Forskningsbanken

När vi fullt ut förstår hur våra hjärnor och vår kropp fungerar och dessutom använder oss av den kunskapen ökar förutsättningarna för ett välmående näringsliv och en positiv samhällsutveckling. Missing Link arbetar med att göra modern hjärnforskning till livskonst och grundade därför Holone 2010. Artiklar publicerade i Holone är inlagda i Forskningsbanken. Vi fortsätter nyfiket att bevaka och referera från neurovetenskapens och psykologins forskningsfront med rön relevanta för arbetslivet. Vi vill dela med oss av den viktiga kunskapen!

Nedan hittar du korta sammanfattningar av vetenskapliga studier i en sökbar databas. Vi sammanfattar bara studier och böcker som har granskats genom peer-review. Sprid dem gärna vidare!

Ögonkontakt har kraft

Ögonkontakt gör gott på olika sätt. Vill du föra ut ditt budskap så titta personen i ögonen. Det bygger även självkännedom och självkänsla.

Det kostar på att scrolla

Minnet gillar papper. Skärmar, ”paddor” och smartphones förändrar vårt läsande! Tappar vi bort något väsentligt när vi slopar pappret till förmån för skärmljuset? Ja, i dagens digitala miljöer tappar vi både minnet och läsförståelsen, säger Erik Wästlund.

Ta ett ”skogsbad” och kom igen!

När man i väst börjar tala om mindfulness-övningar på kontoret tar japanerna konceptet hela vägen och fullständigt impregnerar sig i sinnesförnimmelser – de ”skogsbadar! Nyttan av en shinrin-yoku börjar få vetenskapligt stöd. Cypressoljan stimulerar immuncellerna.

Evidensbaserad design

Samspelet mellan människa och miljö är sannolikt mycket starkare än vad man hittills trott. Arkitekterna kliver nu in i ”det neurovetenskapliga rummet” med entusiasm och förväntningarna är stora. Design har kraft att ändra människans hjärna och beteende.

Emotionell frihet och psykologisk trygghet

Emotionell intelligens är avgörande för en persons sociala förmåga och anses idag vara en viktig framgångsfaktor inom näringslivet. Många företag har empati och medkänsla i sin värdegrund och emotionell intelligens, EQ, efterfrågas alltmer.

Meditationscirkeln

Idag finns en arsenal av olika vetenskapliga metoder som pekar i samma riktning: mindfulness meditation tycks stärka förmågan till uppmärksamhet tillika en generisk förmåga, tillämpbar inom flera områden. Detta märks i såväl utövarens egna upplevelser och prestationer som i att hjärnan förändrar form och funktion över tid.

Leken är fri!

Att leka är lika naturligt för människan som att äta och sova. Världens alla barn leker. Djur leker, även som vuxna. Men leken är fortfarande ett relativt ostuderat ämne. Nu har forskarna äntligen börjar intressera sig för vad leken gör med oss.

Framgångsrikt åldrande

Mer än en femtedel av befolkningen åldras framgångsrikt med ett gott minne. Umeåforskare visar nu att vissa områden i hjärnan hos dessa faktiskt uppför sig lika piggt som hos 35-åringar.

Ögonrörelser hjälper oss att minnas

När ögonen fritt får förflytta sig – när blicken tillåts följa den inre mentala bilden av händelsen – då väcks minnena till liv. Ett nytt begrepp; ”embodied memory” har fötts och en saknad pusselbit på plats. Lundaforskare gör genombrott!

Uppmärksamhetens rytm

Träna din förmåga att reglera alfarytmen och bli bättre på att filtrera intryck. En ny teori om varför uppmärksamhetsträning på kroppen, exempelvis andningen eller händerna, hjälper mot tillstånd som stress, nedstämdhet och kronisk smärta.