Forskningsbanken

När vi fullt ut förstår hur våra hjärnor och vår kropp fungerar och dessutom använder oss av den kunskapen ökar förutsättningarna för ett välmående näringsliv och en positiv samhällsutveckling. Missing Link arbetar med att göra modern hjärnforskning till livskonst och grundade därför Holone 2010. Artiklar publicerade i Holone är inlagda i Forskningsbanken. Vi fortsätter nyfiket att bevaka och referera från neurovetenskapens och psykologins forskningsfront med rön relevanta för arbetslivet. Vi vill dela med oss av den viktiga kunskapen!

Nedan hittar du korta sammanfattningar av vetenskapliga studier i en sökbar databas. Vi sammanfattar bara studier och böcker som har granskats genom peer-review. Sprid dem gärna vidare!

Det kontraproduktiva förhalandet

Att skjuta upp saker, att förhala, det omöjliga ordet prokrastinering, är för många rena ångest-generatorn. Fenomenet beskrivs som det viljemässiga uppskjutandet av en handling, trots insikten om att vi borde göra den nu. Detta mänskliga märkliga kontraproduktiva fenomen har plågat vårt släkte sedan civilisationens födelse.