Forskningsbanken

När vi fullt ut förstår hur våra hjärnor och vår kropp fungerar och dessutom använder oss av den kunskapen ökar förutsättningarna för ett välmående näringsliv och en positiv samhällsutveckling. Missing Link arbetar med att göra modern hjärnforskning till livskonst och grundade därför Holone 2010. Artiklar publicerade i Holone är inlagda i Forskningsbanken. Vi fortsätter nyfiket att bevaka och referera från neurovetenskapens och psykologins forskningsfront med rön relevanta för arbetslivet. Vi vill dela med oss av den viktiga kunskapen!

Nedan hittar du korta sammanfattningar av vetenskapliga studier i en sökbar databas. Vi sammanfattar bara studier och böcker som har granskats genom peer-review. Sprid dem gärna vidare!

Sträck på dig – det hjälper

Sträck på dig – ”fake it till you make it”. Har du hört den förut? Forskaren Amy Cuddy tar uppmaningen ett steg vidare och säger ”fake it till you become it” – hon har nämligen funnit att hållningen påverkar hormonprofilen, som i sin tur påverkar vårt känslomässiga tillstånd som påverkar kognitionen. Två minuters maktposition ger bättre tillgång till kognitiva resurser!

Hjärnbroms

Om känsloreglering, marshmallows och självdisciplin. Förmågan att motstå omedelbara frestelser till förmån för långsiktiga mål är en avgörande komponent i hur individer, samhällen och ekonomiska system lyckas.

Hjärnans dolda visdom

Människor gör inte som dom säger att dom ska göra. En del säger att dom ska göra si, men gör så. Andra säger att de aldrig kommer att göra si, men gör det i alla fall. Ett vetenskapligt bekräftat mänskligt fenomen, ord och handling hänger inte alltid ihop. Det gör övertalning till en svårfångad konst. Hur får vi en annan människa att inte bara byta uppfattning utan även att börja göra nytt? Går det att förutspå ?

Mår du bra med Facebook?

Äntligen är den här! Den första publicerade vetenskapliga rapporten som undersökt hur vi mår av Facebook. De något överraskande resultaten visar att ”facebookandet” minsann inte är den stämningshöjare vi gärna vill tro. Många mår faktiskt sämre efter de loggade in än före.

Jag vill att du är lycklig

Ja, det är det första en anställd på Google, Facebook, Twitter eller eBay tänker om dig om ni springer in i varandra på gatan. Ledningen på dessa ”toptech”-företag ser ett värde i att kultivera välmåendet hos sina anställda. De lär dem mindfulness och nya mentala vanor. mindfulness och nya mentala vanor.

Reklamens effekter

Prissättning påverkar smakupplevelsen. Nu har forskarna blickat in i hjärnan medan vi blindtestar.

Det kontraproduktiva förhalandet

Att skjuta upp saker, att förhala, det omöjliga ordet prokrastinering, är för många rena ångest-generatorn. Fenomenet beskrivs som det viljemässiga uppskjutandet av en handling, trots insikten om att vi borde göra den nu. Detta mänskliga märkliga kontraproduktiva fenomen har plågat vårt släkte sedan civilisationens födelse.

Myt eller kraft, om låg uppmärksamhet och subliminal perception

Idén om subliminal marknadsföring, dvs reklam eller politiska budskap och propaganda som ”skjuts in” i vår hjärna med avsikt att påverka oss, utan vår vetskap, gör de flesta skräckslagna. Det har debatterats i mer än ett halvt sekel. Vad säger dags forskning?

Arkitekturen, hjärnan och vår inre GPS

På ANFA World Conference samlades arkitekter och hjärnforskare för att utbyta erfarenheter om hjärnans samspel med de byggda miljöer som omger oss. Bland annat föreläste Jill Leutgeb om de resultat hon och hennes kollegor May-Britt och Edvard Moser upptäckt i sin forskning på hur råttor navigerar – resultat som bara två veckor senare belönades med Nobelpriset i fysiologi och medicin!

Livsstil och nervbanor sammankopplade

De första resultaten från The Human Connectome Project har publicerats! Det finns ett klart samband mellan vår livsstil och hjärnans anatomiska uppbyggnad.