Forskningsbanken

När vi fullt ut förstår hur våra hjärnor och vår kropp fungerar och dessutom använder oss av den kunskapen ökar förutsättningarna för ett välmående näringsliv och en positiv samhällsutveckling. Missing Link arbetar med att göra modern hjärnforskning till livskonst och grundade därför Holone 2010. Artiklar publicerade i Holone är inlagda i Forskningsbanken. Vi fortsätter nyfiket att bevaka och referera från neurovetenskapens och psykologins forskningsfront med rön relevanta för arbetslivet. Vi vill dela med oss av den viktiga kunskapen!

Nedan hittar du korta sammanfattningar av vetenskapliga studier i en sökbar databas. Vi sammanfattar bara studier och böcker som har granskats genom peer-review. Sprid dem gärna vidare!

Hormonnivåer förändrar hjärnan

Hormonnivåerna hos kvinnor förändras under menscykelns gång, det känner de flesta till. Men även hjärnan förändras! Det visar en ny studie av forskare från bland annat Lunds universitet.

Konst som skakar om når hjärtat

Lidande leder ledare i konsten att leda. Ut ur komfortzonen in i smärtan! Känslostarka konstupplevelser kombinerat med djup reflektion, sk Shibbolet-föreställningar utvecklar ett bättre ledarskap än ett traditionellt modernt ledarskapsprogram, visar unik svensk tvärvetenskaplig forskning. Dessutom blev ”Shibbolet-cheferna” till salutogen-chefer – dvs hälsobringande chefer.

På samma våglängd

När vi samarbetar börjar hjärnorna svänga i takt, visar ny forskning som studerat personer som musicerar tillsammans. Vi är på samma våglängd, såväl bildligt som bokstavligt. Men vilja till samverkan tycks vara en förutsättning.

Genetisk variant för social känslighet

En ny tvärvetenskaplig studie har identifierat en genetiskt variant för uttrycket av signalsubstanserna serotonin och opioider. Personer som har denna variant har en ökad social känslighet.

Kollektiv intelligens eller grupptryck

Det kan verkligen vara besvärligt med många olika uppfattningar i en grupp. Men vid närmare eftertanke är det ju precis det vi söker med gruppbildningen – att få till en mångfald av perspektiv och idéer – en kollektiv intelligens. Men mångfald behöver värnas.

Förvalta uppmärksamhetskapitalet

Hjärnan klarar av fullt fokus och att leverera ”bästa kvalitetstänk” blott 2–3 timmar per dag. Detta är hårdvaluta! – Vi behöver ett nytt begrepp inom näringslivet, ”attentional capital”, ett slag uppmärksamhetskapital som borde förvaltas lika omsorgsfullt som det finansiella och intellektuella kapitalet, säger ledarskapscoachen David Rock. Vi intervjuade honom.

Mindfulnessveckan i Tällberg

”Mindhouse Park Mindfulness Week” hölls i Tällberg sista veckan i juni och blev startskottet för Sveriges och Europas första internationella, årligen återkommande, mindfulness-konferens. Organisatörerna och initiativtagarna Anders Lidén, Mindhouse Park och Ola Schenström, Mindfulnesscenter erbjöd med arrangemanget möjligheter till erfarenhetsutbyte, samtidigt som internationella toppforskare och ledarskapsutbildare med mindfulness i fokus kunde inspirera och uppdatera alla med den senaste utvecklingen.

Hjärnans kapacitet allt mer hisnande

Hjärnan, med sina i runda tal 130 miljarder nervceller, har sannolikt en mycket större minneskapacitet än vad vi tidigare trott visar ny forskning från amerikanska Salk Institutet.

Ny upptäckt: specialceller för uppmärksamhet

Trots att människans förmåga till uppmärksamhet är en fascinerande och så grundläggande förmåga saknas kunskap på cellnivå om vad fokus och medvetenhet egentligen handlar om. Men kunskapen växer i snabb takt. Nu har svenska forskare hittat en typ av nervcell som kan påverka uppmärksamhetsförmågan.

Ta ett ”skogsbad” och kom igen!

När man i väst börjar tala om mindfulness-övningar på kontoret tar japanerna konceptet hela vägen och fullständigt impregnerar sig i sinnesförnimmelser – de ”skogsbadar! Nyttan av en shinrin-yoku börjar få vetenskapligt stöd. Cypressoljan stimulerar immuncellerna.