Kontakt

0708 -  67 48 70

info@missinglinks.se

Marie Ryd

 

 

social-linkedin-white

Entreprenör och grundare av Holóne och Missing Link med passion för hållbarhet på alla nivåer. Tar alltid avstamp i forskningsfronten vad gäller hjärnans funktionalitet, hjärtats kraft och mänsklig blomstring. Har under många år arbetat med facilitering av transformativa processer inom självledarskap och ledarskap i såväl offentlig som privat sektor. Är professionell föreläsare och nyfiken vetenskapsjournalist med fokus på hur vi kan verka och leva på den hjärnans villkor. En gång i tiden disputerad forskare inom bakteriologi på KI. Började praktisera mindfulnessbaserade tekniker den 6 augusti 1987.

Göran Gennvi

 

Göran Gennvi har arbetat som VD och rådgivare i utvecklings- och förändringsfrågor sedan mitten av 80 talet. I sina uppdrag har han arbetat primärt mot VD och ledningsgrupper. Görans fokus är och har varit transformativa utvecklingsprocesser inom allt från hela branscher till stora internationella koncerner likväl som regioner och kommuner. Sedan början av 90 talet har inriktningen varit att hjälpa företag och branscher att utveckla sina organisationer och affärsmodeller mot det som kommit att kallas för hållbar utveckling. Göran var djupt engagerad i Det Naturliga Stegets tillblivelse samt introducerade SoL, Society for Organizational Learning, i Sverige under mitten av 90-talet. Konceptet ”Organizational Learning” introducerade han bland annat på IFL vid Handelshögskolan som ett pedagogiskt förhållningssätt i utvecklings- och förändringsprocesser.

Harald Kjellin

Professor i data och systemvetenskap med en grundexamen i psykologi. Forskare och föreläsare inom kunskapshantering och digital transformation och har utvecklat system i artificiell intelligens. Har 25 års erfarenhet av utbildning i ledarskap med fokus på beslutsfattande, kommunikationsteknik, förhandlingsteknik, utbildning och maktspel. Han leder för närvarande Work-Shops och genomför utbildningar i dessa ämnen.