Forskningsbanken

När vi fullt ut förstår hur våra hjärnor och vår kropp fungerar och dessutom använder oss av den kunskapen ökar förutsättningarna för ett välmående näringsliv och en positiv samhällsutveckling. Missing Link arbetar med att göra modern hjärnforskning till livskonst och grundade därför Holone 2010. Artiklar publicerade i Holone är inlagda i Forskningsbanken. Vi fortsätter nyfiket att bevaka och referera från neurovetenskapens och psykologins forskningsfront med rön relevanta för arbetslivet. Vi vill dela med oss av den viktiga kunskapen!

Nedan hittar du korta sammanfattningar av vetenskapliga studier i en sökbar databas. Vi sammanfattar bara studier och böcker som har granskats genom peer-review. Sprid dem gärna vidare!

Arkitekturen, hjärnan och vår inre GPS

På ANFA World Conference samlades arkitekter och hjärnforskare för att utbyta erfarenheter om hjärnans samspel med de byggda miljöer som omger oss. Bland annat föreläste Jill Leutgeb om de resultat hon och hennes kollegor May-Britt och Edvard Moser upptäckt i sin forskning på hur råttor navigerar – resultat som bara två veckor senare belönades med Nobelpriset i fysiologi och medicin!

Myt eller kraft, om låg uppmärksamhet och subliminal perception

Idén om subliminal marknadsföring, dvs reklam eller politiska budskap och propaganda som ”skjuts in” i vår hjärna med avsikt att påverka oss, utan vår vetskap, gör de flesta skräckslagna. Det har debatterats i mer än ett halvt sekel. Vad säger dags forskning?

Livsstil och nervbanor sammankopplade

De första resultaten från The Human Connectome Project har publicerats! Det finns ett klart samband mellan vår livsstil och hjärnans anatomiska uppbyggnad.

Värdet av en god bok

Att läsa böcker är minsann inte bara tidsfördriv och lättsam förströelse. De som konsumerar finlitterära romaner ökar sin förmåga att sätta sig in i andra människors tankar, känslor och avsikter, det som kallas ”Theory of mind” eller mentalisering.

Human Connectome project

Människans hjärna är den mest komplexa konstruktionen vi känner till i universum. Den består av 100 miljarder nervceller, som var och en har cirka 10 000 kontaktpunkter/synapser. Ingen dator i världen är i närheten av denna komplexitet, inte heller det telenät som kopplar samman 5 miljarder mobiltelefoner. I rena siffror klås hjärnan bara av Vintergatan med sina 200 miljarder stjärnor, men de är å andra sidan utspridda över 100 000 ljusår och inte inträngda i en 1,5 liter stor skalle.

Hormonnivåer förändrar hjärnan

Hormonnivåerna hos kvinnor förändras under menscykelns gång, det känner de flesta till. Men även hjärnan förändras! Det visar en ny studie av forskare från bland annat Lunds universitet.

Kollektiv intelligens eller grupptryck

Det kan verkligen vara besvärligt med många olika uppfattningar i en grupp. Men vid närmare eftertanke är det ju precis det vi söker med gruppbildningen – att få till en mångfald av perspektiv och idéer – en kollektiv intelligens. Men mångfald behöver värnas.

Konst som skakar om når hjärtat

Lidande leder ledare i konsten att leda. Ut ur komfortzonen in i smärtan! Känslostarka konstupplevelser kombinerat med djup reflektion, sk Shibbolet-föreställningar utvecklar ett bättre ledarskap än ett traditionellt modernt ledarskapsprogram, visar unik svensk tvärvetenskaplig forskning. Dessutom blev ”Shibbolet-cheferna” till salutogen-chefer – dvs hälsobringande chefer.

På samma våglängd

När vi samarbetar börjar hjärnorna svänga i takt, visar ny forskning som studerat personer som musicerar tillsammans. Vi är på samma våglängd, såväl bildligt som bokstavligt. Men vilja till samverkan tycks vara en förutsättning.

Genetisk variant för social känslighet

En ny tvärvetenskaplig studie har identifierat en genetiskt variant för uttrycket av signalsubstanserna serotonin och opioider. Personer som har denna variant har en ökad social känslighet.