Forskningsbanken

När vi fullt ut förstår hur våra hjärnor och vår kropp fungerar och dessutom använder oss av den kunskapen ökar förutsättningarna för ett välmående näringsliv och en positiv samhällsutveckling. Missing Link arbetar med att göra modern hjärnforskning till livskonst och grundade därför Holone 2010. Artiklar publicerade i Holone är inlagda i Forskningsbanken. Vi fortsätter nyfiket att bevaka och referera från neurovetenskapens och psykologins forskningsfront med rön relevanta för arbetslivet. Vi vill dela med oss av den viktiga kunskapen!

Nedan hittar du korta sammanfattningar av vetenskapliga studier i en sökbar databas. Vi sammanfattar bara studier och böcker som har granskats genom peer-review. Sprid dem gärna vidare!

Bokrecension: Neuroenhancement

Barbro Fröding & Walter Osika skriver om ”Neuorenhancement: How mental training and meditation can promote Epistemic virtue”.

Göra ingenting är läskigt

Att bara vara med sina egna tankar är inget gemene man uppskattar. Då är det bättre att ge sig själv lite elektriska stötar på ena handen då och då.

En lunchpromenad gör gott

Eftermiddagar på kontoret kan ibland vara tuffa att ta sig igenom. Tiden går långsamt och uppgifterna känns tunga. Istället för att banna dig själv för att du är ineffektiv visar en ny studie att det finns ett enkelt sätt att få upp entusiasmen.

Mindfulness och meditationscirkeln

Forskning Mindfulness Mindfulness Idag finns en arsenal av olika vetenskapliga metoder som pekar i samma riktning: mindfulness meditation tycks stärka förmågan till uppmärksamhet tillika en generisk förmåga, tillämpbar inom flera områden. Detta märks i såväl utövarens egna upplevelser och prestationer som i att hjärnan förändrar form och funktion över tid. Det vetenskapliga intresset för mindfulness och […]

Kontemplativ neurovetenskap

Meditation – hög tid tvätta bort ”flumstämpeln” och trycka in i livspusslet under vinjetten stressprevention eller ”coping”. Begreppet mindfulness har banat väg. Forskningen tar mark och de senaste resultaten visar vinster inom tre fält; stress, kognition och smärta.

Konst som skakar om når hjärtat

Lidande leder ledare i konsten att leda. Ut ur komfortzonen in i smärtan! Känslostarka konstupplevelser kombinerat med djup reflektion, sk Shibbolet-föreställningar utvecklar ett bättre ledarskap än ett traditionellt modernt ledarskapsprogram, visar unik svensk tvärvetenskaplig forskning. Dessutom blev ”Shibbolet-cheferna” till salutogen-chefer – dvs hälsobringande chefer.

Samordnade rörelser stärker gruppen

Marsch, rodd och segelsättning – hej hå hej hå hej hå hej hå, 1 2 1 2 1 2! Taktfasthet väcker förvisso motstridiga känslor. Nu visar forskning att samordnade rörelser ger kraft till en grupp individer.

Lärande organistioners mindset

I vår kultur hyllas talang, att vara smart och expert. En talang är en talang – och något man föds till. Den som är smart är inte dum. En expert kan sitt område bäst och är den som ger svaren – inte frågorna. Men det är just denna hyllningssång den lärande organisationen stupar på. På årets NeuroLeadership Summit lyssnade vi på Carol Dweck, som delar in människor och organisationer i om de har ett Statiskt eller ett Lärande mindset.

Medkänsla och altruism – win win

Sverige ska få ett nytt kunskapscentrum. Fokus är medkänsla och altruism. CCARE Sweden, Centre for Compassion and Altruism Research and Education ligger i startgroparna. Alla har att vinna på att erövra medkänslans tillstånd.

Mindful management

Managementforskare och hjärnforskare presenterar en modell som förklarar varför mindfulnessträning har potential att ge så goda spinoff-effekter på arbetsplatsen.