Notis

Hälsa


 

Alexitymi kopplat till hälsa och cannabis

Personer med hög grad av alexitymi har oftare humörsvängningar, relationsproblem och fysiska hälsoproblem.

Att kunna identifiera, beskriva och reglera
sina egna känslor är viktigt för hälsan –
oförmåga anses vara ett personlighetsdrag
och kallas alexitymi. Förekomsten av
självskattad alexitymi varierar mellan
5 och 17 procent hos den friska normalbefolkningen
medan exempelvis förekomst
av alexitymi är 37 procent hos patienter
med irritabelt tarmsyndrom. Patienter
med anorexia nervosa och depression har
oftare alexitymi än andra personer.
Personer med hög grad av alexitymi har
oftare humörsstörningar, relationsproblem
och fysiska hälsoproblem. Man har även
funnit samband med diabetes, hjärtsjukdom,
högt blodtryck och vissa magtarmsjukdomar.
I en nypublicerad studie gjord
på 101 patienter med typ 2 diabetes fann
man att alexitymi nästan fördubblade risken
för att utveckla diabetes. Kopplingen
är logisk, om vi inte i tid uppmärksammar
och hanterar exempelvis stress kan det
leda till en rad hälsoproblem.

Personer med högre grad av alexitymi har
också sämre förmåga till inlevelse/
empati och till att intellektuellt förstå
andra. Som en följd får man svårare med
relationer. Att ha starka sociala relationer
är även det avgörande för ett hälsosamt liv.
Hjärnforskning visar att de neuronala
processer som är inblandade i emotionell
medvetenhet överlappar med nätverk
i hjärnan som uppmärksammar oss på
inre tillstånd som stress och utmattning.
Information tycks inte överföras lika bra
mellan hjärnhalvorna hos personer med
alexitymi. Deras främre insula är inte lika
väl utvecklad och det är den struktur som
kontrollerar kroppens homeostas.
Det finns metoder avsedda att öka
den känslomässiga medvetenheten. Att
fokusera på icke fungerande relationer
har visat sig ha en bra effekt, likaså
kroppsligt fokuserade tekniker som att
spänna och slappna av i kroppens alla
muskler. Man lär även ut skillnaden
mellan tankar och känslor, en slags
grundläggande emotionell utbildning.

Cannabis kopplat till alexitymi
I en studie från 2013 visade en internationell
forskargrupp att personer som använder
cannabis ofta ligger högre på skalan
av alexitymi. Man undersökte frontallobernas
funktion, känsligheten för straff
och belöning, impulsivitet samt graden
av alexitymi hos 138 unga cannabisanvändare.
De delades in i en lågrisk och
en högrisk grupp beroende på hur mycket
de använde drogen.
I högriskgruppen fanns en tydlig koppling
till förekomst av alexitymi tillsammans
med olika tecken på frontallobsdysfunktion
och impulsivitet. Effekterna av
cannabis var fler än vid alkoholmissbruk.
Forskarna betonar att detta inte bara
reflekterar medfödda personlighetsdrag
som ger större sannolikhet att fastna i
missbruk generellt, utan att det handlar
om direkta effekter av cannabis-missbruk.

Källor
Sonnby-Borgström M. Läkartidningen 22:2010.
Lyvers et al. Journal of Psychoactive Drugs, 45 (5),
394–403, 2013.
Lauri Nummenmaa et al. PNAS Vol. 111, No. 2;
Januari, 2014.

Publicerat av:
Marie Ryd
Marie Ryd
1 februari 2014

Kontakt: 0708 - 67 48 70
marie.ryd@missinglinks.se
Tillbaka till Forskningsbanken

Liknande artiklar

Svett smittar

Om tillgänglighet och hållbarhet

Därför fungerar mindfulness