Empati som värdering - hur blir det?

En av världens främsta forskare på social neurovetenskap slår fast att empati och medkänsla har olika plats i hjärnan. Empati gör ont och kan i längden dränera och skapa distans. Medkänsla känns varmt, berikande och kärleksfullt. När medkänslan odlas mår alla bra, säger Tania Singer, och det är inget att skämmas över!

Empatihjarta

Empati och medkänsla

Sortering av begrepp


Utan stöd från kärlek och medkänsla blir empatin i sig själv som en elektrisk pump där det saknas cirkulerande vatten i systemet – pumpen blir överhettad och utbränd. Empati hör hemma i en större rymd av altruistisk kärlek.

Matthieu Ricard, 9 oktober 2013

Förmågan att förstå andra människors känslor genom empati är avgörande för framgångsrika sociala interaktioner, skriver Tania Singer i ännu en ny banbrytande studie. Singer är professor vid tyska Max Planck Institutet och är en av världens mest välrenommerade forskare inom social neurokognition. Hon har en uttalad vision om att syftet med hennes forskning är att göra världen lite bättre och att alla ska må bra.

Empati anses vara en viktig komponent inom emotionell intelligens, EQ. EQ utvecklas ur förmågan att identifiera, förstå, använda och kontrollera sina egna känslor och att förstå andras känslor och drivkrafter. Denna typ av känslomässig intelligens är avgörande för en persons sociala förmåga och anses idag vara en viktig framgångsfaktor inom näringslivet. Många företag har valt empati som värdeord.

Varning
Men nu höjer Singers forskarteam ett varningens finger! Empati i all ära – men ett ständigt konfronterande med andras lidande - att intensivt gå in i och dela andras smärta - kan skapa en empatisk stress som i förlängningen minskar förmågan till hjälpsamhet och leder till utmattning och avskärmning. I en tidigare meta-analys har gruppen visat att människor ofta upplever empatiska känslor som jobbiga och svåra. Medkänsla däremot, definierat som: en känsla av omsorg om den andres lidande associerat med motivationen att hjälpa, tycks ge kraft och positiva känslor. Hur kan detta vara? Tania Singer ville reda ut begreppen neurovetenskapligt!

Träna medkänsla lyfter välmåendet
Hon lät en grupp om 25 kvinnor först träna empati och sedan medkänsla. Träningarna påminde om varandra och var kontemplativa till sin karaktär. Empati tränades genom fokusering på lidande medan medkänslan tränades genom att utvidga känslan av omsorg om nära och kära till att gälla andra människor.

Efter respektive träningsomgång fick kvinnorna lägga sig i en magnetkamera och se på videoklipp av fruktansvärda situationer med människor i krig, svält och svår fysisk smärta, alltmedan deras hjärnor scannades. Till sist fick de ange på en skala hur mycket empati, positiv och negativ affekt de hade upplevt. En kontrollgrupp fick genomgå exakt samma rutin men de tränade istället sitt minne.

Det visade sig som förväntat, att empatiträningen faktiskt ökade den empatiska förmågan, kvinnorna fick högre negativ affekt. De mådde riktigt dåligt. Hjärnscanningen visade att ett nätverk med bla främre insula och delar av cingulära cortex, områden som tidigare associerats med empatisk smärta, aktiverades i högre utsträckning än för de som bara tränat sitt minne. Men de mådde tyvärr också betydligt sämre än kontrollgruppen när de fick se på andra mer neutrala vardagliga videoklipp!

Medkänslan däremot minskade den negativa affekten! Den ersattes av ett gott tillstånd med förstärkt känsla av inre värme, omsorg och välmående. Helt andra nätverk i hjärnan aktiverades som är kopplade inte bara till positiv affekt utan även till förmågan till anknytning och till belöningssystemet.

Tania Singer menar att den altruistiska kärleken som avspeglar sig i medkänslan motverkar utveckling av empatisk stress. Det skyddar mot att empatin fortsätter in i ett paralyserande tillstånd och känslomässigt utmattningssyndrom. Det gäller framför allt människor i yrken där man möter mycket människor i starkt lidande. Nu vill hon lyfta fram vikten av att träna medkänsla som bästa medicinen mot en alltför stark empatisk smärta.

Källor
Klimecki OM, Leiberg S, Ricard M, Singer T. Soc Cogn Affect Neurosci. doi:10.1093/scan/nst060. 2013 

http://www.matthieuricard.org/en/blog/posts/ empathy-fatigue-1 

Träning av medkänsla – se artikel i Holone nr 2/2013, samt ännu mer om medkänsla i nr 3/2012. 

Publicerat av:
Marie Ryd
Marie Ryd
1 februari 2014

Kontakt: 0708 - 67 48 70
marie.ryd@missinglinks.se
Tillbaka till Forskningsbanken

Liknande artiklar

Svett smittar

Naturen gör gott

Hjärtsynk