Forskningsbanken

När vi fullt ut förstår hur våra hjärnor och vår kropp fungerar och dessutom använder oss av den kunskapen ökar förutsättningarna för ett välmående näringsliv och en positiv samhällsutveckling. Missing Link arbetar med att göra modern hjärnforskning till livskonst och grundade därför Holone 2010. Artiklar publicerade i Holone är inlagda i Forskningsbanken. Vi fortsätter nyfiket att bevaka och referera från neurovetenskapens och psykologins forskningsfront med rön relevanta för arbetslivet. Vi vill dela med oss av den viktiga kunskapen!

Nedan hittar du korta sammanfattningar av vetenskapliga studier i en sökbar databas. Vi sammanfattar bara studier och böcker som har granskats genom peer-review. Sprid dem gärna vidare!

Ögonrörelser hjälper oss att minnas

När ögonen fritt får förflytta sig – när blicken tillåts följa den inre mentala bilden av händelsen – då väcks minnena till liv. Ett nytt begrepp; ”embodied memory” har fötts och en saknad pusselbit på plats. Lundaforskare gör genombrott!

Hjärnans autoläge

Det kostar mindre hjärnenergi att slå ihjäl en mygga på benet än att sitta stilla i soffan.

När VD tar vägen inåt

Allt fler chefer och företagsledare börjar meditera. Utöver minskad stress och ökad klarhet kan detta också bli en möjlighet att titta inåt och få nya insikter. Men vad gör man om dessa insikter går stick i stäv med det traditionella management-tänk som man är drillad i?

Glädje avgörande för tänket

Ska du knäcka ett problem eller komma upp med en kreativ lösning på något du fastnat i – ja då är det extra viktigt med ett gott humör och en positiv inställning, visar ny hjärnforskning.

Finansbubblor syns i hjärnan

Finansbubblor på börsen formas när människor kollektivt övervärderar något och skapar det som fd ordförande i amerikanska Centralbanken Alan Greenspan en gång kallade det, ”irrationella överdrifter”. Ny forskning, publicerat i ansedda PNAS i juli, visar att hjärnaktiviteten i insula kan fungera som en biologisk markör för när bubblan är på väg att spricka.

Tänkandets dynamik

Om att vara och inte vara – i fokus. Hjärnans olika delar är sammankopplade i nätverk. Olika nätverk är igång vid olika aktiviteter. De begränsar varandra. Nätverket för vårt arbetes målfokuserade tankeverksamhet balanseras mot nätverket för dagdrömmens spontan-genererade tankeflöde. Dagdrömmen stjäl vårt fokus men bär i gengäld härliga kreativa frukter.

Hjärnan och miljöhotet

Klimathotet är ett dödligt hot! Det beror på att det misslyckas med att sätta igång den mänskliga hjärnans alarmsystem! Att tänka långt framåt i tiden är en evolutionärt sett alldeles ny förmåga och inte automatiskt kopplat till den tidiga ”överlevnadshjärnan”.

Hunger påverkar dina beslut

Hungrig? Eller ”full av ghrelin” som det också skulle kunna kallas – pass upp – risken är stor att du tar impulsiva beslut. Ghrelin tycks vara den faktor som kopplar samman hunger, som signaleras från magen, med impulsivitet som kontrolleras av hjärnan.

Kreativ inkubering

Varva problemlösning med enkelt rutinarbete som låter tankarna vandra.

Värdet av en god bok

Att läsa böcker är minsann inte bara tidsfördriv och lättsam förströelse. De som konsumerar finlitterära romaner ökar sin förmåga att sätta sig in i andra människors tankar, känslor och avsikter, det som kallas ”Theory of mind” eller mentalisering.