Forskningsbanken

När vi fullt ut förstår hur våra hjärnor och vår kropp fungerar och dessutom använder oss av den kunskapen ökar förutsättningarna för ett välmående näringsliv och en positiv samhällsutveckling. Missing Link arbetar med att göra modern hjärnforskning till livskonst och grundade därför Holone 2010. Artiklar publicerade i Holone är inlagda i Forskningsbanken. Vi fortsätter nyfiket att bevaka och referera från neurovetenskapens och psykologins forskningsfront med rön relevanta för arbetslivet. Vi vill dela med oss av den viktiga kunskapen!

Nedan hittar du korta sammanfattningar av vetenskapliga studier i en sökbar databas. Vi sammanfattar bara studier och böcker som har granskats genom peer-review. Sprid dem gärna vidare!

Neuroekonomi

Varför gör vi kognitiva misstag eller ”feltänk” som begränsar vår framtida lycka?

En lunchpromenad gör gott

Eftermiddagar på kontoret kan ibland vara tuffa att ta sig igenom. Tiden går långsamt och uppgifterna känns tunga. Istället för att banna dig själv för att du är ineffektiv visar en ny studie att det finns ett enkelt sätt att få upp entusiasmen.

Medkänsla på jobbet -varför då?

Många skulle hålla med om att vi behöver mer medkänsla för att minska lidandet i världen. Men få prioriterar att bygga upp en kultur av medkänsla på jobbet, där vi spenderar största delen av vår vakna tid. Medkänsla hör inte arbetslivet till, säger många, och förknippar det mer med välgörenhet än med kollegor.

Kroppsknuten kreativitet

Placera dig utanför en låda när du ska vara kreativ, det lönar sig. Likaså att använda både höger och vänster sida av kroppen. Vad vi gör med kroppen återspeglar sig i knoppen. I ett banbrytande försök med att gestalta några vanliga metaforer har man sett att dessa verkligen fungerar!

Hjärnans kapacitet allt mer hisnande

Hjärnan, med sina i runda tal 130 miljarder nervceller, har sannolikt en mycket större minneskapacitet än vad vi tidigare trott visar ny forskning från amerikanska Salk Institutet.

Fantasi och verklighet blandas och blir sanning

Fantasi eller verklighet är den stora frågan för två svenska forskare vid Karolinska Institutet. De visar att vår inbillning kan forma vår upplevelse av världen mer än vi tror. Det vi mentalt föreställer oss bara i huvudet kan ändra de faktiska sinnesintrycken!

Samordnade rörelser stärker gruppen

Marsch, rodd och segelsättning – hej hå hej hå hej hå hej hå, 1 2 1 2 1 2! Taktfasthet väcker förvisso motstridiga känslor. Nu visar forskning att samordnade rörelser ger kraft till en grupp individer.

Handen, hjärnan, handlingen

Handen och hjärnan – ett dansande par. Tillsammans har de skapat människans position som civilisationsbyggare och kulturskapare. Hjärnan styr handen. Handen formar hjärnan. Men vem av dem kom egentligen först?

Bokrecension: Neuroenhancement

Barbro Fröding & Walter Osika skriver om ”Neuorenhancement: How mental training and meditation can promote Epistemic virtue”.

Hypnos – hett villebråd för neuroforskarna

Hypnos har seglat upp som högintressant område inom området neurokognition. Ett kontroversiellt fenomen som av många forskare ansetts som ”hokus pokus” är nu rumsrent – men fortfarande ett mysterium.