Forskningsbanken

När vi fullt ut förstår hur våra hjärnor och vår kropp fungerar och dessutom använder oss av den kunskapen ökar förutsättningarna för ett välmående näringsliv och en positiv samhällsutveckling. Missing Link arbetar med att göra modern hjärnforskning till livskonst och grundade därför Holone 2010. Artiklar publicerade i Holone är inlagda i Forskningsbanken. Vi fortsätter nyfiket att bevaka och referera från neurovetenskapens och psykologins forskningsfront med rön relevanta för arbetslivet. Vi vill dela med oss av den viktiga kunskapen!

Nedan hittar du korta sammanfattningar av vetenskapliga studier i en sökbar databas. Vi sammanfattar bara studier och böcker som har granskats genom peer-review. Sprid dem gärna vidare!

Mindfulnessveckan i Tällberg

”Mindhouse Park Mindfulness Week” hölls i Tällberg sista veckan i juni och blev startskottet för Sveriges och Europas första internationella, årligen återkommande, mindfulness-konferens. Organisatörerna och initiativtagarna Anders Lidén, Mindhouse Park och Ola Schenström, Mindfulnesscenter erbjöd med arrangemanget möjligheter till erfarenhetsutbyte, samtidigt som internationella toppforskare och ledarskapsutbildare med mindfulness i fokus kunde inspirera och uppdatera alla med den senaste utvecklingen.

Musik för hjärnan

I en studie publicerad i Neuron avslöjas att människans hjärna har ett alldeles eget musik-nätverk. Forskarna menar att fyndet tyder på att musik har och har haft ett evolutionärt syfte och att det inte bara är en biprodukt av att talförmågan utvecklats.

Ny upptäckt: specialceller för uppmärksamhet

Trots att människans förmåga till uppmärksamhet är en fascinerande och så grundläggande förmåga saknas kunskap på cellnivå om vad fokus och medvetenhet egentligen handlar om. Men kunskapen växer i snabb takt. Nu har svenska forskare hittat en typ av nervcell som kan påverka uppmärksamhetsförmågan.

Sitta stilla inte riskfritt

Det långvariga stillasittandet ökar risken för ohälsa jämförbart med rökning, säger Örjan Ekblom forskare vid GIH. Redan efter 25 minuters stillasittande sänder fettcellerna ut ämnen till musklerna som påverkar hälsan negativt. Den som inte gillar träning vinner mycket bara genom att minska sitt stillasittande.

Distansarbete effektivt – i måttlig mängd

Att arbeta på distans har sina för- och nackdelar. Det kan öka tillfredsställelsen i arbetet – om det sker i begränsad mängd.

Glädje avgörande för tänket

Ska du knäcka ett problem eller komma upp med en kreativ lösning på något du fastnat i – ja då är det extra viktigt med ett gott humör och en positiv inställning, visar ny hjärnforskning.

Självpriming snabbaste vägen till ledarrollen

Inom sociologin har man under årtionden studerat hur grupper och organisationer självorganiserat sig i hierarkier. Vilka är det som får hög status, med alla dess medföljande självgenererande fördelar. I vissa grupper finns det individer som lyser starkare än andra avseende ledartalang. Vad är det dom har? Hittills har man undersökt stabila demografi ska faktorer som ålder, kön, yrke, religion och personlighet mm. Nu vaknar forskarintresset för vilken roll tillfälliga mindset vid första mötet kan spela.

Hunger påverkar dina beslut

Hungrig? Eller ”full av ghrelin” som det också skulle kunna kallas – pass upp – risken är stor att du tar impulsiva beslut. Ghrelin tycks vara den faktor som kopplar samman hunger, som signaleras från magen, med impulsivitet som kontrolleras av hjärnan.

Neuroetik – hetare än någonsin

För knappt 10 år sedan blev det noll träffar när man googlade ”neuroethics”, idag är det uppe i 319 000. Det nya heta begreppet handlar om de etiska utmaningar människan ställs inför när hjärnan kan fotograferas, stimuleras och kanske snart även simuleras. EU:s skuta ”Human Brain Project” släpps inte vind för våg, 3% av projektanslaget är öronmärkta för neuroetik.

Kreativ inkubering

Varva problemlösning med enkelt rutinarbete som låter tankarna vandra.