Forskningsbanken

När vi fullt ut förstår hur våra hjärnor och vår kropp fungerar och dessutom använder oss av den kunskapen ökar förutsättningarna för ett välmående näringsliv och en positiv samhällsutveckling. Missing Link arbetar med att göra modern hjärnforskning till livskonst och grundade därför Holone 2010. Artiklar publicerade i Holone är inlagda i Forskningsbanken. Vi fortsätter nyfiket att bevaka och referera från neurovetenskapens och psykologins forskningsfront med rön relevanta för arbetslivet. Vi vill dela med oss av den viktiga kunskapen!

Nedan hittar du korta sammanfattningar av vetenskapliga studier i en sökbar databas. Vi sammanfattar bara studier och böcker som har granskats genom peer-review. Sprid dem gärna vidare!

Hur långt sträcker vi oss

Telepati eller extrasensorisk perception, ESP, är ett synnerligen kontroversiellt och ofta debatterat forskningsområde, men icke desto mindre något som 18% av svenskarna säger sig uppleva. Fenomenet är svårfångat vetenskapligt och förklaringsmekanismer saknas. Parapsykologerna spekulerar i om det kan vara ett elektromagnetiskt socialt sinne eller följer fenomenet nyupptäckta kvantbiologiska principer?

Sitta stilla inte riskfritt

Det långvariga stillasittandet ökar risken för ohälsa jämförbart med rökning, säger Örjan Ekblom forskare vid GIH. Redan efter 25 minuters stillasittande sänder fettcellerna ut ämnen till musklerna som påverkar hälsan negativt. Den som inte gillar träning vinner mycket bara genom att minska sitt stillasittande.

Distansarbete effektivt – i måttlig mängd

Att arbeta på distans har sina för- och nackdelar. Det kan öka tillfredsställelsen i arbetet – om det sker i begränsad mängd.

Nya fynd om urgamla amygdala

Tidigare har forskarna trott att de båda mandelformade corpus amygdalae, i dagligt språk amygdala, som tillhör de äldsta strukturerna i känslohjärnans limbiska system, bara har att göra med omedelbara överlevnadsstrategier. Men helt nyligen presenterade ansedda tidskriften Nature forskning som visar att amygdala har fler strängar på sin lyra.

Lyckans virrvarr

Är du lycklig? Frågan är inte helt lätt att besvara. Det beror nämligen på vem man frågar. Frågar man sitt upplevande själv. Eller frågar man sitt ihågkommande själv? Svaren kan bli både olika och irrationella, varnar psykologiprofessorn Daniel Kahneman, tillika nobelpristagare i ekonomi.

Höger eller vänster hand

Vänsterhänta inte mer kreativa än andra.

Nya datorspel på gång

Hur påverkar datorspelande oss? Frågan är relevant – en undersökning visar att 18 % av dataspelarna i USA är under 18 år och en tredjedel över 50 år gamla.

Neuroetik – hetare än någonsin

För knappt 10 år sedan blev det noll träffar när man googlade ”neuroethics”, idag är det uppe i 319 000. Det nya heta begreppet handlar om de etiska utmaningar människan ställs inför när hjärnan kan fotograferas, stimuleras och kanske snart även simuleras. EU:s skuta ”Human Brain Project” släpps inte vind för våg, 3% av projektanslaget är öronmärkta för neuroetik.

Kroppsknuten kreativitet

Placera dig utanför en låda när du ska vara kreativ, det lönar sig. Likaså att använda både höger och vänster sida av kroppen. Vad vi gör med kroppen återspeglar sig i knoppen. I ett banbrytande försök med att gestalta några vanliga metaforer har man sett att dessa verkligen fungerar!

Handen, hjärnan, handlingen

Handen och hjärnan – ett dansande par. Tillsammans har de skapat människans position som civilisationsbyggare och kulturskapare. Hjärnan styr handen. Handen formar hjärnan. Men vem av dem kom egentligen först?