Forskningsbanken

När vi fullt ut förstår hur våra hjärnor och vår kropp fungerar och dessutom använder oss av den kunskapen ökar förutsättningarna för ett välmående näringsliv och en positiv samhällsutveckling. Missing Link arbetar med att göra modern hjärnforskning till livskonst och grundade därför Holone 2010. Artiklar publicerade i Holone är inlagda i Forskningsbanken. Vi fortsätter nyfiket att bevaka och referera från neurovetenskapens och psykologins forskningsfront med rön relevanta för arbetslivet. Vi vill dela med oss av den viktiga kunskapen!

Nedan hittar du korta sammanfattningar av vetenskapliga studier i en sökbar databas. Vi sammanfattar bara studier och böcker som har granskats genom peer-review. Sprid dem gärna vidare!

Medkänsla och altruism – win win

Sverige ska få ett nytt kunskapscentrum. Fokus är medkänsla och altruism. CCARE Sweden, Centre for Compassion and Altruism Research and Education ligger i startgroparna. Alla har att vinna på att erövra medkänslans tillstånd.

Google satsar på utveckling från insidan

Chade-­‐Meng Tan, en av Googles första ingenjörer, har klättrat i karriären och har i dag den officiella befattningen ”Jolly Good Fellow”. Hans arbetsuppgifter är att ”upplysa, öppna hjärtan och skapa världsfred”

Höger eller vänster hand

Vänsterhänta inte mer kreativa än andra.

Nya datorspel på gång

Hur påverkar datorspelande oss? Frågan är relevant – en undersökning visar att 18 % av dataspelarna i USA är under 18 år och en tredjedel över 50 år gamla.

Musik för hjärnan

I en studie publicerad i Neuron avslöjas att människans hjärna har ett alldeles eget musik-nätverk. Forskarna menar att fyndet tyder på att musik har och har haft ett evolutionärt syfte och att det inte bara är en biprodukt av att talförmågan utvecklats.

Hur långt sträcker vi oss

Telepati eller extrasensorisk perception, ESP, är ett synnerligen kontroversiellt och ofta debatterat forskningsområde, men icke desto mindre något som 18% av svenskarna säger sig uppleva. Fenomenet är svårfångat vetenskapligt och förklaringsmekanismer saknas. Parapsykologerna spekulerar i om det kan vara ett elektromagnetiskt socialt sinne eller följer fenomenet nyupptäckta kvantbiologiska principer?

Ta ett ”skogsbad” och kom igen!

När man i väst börjar tala om mindfulness-övningar på kontoret tar japanerna konceptet hela vägen och fullständigt impregnerar sig i sinnesförnimmelser – de ”skogsbadar! Nyttan av en shinrin-yoku börjar få vetenskapligt stöd. Cypressoljan stimulerar immuncellerna.

Generositet under tidspress ifrågasatt

Intuition främjar samarbete, hävdades i en uppmärksammad studie som presenterades i ansedda Nature förra året. Men studien ifrågasätts nu av en grupp forskare i beteende- och neuroekonomi från Linköpings universitet.

Göra ingenting är läskigt

Att bara vara med sina egna tankar är inget gemene man uppskattar. Då är det bättre att ge sig själv lite elektriska stötar på ena handen då och då.

Gestikulerande till nytta för vem?

Att gestikulera medan vi talar frigör arbetsminne. Att inte röra händerna när vi pratar kräver mer av oss.