Forskningsbanken

När vi fullt ut förstår hur våra hjärnor och vår kropp fungerar och dessutom använder oss av den kunskapen ökar förutsättningarna för ett välmående näringsliv och en positiv samhällsutveckling. Missing Link arbetar med att göra modern hjärnforskning till livskonst och grundade därför Holone 2010. Artiklar publicerade i Holone är inlagda i Forskningsbanken. Vi fortsätter nyfiket att bevaka och referera från neurovetenskapens och psykologins forskningsfront med rön relevanta för arbetslivet. Vi vill dela med oss av den viktiga kunskapen!

Nedan hittar du korta sammanfattningar av vetenskapliga studier i en sökbar databas. Vi sammanfattar bara studier och böcker som har granskats genom peer-review. Sprid dem gärna vidare!

Hjärnskydd med yoga

Nu har man jämfört hjärnorna hos vana yoga-utövare med vanliga motionärer. Den typ av yoga som kombinerar kroppspositioner med meditation tycks bromsa hjärnans normala åldrandeprocess.

Skiftarbete och kognition

Människors kognitiva funktion påverkas negativt av att arbeta i skift, visar en färsk studie från Uppsala universitet.

Personlig utveckling på jobbet

Nytänkande kvalitativ forskning från Handelshögskolan i Stockholm visar att arbetsplatsen är ett utmärkt ställe för att utvecklas som människa och uppnå en personlig mognad.

Svaghet för grupptryck finns inbyggt i hjärnan

Beslut som vi fattar själva jämfört med när vi är med andra kan skilja sig åt. Alla har vi någon gång tagit en idiotisk chans bara för att någon tittar på. Men hur kommer det sig? Varför faller vi för grupptryck?

Omedvetna förväntningar

Tron kan försätta berg! Förväntningar påverkar hälsan, beteendet, varseblivningen och även själva upplevelsen av det man gått och väntat på. Tro det eller ej. Fenomenet kallas förväntanseffekt, inom vården placeboeffekt. Men finns det omedvetna förväntningar och om så – utövar de samma kraft?

Hänförd – och tiden stannar

Ont om tid – det kan de flesta relatera till och anses väl vara ett ganska betecknande drag för den moderna civilisationens människor. Finns det något vi kan göra för att förändra vår upplevelse av tidsbrist? Ett spirande forskningsfält visar att det går – hänförelse hjälper och den kan kultiveras.

Världsbild och personlighet

Världsbilden är en lika viktig aspekt av personligheten som beteendemönster, visar en ny avhandling från Lund. Den är så viktig för oss att det kan bli mycket känslosamt och konfliktfyllt om den rubbas.

1800-talets stress

Tidskriften Lancet tittar på fenomenet stress i backspegeln.

Mindset

Något så oskyldigt som att berömma någon för att vara smart kan skapa en självbild hos mottagaren med förödande konsekvenser. – Vårt huvudfokus blir att försvara självbilden, istället för att lära och utvecklas, förklarar professor Carol Dweck.

Reptilhjärnan styr ekonomiska beslut

Hur vi tar beslut när vi blir orättvist behandlade styrs inte bara av förnuftet i hjärnans frontallober – även reptilhjärnans amygdala är inblandad, visar en aktuell och spännande avhandling av Katarina Gospic, Karolinska Institutet. Processen påverkas av Sobril, ett vanligt förekommande ångestdämpande läkemedel, något som kan ha etiska implikationer, för såväl individ som samhälle.