Forskningsbanken

När vi fullt ut förstår hur våra hjärnor och vår kropp fungerar och dessutom använder oss av den kunskapen ökar förutsättningarna för ett välmående näringsliv och en positiv samhällsutveckling. Missing Link arbetar med att göra modern hjärnforskning till livskonst och grundade därför Holone 2010. Artiklar publicerade i Holone är inlagda i Forskningsbanken. Vi fortsätter nyfiket att bevaka och referera från neurovetenskapens och psykologins forskningsfront med rön relevanta för arbetslivet. Vi vill dela med oss av den viktiga kunskapen!

Nedan hittar du korta sammanfattningar av vetenskapliga studier i en sökbar databas. Vi sammanfattar bara studier och böcker som har granskats genom peer-review. Sprid dem gärna vidare!

Det kontraproduktiva förhalandet

Att skjuta upp saker, att förhala, det omöjliga ordet prokrastinering, är för många rena ångest-generatorn. Fenomenet beskrivs som det viljemässiga uppskjutandet av en handling, trots insikten om att vi borde göra den nu. Detta mänskliga märkliga kontraproduktiva fenomen har plågat vårt släkte sedan civilisationens födelse.

Hjärnbroms

Om känsloreglering, marshmallows och självdisciplin. Förmågan att motstå omedelbara frestelser till förmån för långsiktiga mål är en avgörande komponent i hur individer, samhällen och ekonomiska system lyckas.

Reklamens effekter

Prissättning påverkar smakupplevelsen. Nu har forskarna blickat in i hjärnan medan vi blindtestar.

Livsstil och nervbanor sammankopplade

De första resultaten från The Human Connectome Project har publicerats! Det finns ett klart samband mellan vår livsstil och hjärnans anatomiska uppbyggnad.

Myt eller kraft, om låg uppmärksamhet och subliminal perception

Idén om subliminal marknadsföring, dvs reklam eller politiska budskap och propaganda som ”skjuts in” i vår hjärna med avsikt att påverka oss, utan vår vetskap, gör de flesta skräckslagna. Det har debatterats i mer än ett halvt sekel. Vad säger dags forskning?

Kollektiv intelligens eller grupptryck

Det kan verkligen vara besvärligt med många olika uppfattningar i en grupp. Men vid närmare eftertanke är det ju precis det vi söker med gruppbildningen – att få till en mångfald av perspektiv och idéer – en kollektiv intelligens. Men mångfald behöver värnas.

Human Connectome project

Människans hjärna är den mest komplexa konstruktionen vi känner till i universum. Den består av 100 miljarder nervceller, som var och en har cirka 10 000 kontaktpunkter/synapser. Ingen dator i världen är i närheten av denna komplexitet, inte heller det telenät som kopplar samman 5 miljarder mobiltelefoner. I rena siffror klås hjärnan bara av Vintergatan med sina 200 miljarder stjärnor, men de är å andra sidan utspridda över 100 000 ljusår och inte inträngda i en 1,5 liter stor skalle.

Hjärnans kapacitet allt mer hisnande

Hjärnan, med sina i runda tal 130 miljarder nervceller, har sannolikt en mycket större minneskapacitet än vad vi tidigare trott visar ny forskning från amerikanska Salk Institutet.

Arkitekturen, hjärnan och vår inre GPS

På ANFA World Conference samlades arkitekter och hjärnforskare för att utbyta erfarenheter om hjärnans samspel med de byggda miljöer som omger oss. Bland annat föreläste Jill Leutgeb om de resultat hon och hennes kollegor May-Britt och Edvard Moser upptäckt i sin forskning på hur råttor navigerar – resultat som bara två veckor senare belönades med Nobelpriset i fysiologi och medicin!

Värdet av en god bok

Att läsa böcker är minsann inte bara tidsfördriv och lättsam förströelse. De som konsumerar finlitterära romaner ökar sin förmåga att sätta sig in i andra människors tankar, känslor och avsikter, det som kallas ”Theory of mind” eller mentalisering.