Forskningsbanken

När vi fullt ut förstår hur våra hjärnor och vår kropp fungerar och dessutom använder oss av den kunskapen ökar förutsättningarna för ett välmående näringsliv och en positiv samhällsutveckling. Missing Link arbetar med att göra modern hjärnforskning till livskonst och grundade därför Holone 2010. Artiklar publicerade i Holone är inlagda i Forskningsbanken. Vi fortsätter nyfiket att bevaka och referera från neurovetenskapens och psykologins forskningsfront med rön relevanta för arbetslivet. Vi vill dela med oss av den viktiga kunskapen!

Nedan hittar du korta sammanfattningar av vetenskapliga studier i en sökbar databas. Vi sammanfattar bara studier och böcker som har granskats genom peer-review. Sprid dem gärna vidare!

Yoga och kognition

Kognition Yoga     Yoga och kognition Yoga är en tusenårig österländsk tradition som det senaste århundradet vunnit mark även i västvärlden. Ordet yoga betyder ”förening” och syftet är att förena kropp och sinne. Yogapraktiken består av tre delar: meditation, aktiv andning och kroppsliga positioner. De kroppsliga positionerna tränar upp balans, styrka, rörlighet och smidighet. Yoga […]

Vandrande tankar ingen lyckas smed

Det mänskliga sinnet är ett vandrande sinne – ett vandrande sinne är ett olyckligt sinne, visar en annorlunda studie från Harvard University publicerad i Science. Vår förmåga att tänka på saker som inte händer just nu är en evolutionärt högt stående förmåga, men en ”skill” som kostar på.

Marknadsförare vässar strategierna – tar hjälp av hjärnforskare

Det tillverkas mängder av produkter som ingen vill ha. Och det köps produkter som ingen vill ha, säger etik- experten professor Tomas Brytting. Det handlar om en ökad maktobalans mellan marknad och konsument. Våra hjärnor vandrar omkring som öppna mål för allt listigare neuromarknadsförare. Kommer vi alls kunna värja oss?

Davidsons lyckoforskning kopplar spelindustrin

– Vi ska hjälpa till med att utveckla dataspel som ”boostrar” hjärnans förmåga till lycka, skärpt uppmärksamhet och mindre oro, säger neuroforskarna Richard J Davidson och Daphne Bevalier i en nypublicerad Nature-artikel, ett arbete påkallat av amerikanska Vita Huset.

Visdom

Företagsledare tillsätts vid allt lägre ålder, speciellt i utvecklingsländer. Yngre må ha bättre uthållighet, lättare att ta till sig nymodigheter och att möta unga medarbetare och kunder. Men hur är det med den djupare visdom som erbjuder ett vidare perspektiv och som för med sig ödmjukhet och tolerans? Frågan ställdes vid den årliga konferens som arrangeras av Neuroleadership Institutet, NLI.

Pass upp – empatin kan vara biased

Vi är inte alltid så duktiga på att bedöma andra människors mentala tillstånd. Istället är vi anmärkningsvärt egocentriska och oförskämt villiga att tro att andra är som vi själva. Att ”läsa” andra är ”tricky business” visar empati-experten Tania Singers fMRI studier.

TV-reklam för läkemedel har placeboeffekt

Placeboeffekten är ett sedan länge vedertaget och välkänt fenomen inom medicinsk forskning. Placebo innebär att en individs blotta föreställningar om ett läkemedel faktiskt kan påverka fysiologiska skeenden i kroppen. Kraften i våra mentala uppfattningar är så stark att vi kan bli symptomfria av ett sockerpiller, så länge vi genuint tror på dess effekt.

Värderingar och grupptryck

En människas beslut drivs av värderingar, dvs hur hon bedömer den situation hon ställs inför. Värderingarna gör att en människa inte bara är hänfallen åt automatiserade reaktiva beteenden, det vi kallar ”autopiloten”. Dagens organisationer lägger därför stort fokus på att utveckla sin värdegrund.

Leken är fri!

Att leka är lika naturligt för människan som att äta och sova. Världens alla barn leker. Djur leker, även som vuxna. Men leken är fortfarande ett relativt ostuderat ämne. Nu har forskarna äntligen börjar intressera sig för vad leken gör med oss.

Greater Good Sciences

På ett av världens främsta universitet finns sedan 15 år tillbaka en forskningsinstitution med inriktning ”det allmänna bästa”. Forskarna där drivs av visionen att så många som möjligt ska känna mening och livsglädje. Holóne åkte till University of California at Berkeley, för att träffa professor Dacher Keltner, chefen för Greater Good Sciences.