Forskningsbanken

När vi fullt ut förstår hur våra hjärnor och vår kropp fungerar och dessutom använder oss av den kunskapen ökar förutsättningarna för ett välmående näringsliv och en positiv samhällsutveckling. Missing Link arbetar med att göra modern hjärnforskning till livskonst och grundade därför Holone 2010. Artiklar publicerade i Holone är inlagda i Forskningsbanken. Vi fortsätter nyfiket att bevaka och referera från neurovetenskapens och psykologins forskningsfront med rön relevanta för arbetslivet. Vi vill dela med oss av den viktiga kunskapen!

Nedan hittar du korta sammanfattningar av vetenskapliga studier i en sökbar databas. Vi sammanfattar bara studier och böcker som har granskats genom peer-review. Sprid dem gärna vidare!

Finansbubblor syns i hjärnan

Finansbubblor på börsen formas när människor kollektivt övervärderar något och skapar det som fd ordförande i amerikanska Centralbanken Alan Greenspan en gång kallade det, ”irrationella överdrifter”. Ny forskning, publicerat i ansedda PNAS i juli, visar att hjärnaktiviteten i insula kan fungera som en biologisk markör för när bubblan är på väg att spricka.

Kan intelligens tränas?

Kan man bli smartare genom träning med olika typer av databaserade träningsprogram – ett nytt hett kontroversiellt forskningsområde. Denna omfattande studie visar att träning av arbetsminnet ger positiv utdelning på arbetsminnet, men förbättrar inte annan typ av intelligens som exempelvis problemlösande förmåga.

Salutogen boost

Tänk om det i kroppen fanns en strömbrytare som tryckte igång hälsa och slog av sjukdom! Låter utopiskt – men det finns! Ja, kanske ingen strömbrytare direkt men vi bär på ett kroppseget system som aktiverar en salutogen hälsobringande genaktivitet och samma system bromsar de gener som kan framkalla sjukdom, visar ny unik studie. Det handlar om att få igång relaxationsresponsen.

Mindfulness och meditationscirkeln

Forskning Mindfulness Mindfulness Idag finns en arsenal av olika vetenskapliga metoder som pekar i samma riktning: mindfulness meditation tycks stärka förmågan till uppmärksamhet tillika en generisk förmåga, tillämpbar inom flera områden. Detta märks i såväl utövarens egna upplevelser och prestationer som i att hjärnan förändrar form och funktion över tid. Det vetenskapliga intresset för mindfulness och […]

Digital mindfulness

Två nya studier visar att mindfulnessträning fungerar när det instrueras på distans via internet eller smartphone. Åtta veckors egen träning minskade symptomen av lindrigare depressioner och ångest, samt minskade även risken för återfall.

Det kostar på att scrolla

Arbetsminne Informationsbärare Intervju Erik Wästlund Publicerad i Holóne nr 4 – 2013 Det kostar på att scrolla – Minnet gillar papper Skärmar, ”paddor” och smartphones förändrar vårt läsande! Tappar vi bort något väsentligt när vi slopar pappret till förmån för skärmljuset? Ja, i dagens digitala miljöer tappar vi både minnet och läsförståelsen, säger Erik Wästlund. […]

De som är sämst på multitasking är de som gör det mest

Multitasking innebär att man försöker göra flera saker samtidigt. Men att göra flera uppmärksamhetskrävande uppgifter parallellt kan vara påfrestande för kognitionen. Det blir lättare fel och slutresultatet sämre. Det visar sig att de som oftast ”multitaskar”, exempelvis använder telefonen när de kör bil, är de som är sämst på att det!

Alvedon minskar smärta vid social utfrysning

Vanlig paracetamol, ett receptfritt febernedsättande och smärtstillande preparat som finns i Alvedon och Panodil, lindrar ”social smärta”.

Stress och demens

Psykologisk stress i medelåldern kan vara orsaken till utveckling av demens, särskilt Alzheimers sjukdom, senare i livet.

Tänkvärt om mål

Att sätta mål och formulera en önskvärd framtid är centralt för varje organisation. Men vad är det som gör att vi helhjärtat går in för något? Elliot Berkman, neuroforskare inom området ”att nå mål” presenterade på Neuroleadership-konferensen två viktiga pusselbitar.