Forskningsbanken

När vi fullt ut förstår hur våra hjärnor och vår kropp fungerar och dessutom använder oss av den kunskapen ökar förutsättningarna för ett välmående näringsliv och en positiv samhällsutveckling. Missing Link arbetar med att göra modern hjärnforskning till livskonst och grundade därför Holone 2010. Artiklar publicerade i Holone är inlagda i Forskningsbanken. Vi fortsätter nyfiket att bevaka och referera från neurovetenskapens och psykologins forskningsfront med rön relevanta för arbetslivet. Vi vill dela med oss av den viktiga kunskapen!

Nedan hittar du korta sammanfattningar av vetenskapliga studier i en sökbar databas. Vi sammanfattar bara studier och böcker som har granskats genom peer-review. Sprid dem gärna vidare!

Kollektiv intelligens eller grupptryck

Det kan verkligen vara besvärligt med många olika uppfattningar i en grupp. Men vid närmare eftertanke är det ju precis det vi söker med gruppbildningen – att få till en mångfald av perspektiv och idéer – en kollektiv intelligens. Men mångfald behöver värnas.

Ny upptäckt: specialceller för uppmärksamhet

Trots att människans förmåga till uppmärksamhet är en fascinerande och så grundläggande förmåga saknas kunskap på cellnivå om vad fokus och medvetenhet egentligen handlar om. Men kunskapen växer i snabb takt. Nu har svenska forskare hittat en typ av nervcell som kan påverka uppmärksamhetsförmågan.

Neuroetik – hetare än någonsin

För knappt 10 år sedan blev det noll träffar när man googlade ”neuroethics”, idag är det uppe i 319 000. Det nya heta begreppet handlar om de etiska utmaningar människan ställs inför när hjärnan kan fotograferas, stimuleras och kanske snart även simuleras. EU:s skuta ”Human Brain Project” släpps inte vind för våg, 3% av projektanslaget är öronmärkta för neuroetik.

Glädje avgörande för tänket

Ska du knäcka ett problem eller komma upp med en kreativ lösning på något du fastnat i – ja då är det extra viktigt med ett gott humör och en positiv inställning, visar ny hjärnforskning.

Hjärnans kapacitet allt mer hisnande

Hjärnan, med sina i runda tal 130 miljarder nervceller, har sannolikt en mycket större minneskapacitet än vad vi tidigare trott visar ny forskning från amerikanska Salk Institutet.

Kreativ inkubering

Varva problemlösning med enkelt rutinarbete som låter tankarna vandra.

Gången, sinnet och minnet

Deprimerade personer går mer framåtlutade, med slokande axlar, vaggar mer i sidled med överkroppen och svänger mindre med armarna. När man känner sig glad och pigg går man istället med ”klipp i steget” och upprätt överkropp. Detta är vetenskapligt bevisat – men gäller det omvända?

Självpriming snabbaste vägen till ledarrollen

Inom sociologin har man under årtionden studerat hur grupper och organisationer självorganiserat sig i hierarkier. Vilka är det som får hög status, med alla dess medföljande självgenererande fördelar. I vissa grupper finns det individer som lyser starkare än andra avseende ledartalang. Vad är det dom har? Hittills har man undersökt stabila demografi ska faktorer som ålder, kön, yrke, religion och personlighet mm. Nu vaknar forskarintresset för vilken roll tillfälliga mindset vid första mötet kan spela.

Kontemplativ neurovetenskap

Meditation – hög tid tvätta bort ”flumstämpeln” och trycka in i livspusslet under vinjetten stressprevention eller ”coping”. Begreppet mindfulness har banat väg. Forskningen tar mark och de senaste resultaten visar vinster inom tre fält; stress, kognition och smärta.

Ta ett ”skogsbad” och kom igen!

När man i väst börjar tala om mindfulness-övningar på kontoret tar japanerna konceptet hela vägen och fullständigt impregnerar sig i sinnesförnimmelser – de ”skogsbadar! Nyttan av en shinrin-yoku börjar få vetenskapligt stöd. Cypressoljan stimulerar immuncellerna.