Forskningsbanken

När vi fullt ut förstår hur våra hjärnor och vår kropp fungerar och dessutom använder oss av den kunskapen ökar förutsättningarna för ett välmående näringsliv och en positiv samhällsutveckling. Missing Link arbetar med att göra modern hjärnforskning till livskonst och grundade därför Holone 2010. Artiklar publicerade i Holone är inlagda i Forskningsbanken. Vi fortsätter nyfiket att bevaka och referera från neurovetenskapens och psykologins forskningsfront med rön relevanta för arbetslivet. Vi vill dela med oss av den viktiga kunskapen!

Nedan hittar du korta sammanfattningar av vetenskapliga studier i en sökbar databas. Vi sammanfattar bara studier och böcker som har granskats genom peer-review. Sprid dem gärna vidare!

De som är sämst på multitasking är de som gör det mest

Multitasking innebär att man försöker göra flera saker samtidigt. Men att göra flera uppmärksamhetskrävande uppgifter parallellt kan vara påfrestande för kognitionen. Det blir lättare fel och slutresultatet sämre. Det visar sig att de som oftast ”multitaskar”, exempelvis använder telefonen när de kör bil, är de som är sämst på att det!

Alvedon minskar smärta vid social utfrysning

Vanlig paracetamol, ett receptfritt febernedsättande och smärtstillande preparat som finns i Alvedon och Panodil, lindrar ”social smärta”.

Tänkvärt om mål

Att sätta mål och formulera en önskvärd framtid är centralt för varje organisation. Men vad är det som gör att vi helhjärtat går in för något? Elliot Berkman, neuroforskare inom området ”att nå mål” presenterade på Neuroleadership-konferensen två viktiga pusselbitar.

Det kostar på att scrolla

Arbetsminne Informationsbärare Intervju Erik Wästlund Publicerad i Holóne nr 4 – 2013 Det kostar på att scrolla – Minnet gillar papper Skärmar, ”paddor” och smartphones förändrar vårt läsande! Tappar vi bort något väsentligt när vi slopar pappret till förmån för skärmljuset? Ja, i dagens digitala miljöer tappar vi både minnet och läsförståelsen, säger Erik Wästlund. […]

Hjärnans empatigap

Även påamerikanska MIT, Massachusetts Institute of Technology, fördjupar sig forskarna i frågan om hur och varför den mänskliga förmågan till empati avtar under vissa omständigheter? Neuroforskaren Emile Bruneau, kallar fenomenet ”hjärnans empatigap”.

Stress och demens

Psykologisk stress i medelåldern kan vara orsaken till utveckling av demens, särskilt Alzheimers sjukdom, senare i livet.

Evidensbaserad design

Samspelet mellan människa och miljö är sannolikt mycket starkare än vad man hittills trott. Arkitekterna kliver nu in i ”det neurovetenskapliga rummet” med entusiasm och förväntningarna är stora. Design har kraft att ändra människans hjärna och beteende.

Mindfulness i näringslivet

Vad har näringslivet för nytta av mindfulness? Harvard Business Review ställde frågan direkt till hjärnforskaren Sarah Lazar.

Framgångsrikt åldrande

Mer än en femtedel av befolkningen åldras framgångsrikt med ett gott minne. Umeåforskare visar nu att vissa områden i hjärnan hos dessa faktiskt uppför sig lika piggt som hos 35-åringar.

Integration ger adaption och resiliens

De flesta organisationer och arbetsplatser befinner sig idag i en situation av hög komplexitet. Begränsade resurser ska kombineras med hållbar tillväxt. Nya sätt att tänka och se på världen efterlyses i tider av osäkerhet.