Forskningsbanken

När vi fullt ut förstår hur våra hjärnor och vår kropp fungerar och dessutom använder oss av den kunskapen ökar förutsättningarna för ett välmående näringsliv och en positiv samhällsutveckling. Missing Link arbetar med att göra modern hjärnforskning till livskonst och grundade därför Holone 2010. Artiklar publicerade i Holone är inlagda i Forskningsbanken. Vi fortsätter nyfiket att bevaka och referera från neurovetenskapens och psykologins forskningsfront med rön relevanta för arbetslivet. Vi vill dela med oss av den viktiga kunskapen!

Nedan hittar du korta sammanfattningar av vetenskapliga studier i en sökbar databas. Vi sammanfattar bara studier och böcker som har granskats genom peer-review. Sprid dem gärna vidare!

Naturen gör gott

Att vi mår bra när vi vistas i naturen är det få som bestrider. Men kan ”grön terapi” göra oss friskare? Ja, det verkar så, två forskare inom miljöpsykologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp har gjort den första systematiska genomgången av befintlig forskning.

Hänförd – och tiden stannar

Ont om tid – det kan de flesta relatera till och anses väl vara ett ganska betecknande drag för den moderna civilisationens människor. Finns det något vi kan göra för att förändra vår upplevelse av tidsbrist? Ett spirande forskningsfält visar att det går – hänförelse hjälper och den kan kultiveras.

Motivationens neurovetenskap

Vi bör säkerställa att våra beslut och hur vi kommunicerar dem ligger i linje med belöningssystemet och inte triggar igång undvikandesystemet, skriver en neuroforskare och ekonom i Neuroleadership Journal. Fenomenet motivation handlar om belöning och att arbeta med den mänskliga hjärnans grundläggande drivkrafter.

Hänförelse

Hänförelse beskrivs som en överväldigande känsla av vördnad inför något större än oss själva. Hänförelse är en fri översättning från engelskans ”awe”, och uttalas precis som det lilla läte vi ibland undslipper oss när vi blir hänförda, nämligen ”åååhh!”.

Hjärnan dansar med årstiderna

Koncentrationsförmågan och arbetsminnet påverkas av årstiden även om de individuella skillnaderna är stora, visar ny amerikansk studie.

Hjärnskydd med yoga

Nu har man jämfört hjärnorna hos vana yoga-utövare med vanliga motionärer. Den typ av yoga som kombinerar kroppspositioner med meditation tycks bromsa hjärnans normala åldrandeprocess.

Svaghet för grupptryck finns inbyggt i hjärnan

Beslut som vi fattar själva jämfört med när vi är med andra kan skilja sig åt. Alla har vi någon gång tagit en idiotisk chans bara för att någon tittar på. Men hur kommer det sig? Varför faller vi för grupptryck?

Skiftarbete och kognition

Människors kognitiva funktion påverkas negativt av att arbeta i skift, visar en färsk studie från Uppsala universitet.

Mindset

Något så oskyldigt som att berömma någon för att vara smart kan skapa en självbild hos mottagaren med förödande konsekvenser. – Vårt huvudfokus blir att försvara självbilden, istället för att lära och utvecklas, förklarar professor Carol Dweck.

Reptilhjärnan styr ekonomiska beslut

Hur vi tar beslut när vi blir orättvist behandlade styrs inte bara av förnuftet i hjärnans frontallober – även reptilhjärnans amygdala är inblandad, visar en aktuell och spännande avhandling av Katarina Gospic, Karolinska Institutet. Processen påverkas av Sobril, ett vanligt förekommande ångestdämpande läkemedel, något som kan ha etiska implikationer, för såväl individ som samhälle.