Forskningsbanken

När vi fullt ut förstår hur våra hjärnor och vår kropp fungerar och dessutom använder oss av den kunskapen ökar förutsättningarna för ett välmående näringsliv och en positiv samhällsutveckling. Missing Link arbetar med att göra modern hjärnforskning till livskonst och grundade därför Holone 2010. Artiklar publicerade i Holone är inlagda i Forskningsbanken. Vi fortsätter nyfiket att bevaka och referera från neurovetenskapens och psykologins forskningsfront med rön relevanta för arbetslivet. Vi vill dela med oss av den viktiga kunskapen!

Nedan hittar du korta sammanfattningar av vetenskapliga studier i en sökbar databas. Vi sammanfattar bara studier och böcker som har granskats genom peer-review. Sprid dem gärna vidare!

Fantasi och verklighet blandas och blir sanning

Fantasi eller verklighet är den stora frågan för två svenska forskare vid Karolinska Institutet. De visar att vår inbillning kan forma vår upplevelse av världen mer än vi tror. Det vi mentalt föreställer oss bara i huvudet kan ändra de faktiska sinnesintrycken!

Samordnade rörelser stärker gruppen

Marsch, rodd och segelsättning – hej hå hej hå hej hå hej hå, 1 2 1 2 1 2! Taktfasthet väcker förvisso motstridiga känslor. Nu visar forskning att samordnade rörelser ger kraft till en grupp individer.

Hjärnans kapacitet allt mer hisnande

Hjärnan, med sina i runda tal 130 miljarder nervceller, har sannolikt en mycket större minneskapacitet än vad vi tidigare trott visar ny forskning från amerikanska Salk Institutet.

Handen, hjärnan, handlingen

Handen och hjärnan – ett dansande par. Tillsammans har de skapat människans position som civilisationsbyggare och kulturskapare. Hjärnan styr handen. Handen formar hjärnan. Men vem av dem kom egentligen först?

Bokrecension: Neuroenhancement

Barbro Fröding & Walter Osika skriver om ”Neuorenhancement: How mental training and meditation can promote Epistemic virtue”.

Hypnos – hett villebråd för neuroforskarna

Hypnos har seglat upp som högintressant område inom området neurokognition. Ett kontroversiellt fenomen som av många forskare ansetts som ”hokus pokus” är nu rumsrent – men fortfarande ett mysterium.

Musik kickar igång dopamin

När vår favoritmusik ger oss gåshud har belöningssystemet aktiverats och dopamin frisatts – vi känner lycka.

Medkänsla och altruism – win win

Sverige ska få ett nytt kunskapscentrum. Fokus är medkänsla och altruism. CCARE Sweden, Centre for Compassion and Altruism Research and Education ligger i startgroparna. Alla har att vinna på att erövra medkänslans tillstånd.

Google satsar på utveckling från insidan

Chade-­‐Meng Tan, en av Googles första ingenjörer, har klättrat i karriären och har i dag den officiella befattningen ”Jolly Good Fellow”. Hans arbetsuppgifter är att ”upplysa, öppna hjärtan och skapa världsfred”

Höger eller vänster hand

Vänsterhänta inte mer kreativa än andra.