Forskningsbanken

När vi fullt ut förstår hur våra hjärnor och vår kropp fungerar och dessutom använder oss av den kunskapen ökar förutsättningarna för ett välmående näringsliv och en positiv samhällsutveckling. Missing Link arbetar med att göra modern hjärnforskning till livskonst och grundade därför Holone 2010. Artiklar publicerade i Holone är inlagda i Forskningsbanken. Vi fortsätter nyfiket att bevaka och referera från neurovetenskapens och psykologins forskningsfront med rön relevanta för arbetslivet. Vi vill dela med oss av den viktiga kunskapen!

Nedan hittar du korta sammanfattningar av vetenskapliga studier i en sökbar databas. Vi sammanfattar bara studier och böcker som har granskats genom peer-review. Sprid dem gärna vidare!

Hjärnans kapacitet allt mer hisnande

Hjärnan, med sina i runda tal 130 miljarder nervceller, har sannolikt en mycket större minneskapacitet än vad vi tidigare trott visar ny forskning från amerikanska Salk Institutet.

Förvalta uppmärksamhetskapitalet

Hjärnan klarar av fullt fokus och att leverera ”bästa kvalitetstänk” blott 2–3 timmar per dag. Detta är hårdvaluta! – Vi behöver ett nytt begrepp inom näringslivet, ”attentional capital”, ett slag uppmärksamhetskapital som borde förvaltas lika omsorgsfullt som det finansiella och intellektuella kapitalet, säger ledarskapscoachen David Rock. Vi intervjuade honom.

Mindfulnessveckan i Tällberg

”Mindhouse Park Mindfulness Week” hölls i Tällberg sista veckan i juni och blev startskottet för Sveriges och Europas första internationella, årligen återkommande, mindfulness-konferens. Organisatörerna och initiativtagarna Anders Lidén, Mindhouse Park och Ola Schenström, Mindfulnesscenter erbjöd med arrangemanget möjligheter till erfarenhetsutbyte, samtidigt som internationella toppforskare och ledarskapsutbildare med mindfulness i fokus kunde inspirera och uppdatera alla med den senaste utvecklingen.

Ta ett ”skogsbad” och kom igen!

När man i väst börjar tala om mindfulness-övningar på kontoret tar japanerna konceptet hela vägen och fullständigt impregnerar sig i sinnesförnimmelser – de ”skogsbadar! Nyttan av en shinrin-yoku börjar få vetenskapligt stöd. Cypressoljan stimulerar immuncellerna.

Musik för hjärnan

I en studie publicerad i Neuron avslöjas att människans hjärna har ett alldeles eget musik-nätverk. Forskarna menar att fyndet tyder på att musik har och har haft ett evolutionärt syfte och att det inte bara är en biprodukt av att talförmågan utvecklats.

Ny upptäckt: specialceller för uppmärksamhet

Trots att människans förmåga till uppmärksamhet är en fascinerande och så grundläggande förmåga saknas kunskap på cellnivå om vad fokus och medvetenhet egentligen handlar om. Men kunskapen växer i snabb takt. Nu har svenska forskare hittat en typ av nervcell som kan påverka uppmärksamhetsförmågan.

Neuroetik – hetare än någonsin

För knappt 10 år sedan blev det noll träffar när man googlade ”neuroethics”, idag är det uppe i 319 000. Det nya heta begreppet handlar om de etiska utmaningar människan ställs inför när hjärnan kan fotograferas, stimuleras och kanske snart även simuleras. EU:s skuta ”Human Brain Project” släpps inte vind för våg, 3% av projektanslaget är öronmärkta för neuroetik.

Glädje avgörande för tänket

Ska du knäcka ett problem eller komma upp med en kreativ lösning på något du fastnat i – ja då är det extra viktigt med ett gott humör och en positiv inställning, visar ny hjärnforskning.

Kreativ inkubering

Varva problemlösning med enkelt rutinarbete som låter tankarna vandra.

Sitta stilla inte riskfritt

Det långvariga stillasittandet ökar risken för ohälsa jämförbart med rökning, säger Örjan Ekblom forskare vid GIH. Redan efter 25 minuters stillasittande sänder fettcellerna ut ämnen till musklerna som påverkar hälsan negativt. Den som inte gillar träning vinner mycket bara genom att minska sitt stillasittande.