Tjänster

Med känsla för ett hållbart och effektivt samspel mellan människa och organisation.

Kunskap om hur människan fungerar, som individ och i grupp, spelar en central roll för flödet och utväxlingen i en organisation. Förstår vi de principer som hjärnan arbetar efter ökas förutsättningarna för att skapa ett välmående näringsliv och en positiv samhällsutveckling. Hur kan vi bäst utnyttja hjärnans formbarhet och vilka är de stabila principer som vi inte kan ”köra över”?

Alla våra tjänster tar avstamp i den biologiska och neurovetenskapliga kunskapen om människan. Vi erbjuder längre transformativa utvecklingsprogram, inspirerande och kunskapshöjande föredrag och workshops, mindfulness på jobbet samt en whistleblowing-funktion. Självklart skräddarsyr vi även vår verktygslåda efter kundens behov, exempelvis som en del i en personaldag, ledarskapsdag eller kick-off. Eller komplettera egen utbildning med moduler från Missing Links.

Läs mer under respektive flik nedan.

Kontakta oss gärna för ett samtal.

Retreater

Missing Links har sedan över 10 år arrangerat ett antal mycket uppskattade såväl endags- som flerdags-retreater för företag, föreningar och privatpersoner. Innehållet ligger i gränssnittet mellan neurovetenskap och tusenåriga kontemplativa metoder. Retreaterna berör därmed allt från kloka beslut och hållbart själv/ledarskap till erövrandet av den där livgivande känslan av hänförelse. Just nu arbetar vi med att utveckla detta koncept ytterligare.

Vill du veta mer så kontakta oss gärna.

Mindfulness

Mindfulnessträning leder många som provar till en en upplevelse av ökat lugn i kombination med bättre skärpa och effektivitet, vilket även är visat i ett antal forskninsgsstudier. Sök på mindfulness i vår Forskningsbank.

Mindfulness på jobbet
Konceptet ”Mindfulness på jobbet” innebär att en mindfulnesslärare från Missing Link kommer till kunden en gång i veckan och leder ett 60-minuter långt mindfulnesspass, dag och tid enligt överenskommelse. Möjlighet finns att låta medarbetarna helt eller delvis använda sitt friskvårdsbidrag. Konceptet erbjuds som en sammanhållen kurs eller som ”prova på” med drop in-lösning.

”Prova på mindfulness”
Kunden köper ett paket om 8 träffar. Medarbetarna väljer själva om och när de vill komma genom en drop in-lösning. Varje träff har följande upplägg:

 • Inledande samtal med gruppen om syftet med mindfulness på arbetsplatsen.
 • Kunskapsinjektion om mindfulness med olika teman.
 • Mindfulnessträning i grupp.

”Mindfulness på jobbet” – kurs
Mindfulness på jobbet i kursformat innebär att det är en sammanhållen grupp på ca 5 – 20 personer som träffas regelbundet 1 gång/vecka i 8 veckor. Varje träff är 60 minuter och genomförs på dag och tid enligt överenskommelse. En sammanhållen kurs ger större möjligheter att uppnå ett varaktigt resultat.

Föredrag

Vi erbjuder föredrag på olika teman om hur den friska hjärnan fungerar som bäst. Samtliga föredrag kan även ges som 2-3 timmars workshop. Våra föredrag uppdateras regelbundet i takt med nya framsteg från forskningsfronten. Kontakta oss för ett skräddarsytt upplägg eller välj ett nedan.

 • Hållbart ledarskap – på hjärnans villkor
 • Ta sikte – om vision, värderingar och viljekraft
 • Bygg framgångsrika team – skapa “Psykologisk trygghet”
 • Stärkt uppmärksamhet – sänkt stressnivå – om varför mindfulness faktiskt fungerar

MindVIEW

Ett utvecklingsprogram för ledarskap och självledarskap i hela organisationen.

För medarbetare i moderna organisationer är hjärnan den främsta produktionsenheten. Modern neurovetenskap visar att hjärnan är både formbar och stabil. Förmågor som fokus, stresshantering, emotionell intelligens, empati och medkänsla kan stärkas.

Samtidigt finns det stabila funktioner i hjärnan som måste respekteras för att den ska fungera optimalt. MindVIEW-programmet förmedlar kunskap om detta kombinerat med praktiska verktyg och egen träning. Det utvecklar ett nytt ledarskap förankrat i ett starkt självledarskap.

MindVIEW-programmet bygger på forskningsbaserade metoder som visat sig utveckla förmågor som:

 • Fokus och impulskontroll
 • Stressreglering
 • Återhämtningsförmåga och motståndskraft
 • Kommunikation och samarbete
 • Självledarskap och ledarskap

 

Search Inside Yourself

”Search Inside Yourself” (SIY) är ett 2 dagars intensivprogram i emotionell intelligens som stärker ledarskap, ökar effektivitet och välmående. Programmet är grundat och utvecklat på Google i samarbete med några av världens främsta forskare och ledarskapsprofiler. Idag har SIY utvecklats till Googles mest populära interna medarbetarutvecklingsprogram. Missing Link är ett av de första företagen i Skandinavien som erbjuder SIY-programmet till företag och organisationer.

SIY är ett upplevelsebaserat program som varvar många olika övningar med den senaste forskningen inom ledarskap, neurovetenskap samt EQ. Under två dagar varvas teori med praktik och vi djupdyker ner i områden som självkännedom, självledarskap, motivation, empati och ledarskapförmågor.

SIY-programmet är implementerat på företag som Google, SAP, LinkedIn, Accenture, Ford, Microsoft m.fl. Över 30 000 personer har genomgått programmet som ger påvisade resultat såsom ökat fokus, ökad effektivitet samt minskad stress.