Forskningsbanken

När vi fullt ut förstår hur våra hjärnor och vår kropp fungerar och dessutom använder oss av den kunskapen ökar förutsättningarna för ett välmående näringsliv och en positiv samhällsutveckling. Missing Link arbetar med att göra modern hjärnforskning till livskonst och grundade därför Holone 2010. Artiklar publicerade i Holone är inlagda i Forskningsbanken. Vi fortsätter nyfiket att bevaka och referera från neurovetenskapens och psykologins forskningsfront med rön relevanta för arbetslivet. Vi vill dela med oss av den viktiga kunskapen!

Nedan hittar du korta sammanfattningar av vetenskapliga studier i en sökbar databas. Vi sammanfattar bara studier och böcker som har granskats genom peer-review. Sprid dem gärna vidare!

Mindset

Något så oskyldigt som att berömma någon för att vara smart kan skapa en självbild hos mottagaren med förödande konsekvenser. – Vårt huvudfokus blir att försvara självbilden, istället för att lära och utvecklas, förklarar professor Carol Dweck.

Världsbild och personlighet

Världsbilden är en lika viktig aspekt av personligheten som beteendemönster, visar en ny avhandling från Lund. Den är så viktig för oss att det kan bli mycket känslosamt och konfliktfyllt om den rubbas.

Reptilhjärnan styr ekonomiska beslut

Hur vi tar beslut när vi blir orättvist behandlade styrs inte bara av förnuftet i hjärnans frontallober – även reptilhjärnans amygdala är inblandad, visar en aktuell och spännande avhandling av Katarina Gospic, Karolinska Institutet. Processen påverkas av Sobril, ett vanligt förekommande ångestdämpande läkemedel, något som kan ha etiska implikationer, för såväl individ som samhälle.

I huvudet på en meditatör

I huvudet på en meditatör I en gren inom det neurovetenskapliga forskningsfältet har man i snart femton år undersökt vad som händer i hjärnan under kontemplation och meditation. Den populära tidskriften Scientific American har i år rapporterat om detta i fyra nummer. I novembernumret återfinns en ypperlig artikel skriven av tre forskare Antoine Lutz, Richard Davidson […]

Kan intelligens tränas?

Kan man bli smartare genom träning med olika typer av databaserade träningsprogram – ett nytt hett kontroversiellt forskningsområde. Denna omfattande studie visar att träning av arbetsminnet ger positiv utdelning på arbetsminnet, men förbättrar inte annan typ av intelligens som exempelvis problemlösande förmåga.

Finansbubblor syns i hjärnan

Finansbubblor på börsen formas när människor kollektivt övervärderar något och skapar det som fd ordförande i amerikanska Centralbanken Alan Greenspan en gång kallade det, ”irrationella överdrifter”. Ny forskning, publicerat i ansedda PNAS i juli, visar att hjärnaktiviteten i insula kan fungera som en biologisk markör för när bubblan är på väg att spricka.

Den fokuserade ledaren

Fokus Emotionell intelligens Den fokuserade ledaren En ledare ska träna sig i att medvetet rikta sin uppmärksamhet åt tre håll, betonar Daniel Goleman i sin senaste bok ”Focus – The hidden driver of excellence”. Det handlar om att ha fokus på 1) sig själv, 2) en annan person och 3) yttre övergripande system. Alla tre måste […]

Salutogen boost

Tänk om det i kroppen fanns en strömbrytare som tryckte igång hälsa och slog av sjukdom! Låter utopiskt – men det finns! Ja, kanske ingen strömbrytare direkt men vi bär på ett kroppseget system som aktiverar en salutogen hälsobringande genaktivitet och samma system bromsar de gener som kan framkalla sjukdom, visar ny unik studie. Det handlar om att få igång relaxationsresponsen.

Digital mindfulness

Två nya studier visar att mindfulnessträning fungerar när det instrueras på distans via internet eller smartphone. Åtta veckors egen träning minskade symptomen av lindrigare depressioner och ångest, samt minskade även risken för återfall.

Mindfulness och meditationscirkeln

Forskning Mindfulness Mindfulness Idag finns en arsenal av olika vetenskapliga metoder som pekar i samma riktning: mindfulness meditation tycks stärka förmågan till uppmärksamhet tillika en generisk förmåga, tillämpbar inom flera områden. Detta märks i såväl utövarens egna upplevelser och prestationer som i att hjärnan förändrar form och funktion över tid. Det vetenskapliga intresset för mindfulness och […]