Forskningsbanken

När vi fullt ut förstår hur våra hjärnor och vår kropp fungerar och dessutom använder oss av den kunskapen ökar förutsättningarna för ett välmående näringsliv och en positiv samhällsutveckling. Missing Link arbetar med att göra modern hjärnforskning till livskonst och grundade därför Holone 2010. Artiklar publicerade i Holone är inlagda i Forskningsbanken. Vi fortsätter nyfiket att bevaka och referera från neurovetenskapens och psykologins forskningsfront med rön relevanta för arbetslivet. Vi vill dela med oss av den viktiga kunskapen!

Nedan hittar du korta sammanfattningar av vetenskapliga studier i en sökbar databas. Vi sammanfattar bara studier och böcker som har granskats genom peer-review. Sprid dem gärna vidare!

Kognitiv uppgradering

En marknad för ”brain enhancement” med hjälp av kemi och teknik, håller på att utvecklas. Gränsen mellan behandling och när en hjärna ska ” uppgraderas” suddas ut. Idag används neurovetenskapliga landvinningar inte bara i krig utan även i vardagsliv för att nå bortom de normala hälsomålen. Kunskap och etisk debatt efterlyses.