Hjärnstorm – överlev tonårstiden med forskningens hjälp

Daniel Siegel är professor i psykiatri vid UCLA och författare till flertalet böcker. Han är en av upphovsmännen bakom ”Healthy Mind Platter”, tallriksmodellen för hjärnan (se holone.se). Siegel är nu aktuell med sin nya bok, ”Hjärnstorm”.

Bokrecesion

"Hjärnstorm" av Daniel Siegel


Hjärnstorm 5

Det typiska ”tonårsbeteendet” är... ett resultat av att hjärnans olika delar börjar integreras mer

Daniel Siegel

daniel-siegel-fotograf-james-reese-ma%cc%8aste-anges

Daniel Siegel
Foto: James Reese

Boken är en guide genom tonårstidens turbulens med syfte att öka vår förståelse för hur den unga hjärnan fungerar. Med hjälp av neurovetenskap och utvecklingspsykologi slår han hål på ett antal myter om tonårstiden och ger oss verktyg och övningar för att bättre kunna hantera den.

Hjärnan integreras
Så vad är det egentligen som pågår i tonårshjärnan? Daniel Siegel menar att impulsiviteten och känslostormarna som präglar tonårstiden inte bara beror på ”bråkiga hormoner” eller att tonåringar är omogna och bara behöver bli vuxna. Det typiska ”tonårsbeteendet” är enligt Daniel Siegel ett resultat av att hjärnans olika delar börjar integreras mer under denna period. Det innebär att hjärnans olika delar först specialiseras mer för att därefter kopplas ihop på ett mer effektivt sätt så att vi blir bättre på att bearbeta information.

Integreringen innebär i själva verket en ombildning och omstrukturering av nervcellernas nätverk. Varje nervcell har tio-tusentals kopplingar till andra celler, och det är dessa kopplingar som förändras och förnyas hela tiden. Vissa kopplingar går tillbaka medan andra ”myeliniseras”. Det innebär att nervcellernas axoner (se O&B) isoleras av ett fettlager som gör att de elektriska impulserna kan färdas snabbare. Nervcellerna kan då kommunicera med varandra mer effektivt.

Denna process pågår genom hela livet men är som mest intensiv under tonårstiden.

Prefrontala cortex
Bakom pannbenet, i pannlobernas främre del, sitter ett område som kallas prefrontala cortex (PFC). I den vuxna hjärnan är det detta område som koordinerar aktiviteten mellan flera hjärnområden. PFC är ett ”välintegrerat” område eftersom det finns kopplingar till vitt skilda delar i hjärnan. Tack var denna del får vi mycket komplexa förmågor som självkännedom, empati, känsloreglering och flexibilitet.

Under tonårstiden befinner sig detta område i en konstant ombildningsfas. Siegel menar att detta medför att vi som tonåringar blir mer medvetna om oss själva, börjar fundera över och ifrågasätta vår identitet, reflektera över livets djupare mening med vänskap, föräldrar, utbildning och arbete och mer därtill.

Den konstanta ombildningen som sker i PFC innebär att området ibland tillfälligt kan förlora sin funktion. Området slutar koordinera och balansera hjärnans olika delar och resultatet kan bli plötsliga känsloutbrott, impulsiva handlingar och irrationella beslut.

ESSENS
Daniel Siegel menar att de förändringar som sker i den unga hjärnan kan samman-fattas med hjälp av akronymen ESSENS.

ES: Emotionell styrka/intensitet
De emotionella nätverken i hjärnan är under denna period mer aktiva än nätverken som har att göra med rationalitet och logiskt tänkande. Ungdomar blir ofta överväldigade av sina egna känslor och uppträder lynnigt men de känner också en stark passion och ökad livsglädje.

SE: Socialt Engagemang
Att vara delaktig i ett sammanhang blir allt viktigare under tonårstiden och man söker kanske hellre stöd hos vänner än föräldrar. Baksidan är att man lättare kan falla offer för grupptryck. Fördelen att man lär sig bygga och underhålla stöttande relationer.

N: Nya erfarenheter
Hjärnans dopaminbaserade belönings-system utvecklas fort under tonåren. Detta för med sig en större drivkraft att söka nya upplevelser och pröva nya saker. Riskerna ökar eftersom man hellre testar nya saker än tänker på konsekvenserna, men man utvecklar mod att lämna hemmets trygghetszon och utforska världen.

S: Spaning, kreativt utforskande
Tonårstiden präglas ofta av att utforska nya saker om sig själv och om livet i allmänhet.

Områden i hjärnan som har att göra med abstrakta resonemang utvecklas. Effekterna kan bli att det blir svårt att acceptera situationer för vad de är. Det kan vara smärtsamt att inte vilja anpassa sig till det ”normala”. Energi och passion skapas här och nya sätt att betrakta världen utvecklas.

Hur ska man göra som förälder?
Ett sätt att ta sig igenom en jobbig tonårsperiod för både ungdomar och vuxna kan vara att påminna sig om att detta jobbiga är ett resultat av förändringar som pågår i tonåringens hjärna just nu, och att dessa förändringar även skett i våra egna hjärnor när vi var unga. Försök kommunicera så mycket som möjligt utan att vara fördömande.

Ett annat sätt är enligt Daniel Siegel att inte sätta ribban så högt. Det räcker gott att försöka hjälpa ungdomen att ta sig igenom dessa år utan att tillfoga sig själv eller andra någon större skada. Det mesta ”rättar till” sig ändå. Med förståelse, rätt stöd och möjlighet att utvecklas behöver inte tonårstiden vara så kaos-artad som den ofta beskrivs, menar Siegel.

Daniel Siegel menar att ungdomstiden är en period i livet som kan leda till många insikter och lärdomar om den brukas väl. Med en ökad insikt i vårt emotionella och sociala liv, ökad kunskap om hur hjärnan ser ut och fungerar, och med rätt inställning och förståelse, kan vi lära oss att använda tonårstidens förändringar på ett positivt sätt – genom hela livet.

Publicerat av:
Marie Ryd
Marie Ryd
6 oktober 2016

Kontakt: 0708 - 67 48 70
marie.ryd@missinglinks.se
Tillbaka till Forskningsbanken

Liknande artiklar

Reptilhjärnan styr ekonomiska beslut

Svaghet för grupptryck finns inbyggt i hjärnan

Ögonrörelser hjälper oss att minnas