Om oss

Missing Link är ett värderingsdrivet företag som hjälper organisationer att utvecklas inifrån och ut - från individens självledarskap till organisationskultur och ledarskap. Missing Link startade för över 20 år sedan och tog sitt avstamp på 90-talet när vi övertygades om att uttalade och levda värderingar var kopplade till drivkraft, hållbarhet och framgång. Vi fokuserade på att hjälpa våra kunder med att implementera den klassiska triaden: “Vision, Mission och Värderingar”. Sedan fem år tillbaka erbjuder vi även en whistleblowing-tjänst där vi upprättar system för kundens medarbetare att

Sedan start har vi regelbundet följt hjärnforskningsfronten med stor nyfikenhet. Den nya kunskap vi tillgodogör oss sprider vi vidare i folkbildande syfte i form av skrivna rapporter som hittas i vår sökbara i vår kunskapsbank, föredrag, workshops och med transformerande processer inom självledarskap och ledarskap. Samtliga av våra processer och verktyg tar avstamp i den forskningen.

Våra konsulter är utbildade vid bl a Handelshögskolan i Stockholm, Karolinska Institutet, Barrett Values Centre, Search Inside Yourself Leadership Institute (avknoppat från Google), Mindfulnesscenter och Raol Wallenberg Academy.

Manifest

Vi utvecklar organisationer inifrån och ut – från individers självledarskap till organisationskultur och ledarskap. Och vi gör det på hjärnans villkor.

Missing Links värderingar är närvaro, medkänsla och hållbarhet. Dessa värderingar försöker vi genomsyra allt vi tar oss an.

Vår vision är en värld i harmoni. En människa i harmoni är en människa med självkännedom som lever och tänker hållbarhet. Människor i harmoni bygger en värld i harmoni.

Ett urval av våra kunder

Vi håller frekvent föredrag och workshops i olika sammanhang inom såväl det privata näringslivet som offentlig sektor.

Samarbetspartners

Säkerhetskulturnätverket är en ideell förening med syftet att vara ett branschöverskridande nätverk som erbjuder kompetensutveckling samt möjligheter till erfarenhetsutbyte för personer verksamma inom säkerhet, risk och arbetsmiljö.

Stratvise är ett konsultnätverk inom strategiskt ledarskap och management som bidrar till bestående värden och resultat. Företaget startades 2010 och har idag ett 40-tal samarbetspartners.

JMJ Services är världsledande inom säkert ledarskap och kulturskonsultation.

Nätverk för chefer inom olika områden.

 

Naturakademin Learning Lab är en utforskande, lustfylld och samskapande process där olika perspektiv, kompetenser och erfarenheter bryts mot varandra i syfte att uppnå ett lärande och nya lösningar och idéer.

Sveriges främsta förmedlare av hälso och friskvårdslösningar.

Integritetspolicy

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Missing Links används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Missing Links sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Personuppgiftsansvarig

Missing Link Consultants Aktiebolag, 556534-9338, Sickla Industriväg 6, 131 54 Nacka, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt denna policy.

Vilka personuppgifter samlas in och när raderas de?

Om du visat intresse för eller använder våra tjänster kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t.ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer. Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla våra uppdrag ex:

För att vi ska kunna utföra de tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig,

För marknadsföringsändamål, däribland marknadsföring via email,

För att behandla dina fakturor och betalningar.

 

Lagliga grunder för personuppgiftsbehandlingen

Missing Link behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice. Om Missing Link behöver behandla dina personuppgifter för ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att be om ditt samtycke i förväg.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas inom Sverige där alla våra IT-system är lokaliserade.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Med försiktig hantering och med hjälp av etablerade IT-system skyddar vi dina personuppgifter mot olovlig åtkomst, oavsiktliga ändringar eller förlust av uppgifterna.