Forskningsbanken

När vi fullt ut förstår hur våra hjärnor och vår kropp fungerar och dessutom använder oss av den kunskapen ökar förutsättningarna för ett välmående näringsliv och en positiv samhällsutveckling. Missing Link arbetar med att göra modern hjärnforskning till livskonst och grundade därför Holone 2010. Artiklar publicerade i Holone är inlagda i Forskningsbanken. Vi fortsätter nyfiket att bevaka och referera från neurovetenskapens och psykologins forskningsfront med rön relevanta för arbetslivet. Vi vill dela med oss av den viktiga kunskapen!

Nedan hittar du korta sammanfattningar av vetenskapliga studier i en sökbar databas. Vi sammanfattar bara studier och böcker som har granskats genom peer-review. Sprid dem gärna vidare!

Savant syndrom- neurovetenskapens skattkista

När filmen Rain Man kom 1988 sattes begreppet savant syndrom på kartan. Raymond är född med ett extraordinärt minne men är samtidigt rädd för förändringar och måste strikt följa sina rutiner. Hur är det möjligt att kunna memorera 9000 böcker eller kunna spela komplexa musikstycken som man bara hört en gång? De extraordinära förmågor de med savant syndrom uppvisar gäckar hjärnforskarna: ligger detta latent hos oss alla?

Nya fynd om urgamla amygdala

Tidigare har forskarna trott att de båda mandelformade corpus amygdalae, i dagligt språk amygdala, som tillhör de äldsta strukturerna i känslohjärnans limbiska system, bara har att göra med omedelbara överlevnadsstrategier. Men helt nyligen presenterade ansedda tidskriften Nature forskning som visar att amygdala har fler strängar på sin lyra.

Hypnos – hett villebråd för neuroforskarna

Hypnos har seglat upp som högintressant område inom området neurokognition. Ett kontroversiellt fenomen som av många forskare ansetts som ”hokus pokus” är nu rumsrent – men fortfarande ett mysterium.

Samordnade rörelser stärker gruppen

Marsch, rodd och segelsättning – hej hå hej hå hej hå hej hå, 1 2 1 2 1 2! Taktfasthet väcker förvisso motstridiga känslor. Nu visar forskning att samordnade rörelser ger kraft till en grupp individer.

Medkänsla på jobbet -varför då?

Många skulle hålla med om att vi behöver mer medkänsla för att minska lidandet i världen. Men få prioriterar att bygga upp en kultur av medkänsla på jobbet, där vi spenderar största delen av vår vakna tid. Medkänsla hör inte arbetslivet till, säger många, och förknippar det mer med välgörenhet än med kollegor.

Kroppsknuten kreativitet

Placera dig utanför en låda när du ska vara kreativ, det lönar sig. Likaså att använda både höger och vänster sida av kroppen. Vad vi gör med kroppen återspeglar sig i knoppen. I ett banbrytande försök med att gestalta några vanliga metaforer har man sett att dessa verkligen fungerar!

Fantasi och verklighet blandas och blir sanning

Fantasi eller verklighet är den stora frågan för två svenska forskare vid Karolinska Institutet. De visar att vår inbillning kan forma vår upplevelse av världen mer än vi tror. Det vi mentalt föreställer oss bara i huvudet kan ändra de faktiska sinnesintrycken!

Musik kickar igång dopamin

När vår favoritmusik ger oss gåshud har belöningssystemet aktiverats och dopamin frisatts – vi känner lycka.

Bokrecension: Neuroenhancement

Barbro Fröding & Walter Osika skriver om ”Neuorenhancement: How mental training and meditation can promote Epistemic virtue”.

Handen, hjärnan, handlingen

Handen och hjärnan – ett dansande par. Tillsammans har de skapat människans position som civilisationsbyggare och kulturskapare. Hjärnan styr handen. Handen formar hjärnan. Men vem av dem kom egentligen först?