Forskningsbanken

När vi fullt ut förstår hur våra hjärnor och vår kropp fungerar och dessutom använder oss av den kunskapen ökar förutsättningarna för ett välmående näringsliv och en positiv samhällsutveckling. Missing Link arbetar med att göra modern hjärnforskning till livskonst och grundade därför Holone 2010. Artiklar publicerade i Holone är inlagda i Forskningsbanken. Vi fortsätter nyfiket att bevaka och referera från neurovetenskapens och psykologins forskningsfront med rön relevanta för arbetslivet. Vi vill dela med oss av den viktiga kunskapen!

Nedan hittar du korta sammanfattningar av vetenskapliga studier i en sökbar databas. Vi sammanfattar bara studier och böcker som har granskats genom peer-review. Sprid dem gärna vidare!

Svett smittar

Svett smittar. Inte sjukdom utan känslor. Via näsan. Att lukta en annan människas svett räcker för att försätta oss båda i samma känsloläge. En grupp holländska forskare har visat att våra känslotillstånd kan överföras till andra genom kemiska signaler.

Sträck på dig – det hjälper

Sträck på dig – ”fake it till you make it”. Har du hört den förut? Forskaren Amy Cuddy tar uppmaningen ett steg vidare och säger ”fake it till you become it” – hon har nämligen funnit att hållningen påverkar hormonprofilen, som i sin tur påverkar vårt känslomässiga tillstånd som påverkar kognitionen. Två minuters maktposition ger bättre tillgång till kognitiva resurser!

Så lär du dig bäst

Kunskap ska svettas fram – i små portioner med långa mellanrum. Nu finns en omfattande forskningsöversikt som kan leda oss rätt; ”spacing” får MVG, överstryk- ningspenna IG.

Tarmbakterierna viktiga för hjärnan

Vanliga tarmbakterier tycks på något sinnrikt sätt kommunicera med hjärnan och vårt beteende. Fyndet är ett svenskt tvärvetenskapligt genombrott och innebär ett helt nytt sätt att se på tarmfloran.

Naturen gör gott

Att vi mår bra när vi vistas i naturen är det få som bestrider. Men kan ”grön terapi” göra oss friskare? Ja, det verkar så, två forskare inom miljöpsykologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp har gjort den första systematiska genomgången av befintlig forskning.

The winner takes it all

När vi vinner över andra känner vi oss lite bättre och ibland så till den grad att vi tycker oss ha rätt att fuska lite. Ja så tolkar och sammanfattar forskarna sina resultat från en serie försök publicerade i ansedda PNAS. Att vinna över andra kan göra dig mindre generös, till och med oärlig.

Clint Eastwood

Neuromyter

I årtionden har myter om hjärnan florerat. Termen ”neuromyt” myntades av neurokirurgen Alan Crockard redan under 80-talet. Han åsyftade de ovetenskapliga idéer om hjärnan som då florerade och det var långt innan magnetkamerans tid. Neuromyter innehåller ofta ett korn av vetenskaplig sanning. Men, likt viskleken, leder förenklingar av svårbegripliga artiklar, okunskap, egna agendor och missförstånd till att informationen om hjärnan förvrängs.

Greater Good Sciences

På ett av världens främsta universitet finns sedan 15 år tillbaka en forskningsinstitution med inriktning ”det allmänna bästa”. Forskarna där drivs av visionen att så många som möjligt ska känna mening och livsglädje. Holóne åkte till University of California at Berkeley, för att träffa professor Dacher Keltner, chefen för Greater Good Sciences.

Lärande organistioners mindset

I vår kultur hyllas talang, att vara smart och expert. En talang är en talang – och något man föds till. Den som är smart är inte dum. En expert kan sitt område bäst och är den som ger svaren – inte frågorna. Men det är just denna hyllningssång den lärande organisationen stupar på. På årets NeuroLeadership Summit lyssnade vi på Carol Dweck, som delar in människor och organisationer i om de har ett Statiskt eller ett Lärande mindset.

Digital mindfulness

Två nya studier visar att mindfulnessträning fungerar när det instrueras på distans via internet eller smartphone. Åtta veckors egen träning minskade symptomen av lindrigare depressioner och ångest, samt minskade även risken för återfall.