Forskningsbanken

När vi fullt ut förstår hur våra hjärnor och vår kropp fungerar och dessutom använder oss av den kunskapen ökar förutsättningarna för ett välmående näringsliv och en positiv samhällsutveckling. Missing Link arbetar med att göra modern hjärnforskning till livskonst och grundade därför Holone 2010. Artiklar publicerade i Holone är inlagda i Forskningsbanken. Vi fortsätter nyfiket att bevaka och referera från neurovetenskapens och psykologins forskningsfront med rön relevanta för arbetslivet. Vi vill dela med oss av den viktiga kunskapen!

Nedan hittar du korta sammanfattningar av vetenskapliga studier i en sökbar databas. Vi sammanfattar bara studier och böcker som har granskats genom peer-review. Sprid dem gärna vidare!

Ett snällare internet

Med hjälp av neuroforskare har spelföretaget Riot Games minskat förekomsten av kränkningar, hat och hot i chatt-konversationerna med över 90%.

Lyckans hjärna

Kan jag vara lycklig jämnt? Är lyckan en övergående sinnesstämning eller mer ett karaktärsdrag? Går lycka att träna upp?

Hjärnans autoläge

Det kostar mindre hjärnenergi att slå ihjäl en mygga på benet än att sitta stilla i soffan.

Hjärnan och miljöhotet

Klimathotet är ett dödligt hot! Det beror på att det misslyckas med att sätta igång den mänskliga hjärnans alarmsystem! Att tänka långt framåt i tiden är en evolutionärt sett alldeles ny förmåga och inte automatiskt kopplat till den tidiga ”överlevnadshjärnan”.

Sömn och sovtid

Att sova på maten har sina fördelar. Att sova på kunskap likaså.

Hur låter VD:s självprat?

Vår inre dialog tycks spela roll för såväl effektivitet som kreativitet. Det visar ny managementforskning gjord på 189 seniora VD.

Bildkonstens kraft

Forskningsintresset för hur kultur i allmänhet och konst i synnerhet påverkar köpbeteenden har ökat markant på senare år. Resonemangen utgår från den klassiska “conditioning theory”, dvs teorin om hur vi blir omedvetet påverkade av olika stimuli som sedan uttrycks i konsumentbeteenden.

Om muskelkraft och hjärnkraft

Höstmörker och ruggigt ute. Skönare med soffan än att ge sig ut i motionsspåret. Men tänk om du får dubbel vinst av att välja joggingturen. Att kroppen blir friskare vet vi sedan decennier, men att även hjärnan blir bättre av konditionsträning är nytt och hett. Jogga dig till planeringsförmåga, arbetsminne och simultanförmåga.

Sträck på dig – det hjälper

Sträck på dig – ”fake it till you make it”. Har du hört den förut? Forskaren Amy Cuddy tar uppmaningen ett steg vidare och säger ”fake it till you become it” – hon har nämligen funnit att hållningen påverkar hormonprofilen, som i sin tur påverkar vårt känslomässiga tillstånd som påverkar kognitionen. Två minuters maktposition ger bättre tillgång till kognitiva resurser!

Kognitiv uppgradering

En marknad för ”brain enhancement” med hjälp av kemi och teknik, håller på att utvecklas. Gränsen mellan behandling och när en hjärna ska ” uppgraderas” suddas ut. Idag används neurovetenskapliga landvinningar inte bara i krig utan även i vardagsliv för att nå bortom de normala hälsomålen. Kunskap och etisk debatt efterlyses.