Kontakt

08 - 718 51 30

0708 -  67 48 70

info@missinglinks.se

Marie Ryd

 

 

social-linkedin-white

Entreprenör och grundare av Holóne och Missing Link med passion för hållbarhet på alla nivåer. Tar alltid avstamp i forskningsfronten vad gäller hjärnans funktionalitet, hjärtats kraft och mänsklig blomstring. Har under många år arbetat med facilitering av transformativa processer inom självledarskap och ledarskap i såväl offentlig som privat sektor. Är professionell föreläsare och nyfiken vetenskapsjournalist med fokus på hur vi kan verka och leva på den hjärnans villkor. En gång i tiden disputerad forskare inom bakteriologi på KI. Började praktisera mindfulnessbaserade tekniker den 6 augusti 1987.

Sanna Ryd

 

 

social-linkedin-white

Beteendevetare och vetenskapsjournalist som regelbundet följer neurovetenskapens forskningsfront och publicerar artiklar i Missing Links forskningsbank. Ofta anlitad föredragshållare om kunskapen om hjärnan. Facilitator för Missing Links MindVIEW-program och leder mindfulness och yoga på jobbet. Har genomgått utvecklingsprogrammet “Engage” i mindfulnessbaserad emotionell intelligens som genomförs av Search Inside Yourself Leadership Institute i USA och blir under 2017-18 certifierad lärare i deras välrenommerade 2-dagarsprogram “Search Inside Yourself”.

Harald Kjellin

Professor i data och systemvetenskap med en grundexamen i psykologi. Forskare och föreläsare inom kunskapshantering och digital transformation och har utvecklat system i artificiell intelligens. Har 25 års erfarenhet av utbildning i ledarskap med fokus på beslutsfattande, kommunikationsteknik, förhandlingsteknik, utbildning och maktspel. Han leder för närvarande Work-Shops och genomför utbildningar i dessa ämnen.

Göran Gennvi

 

Göran Gennvi har arbetat som VD och rådgivare i utvecklings- och förändringsfrågor sedan mitten av 80 talet. I sina uppdrag har han arbetat primärt mot VD och ledningsgrupper. Görans fokus är och har varit transformativa utvecklingsprocesser inom allt från hela branscher till stora internationella koncerner likväl som regioner och kommuner. Sedan början av 90 talet har inriktningen varit att hjälpa företag och branscher att utveckla sina organisationer och affärsmodeller mot det som kommit att kallas för hållbar utveckling. Göran var djupt engagerad i Det Naturliga Stegets tillblivelse samt introducerade SoL, Society for Organizational Learning, i Sverige under mitten av 90-talet. Konceptet ”Organizational Learning” introducerade han bland annat på IFL vid Handelshögskolan som ett pedagogiskt förhållningssätt i utvecklings- och förändringsprocesser.

Johan Ryd

 

 

social-linkedin-white

VD och medgrundare av Missing Link. Har mer än 20 års erfarenhet inom området implementering av värderingsdrivet ledarskap.Att hjälpa människor att nå sin fulla potential är grundbulten.Har 15 års internationell erfarenhet inom området "values based mindset transformation" för företag inom ett flertal branscher såsom olja, gas, bygg - och läkemedelsbranchen. Ansvarig för Missing Links whistleblowing-tjänst. 

Mattias Lindroth

 

 

social-linkedin-white

Fokuserar på hållbarhet och effektivitet och jobbar med verktyg som emotionell intelligens och mindfulness. Förflutet som företagsledare, entreprenör och chef. Har drivit och lett företag med extrem tillväxt och arbetat inom stora internationella organisationer inom bland annat bil- och filmbranschen. Utbildad inom marknadsföring, ekonomi och ledarskap samt vid Search Inside Yourself Leadership Institute i USA. Coachar elitidrottare och utvecklar företagsledare individuellt, håller kurser och föreläsningar i ledarskap, hållbarhet och effektivitet för större grupper.

Anna Agrell

Arbetar med ledarskap och självledarskap med bas i medvetandeträning. Varit verksam som projektledare inom näringslivet i 15 år. Fokuserar sedan 12 år tillbaka på mindset-förändring genom coaching,workshops, föreläsningar och kurser där mindfulness utgör stommen.  Utbildad civilingenjör samt certifierad som såväl coach och mindfulnessinstruktör.

Besök oss

Välkommen förbi vårt kontor på Nav Sweden, Sickla Industriväg 6C.