Forskningsbanken

När vi fullt ut förstår hur våra hjärnor och vår kropp fungerar och dessutom använder oss av den kunskapen ökar förutsättningarna för ett välmående näringsliv och en positiv samhällsutveckling. Missing Link arbetar med att göra modern hjärnforskning till livskonst och grundade därför Holone 2010. Artiklar publicerade i Holone är inlagda i Forskningsbanken. Vi fortsätter nyfiket att bevaka och referera från neurovetenskapens och psykologins forskningsfront med rön relevanta för arbetslivet. Vi vill dela med oss av den viktiga kunskapen!

Nedan hittar du korta sammanfattningar av vetenskapliga studier i en sökbar databas. Vi sammanfattar bara studier och böcker som har granskats genom peer-review. Sprid dem gärna vidare!

Hur långt sträcker vi oss

Telepati eller extrasensorisk perception, ESP, är ett synnerligen kontroversiellt och ofta debatterat forskningsområde, men icke desto mindre något som 18% av svenskarna säger sig uppleva. Fenomenet är svårfångat vetenskapligt och förklaringsmekanismer saknas. Parapsykologerna spekulerar i om det kan vara ett elektromagnetiskt socialt sinne eller följer fenomenet nyupptäckta kvantbiologiska principer?

Generositet under tidspress ifrågasatt

Intuition främjar samarbete, hävdades i en uppmärksammad studie som presenterades i ansedda Nature förra året. Men studien ifrågasätts nu av en grupp forskare i beteende- och neuroekonomi från Linköpings universitet.

Göra ingenting är läskigt

Att bara vara med sina egna tankar är inget gemene man uppskattar. Då är det bättre att ge sig själv lite elektriska stötar på ena handen då och då.

Gestikulerande till nytta för vem?

Att gestikulera medan vi talar frigör arbetsminne. Att inte röra händerna när vi pratar kräver mer av oss.

Musik för hjärnan

I en studie publicerad i Neuron avslöjas att människans hjärna har ett alldeles eget musik-nätverk. Forskarna menar att fyndet tyder på att musik har och har haft ett evolutionärt syfte och att det inte bara är en biprodukt av att talförmågan utvecklats.

Ta ett ”skogsbad” och kom igen!

När man i väst börjar tala om mindfulness-övningar på kontoret tar japanerna konceptet hela vägen och fullständigt impregnerar sig i sinnesförnimmelser – de ”skogsbadar! Nyttan av en shinrin-yoku börjar få vetenskapligt stöd. Cypressoljan stimulerar immuncellerna.

World happiness day

Den 20 mars varje år ska glädje med glädje firas. Det har FN bestämt. Dagen markerar en begynnande världsomspännande attitydförändring. Den handlar om hur utveckling ska mätas. Det räcker inte med BNP, måttstocken måste inbegripa subjektiv lycka – ett rejält skifte när det kommer till värderingar.

Savant syndrom- neurovetenskapens skattkista

När filmen Rain Man kom 1988 sattes begreppet savant syndrom på kartan. Raymond är född med ett extraordinärt minne men är samtidigt rädd för förändringar och måste strikt följa sina rutiner. Hur är det möjligt att kunna memorera 9000 böcker eller kunna spela komplexa musikstycken som man bara hört en gång? De extraordinära förmågor de med savant syndrom uppvisar gäckar hjärnforskarna: ligger detta latent hos oss alla?

Operationssår läker snabbare med avslappning

Operationssår läker snabbare med avslappning. Detta är den första kontrollerade studie som visar att en enkel avslappning några dagar före och efter operation kan förbättra kollageninlagringen i kirurgiska sår.

Lyckans virrvarr

Är du lycklig? Frågan är inte helt lätt att besvara. Det beror nämligen på vem man frågar. Frågar man sitt upplevande själv. Eller frågar man sitt ihågkommande själv? Svaren kan bli både olika och irrationella, varnar psykologiprofessorn Daniel Kahneman, tillika nobelpristagare i ekonomi.