar är sammankopplade i nätverk. Olika nätverk är igång vid olika aktiviteter. De begränsar varandra. Nätverket för vårt arbetes målfokuserade tankeverksamhet balanseras mot nätverket för dagdrömmens spontan-genererade tankeflöde. Dagdrömmen stjäl vårt fokus men bär i gengäld härliga kreativa frukter.

TV-reklam för läkemedel har placeboeffekt

Placeboeffekten är ett sedan länge vedertaget och välkänt fenomen inom medicinsk forskning. Placebo innebär att en individs blotta föreställningar om ett läkemedel faktiskt kan påverka fysiologiska skeenden i kroppen. Kraften i våra mentala uppfattningar är så stark att vi kan bli symptomfria av ett sockerpiller, så länge vi genuint tror på dess effekt.

Surt sa räven

…och gjöt olja över den obekväma skorrande kognitiva dissonansen.

Savant syndrom- neurovetenskapens skattkista

När filmen Rain Man kom 1988 sattes begreppet savant syndrom på kartan. Raymond är född med ett extraordinärt minne men är samtidigt rädd för förändringar och måste strikt följa sina rutiner. Hur är det möjligt att kunna memorera 9000 böcker eller kunna spela komplexa musikstycken som man bara hört en gång? De extraordinära förmågor de med savant syndrom uppvisar gäckar hjärnforskarna: ligger detta latent hos oss alla?

Värderingar och grupptryck

En människas beslut drivs av värderingar, dvs hur hon bedömer den situation hon ställs inför. Värderingarna gör att en människa inte bara är hänfallen åt automatiserade reaktiva beteenden, det vi kallar ”autopiloten”. Dagens organisationer lägger därför stort fokus på att utveckla sin värdegrund.

Mindfulness i näringslivet

Vad har näringslivet för nytta av mindfulness? Harvard Business Review ställde frågan direkt till hjärnforskaren Sarah Lazar.

Stress och demens

Psykologisk stress i medelåldern kan vara orsaken till utveckling av demens, särskilt Alzheimers sjukdom, senare i livet.

Lycka är flow

”Flow business” är helhjärtad uppmärksamhet.