Forskningsbanken

När vi fullt ut förstår hur våra hjärnor och vår kropp fungerar och dessutom använder oss av den kunskapen ökar förutsättningarna för ett välmående näringsliv och en positiv samhällsutveckling. Missing Link arbetar med att göra modern hjärnforskning till livskonst och grundade därför Holone 2010. Artiklar publicerade i Holone är inlagda i Forskningsbanken. Vi fortsätter nyfiket att bevaka och referera från neurovetenskapens och psykologins forskningsfront med rön relevanta för arbetslivet. Vi vill dela med oss av den viktiga kunskapen!

Nedan hittar du korta sammanfattningar av vetenskapliga studier i en sökbar databas. Vi sammanfattar bara studier och böcker som har granskats genom peer-review. Sprid dem gärna vidare!

Tarmbakterierna viktiga för hjärnan

Vanliga tarmbakterier tycks på något sinnrikt sätt kommunicera med hjärnan och vårt beteende. Fyndet är ett svenskt tvärvetenskapligt genombrott och innebär ett helt nytt sätt att se på tarmfloran.

Dieters effekt på hjärnans formbarhet och Raw Kakao

Idag finns det många människor i hög ålder som lever ett friskt och kognitivt helt funktionellt liv. Det är ett bevis för att den mänskliga hjärnan har förmåga till ett hälsosamt åldrande, säger Sandrine Thuret vid Adult Neurogenesis and Mental Health Laboratory vid Kings College i London. I hennes laboratorium studerar man hur matens innehåll och hur ofta vi äter påverkar cellnybildningen i hippocampus (se Ord & Begrepp). De har också nyligen publicerat en omfattande översiktsartikel i Neural Plasticity på fyra populära dieters effekt på hjärnans förmåga till ombyggnation s.k. plasticitet.

Mobilfritt tack!

Connecting people! Ja tack, gärna – men är det connection jag får? Ny forskning visar att blotta närvaron av en mobil i rummet påverkar anknytningen till andra människor negativt! Dålig mobilhygien kan ha ett högt pris.

Davidsons lyckoforskning kopplar spelindustrin

– Vi ska hjälpa till med att utveckla dataspel som ”boostrar” hjärnans förmåga till lycka, skärpt uppmärksamhet och mindre oro, säger neuroforskarna Richard J Davidson och Daphne Bevalier i en nypublicerad Nature-artikel, ett arbete påkallat av amerikanska Vita Huset.

Vandrande tankar ingen lyckas smed

Det mänskliga sinnet är ett vandrande sinne – ett vandrande sinne är ett olyckligt sinne, visar en annorlunda studie från Harvard University publicerad i Science. Vår förmåga att tänka på saker som inte händer just nu är en evolutionärt högt stående förmåga, men en ”skill” som kostar på.

Om lärande och minne

Den vetenskapligt välrenommerade tidskriften Science har de senaste månaderna låtit publicera ett antal intressanta studier applicerbara inom utbildning och lärande – vi har valt ut tre som handlar om minne och om vad man ska göra när man är nervös inför en uppgift.

Neurodynamik, världsbild och klimat

Vi möter Hans Liljenström i ett holistiskt tvärvetenskapligt samtal som spänner mellan neurodynamik och det mänskliga medvetandets natur till världsbilder och klimatkris.

Pass upp – empatin kan vara biased

Vi är inte alltid så duktiga på att bedöma andra människors mentala tillstånd. Istället är vi anmärkningsvärt egocentriska och oförskämt villiga att tro att andra är som vi själva. Att ”läsa” andra är ”tricky business” visar empati-experten Tania Singers fMRI studier.

Fördomar och stereotyper

Alla hjärnor formar fördomar och stereotyper. När vi blir medvetna om detta och accepterar hjärnans sätt att fungera kan vi med vår metakognitiva förmåga se och bestämma över hur och när hjärnans automatik ska tillåtas påverka vårt beteende.

Hjärtsynk

När vi sjunger tillsammans synkroniseras pulsslagens normala ”finstilta” variation hos sångarna! Det visar en ny internationellt uppmärksammad svensk studie. Effekten verkar gå via den kontrollerade andning som sången kräver, vilken i sin tur påverkar vagusnerven, som påverkar hjärtat, som påverkar känslan.