Forskningsbanken

När vi fullt ut förstår hur våra hjärnor och vår kropp fungerar och dessutom använder oss av den kunskapen ökar förutsättningarna för ett välmående näringsliv och en positiv samhällsutveckling. Missing Link arbetar med att göra modern hjärnforskning till livskonst och grundade därför Holone 2010. Artiklar publicerade i Holone är inlagda i Forskningsbanken. Vi fortsätter nyfiket att bevaka och referera från neurovetenskapens och psykologins forskningsfront med rön relevanta för arbetslivet. Vi vill dela med oss av den viktiga kunskapen!

Nedan hittar du korta sammanfattningar av vetenskapliga studier i en sökbar databas. Vi sammanfattar bara studier och böcker som har granskats genom peer-review. Sprid dem gärna vidare!

Distansarbete effektivt – i måttlig mängd

Att arbeta på distans har sina för- och nackdelar. Det kan öka tillfredsställelsen i arbetet – om det sker i begränsad mängd.

Självpriming snabbaste vägen till ledarrollen

Inom sociologin har man under årtionden studerat hur grupper och organisationer självorganiserat sig i hierarkier. Vilka är det som får hög status, med alla dess medföljande självgenererande fördelar. I vissa grupper finns det individer som lyser starkare än andra avseende ledartalang. Vad är det dom har? Hittills har man undersökt stabila demografi ska faktorer som ålder, kön, yrke, religion och personlighet mm. Nu vaknar forskarintresset för vilken roll tillfälliga mindset vid första mötet kan spela.

Kontemplativ neurovetenskap

Meditation – hög tid tvätta bort ”flumstämpeln” och trycka in i livspusslet under vinjetten stressprevention eller ”coping”. Begreppet mindfulness har banat väg. Forskningen tar mark och de senaste resultaten visar vinster inom tre fält; stress, kognition och smärta.

Gången, sinnet och minnet

Deprimerade personer går mer framåtlutade, med slokande axlar, vaggar mer i sidled med överkroppen och svänger mindre med armarna. När man känner sig glad och pigg går man istället med ”klipp i steget” och upprätt överkropp. Detta är vetenskapligt bevisat – men gäller det omvända?

En lunchpromenad gör gott

Eftermiddagar på kontoret kan ibland vara tuffa att ta sig igenom. Tiden går långsamt och uppgifterna känns tunga. Istället för att banna dig själv för att du är ineffektiv visar en ny studie att det finns ett enkelt sätt att få upp entusiasmen.

Cannabis och kognition

Cannabisbruket ökar men är inte att leka med! Det försämrar våra kognitiva funktioner, förrädiskt smygande. På nätet sprids gammal felaktig information, vi står infören allvarlig utmaning, säger forskare och narkotika-analytiker.

Lycka och livslängd hänger inte ihop

Det gigantiska forskningsprojektet UK´s Million Women Study har studerat mer än 1 miljon kvinnor över 50 år med målet att förstå hur olika livsstilsfaktorer påverkar kvinnors hälsa. En delstudie i detta enorma projekt publicerades i början av året i den ansedda medicinska tidskriften The Lancet. Forskarna har följt över 700 000 kvinnor i 10 års tid.

Kraften av föreställningar

Placebo-effekten känner de flesta till. Placebo kallas den effekt vi får av en medicinsk behandling som skapas av förväntningarna på behandlingen, oavsett om det är sockerpiller eller något annat som ordineras. Nu visar ny forskning att placebo inte bara gäller behandlingar utan att samma kraft finns i våra egna föreställningar, våra mindset! Och att inbillning ger verklighet.

Hunger påverkar dina beslut

Hungrig? Eller ”full av ghrelin” som det också skulle kunna kallas – pass upp – risken är stor att du tar impulsiva beslut. Ghrelin tycks vara den faktor som kopplar samman hunger, som signaleras från magen, med impulsivitet som kontrolleras av hjärnan.

Perception

Ju mer koncentration desto mer förträngning! Det är naturens lösning på det vi kallar uppmärksamhet. Det mest uppenbara kan bli osynligt. Det handlar om varseblivande – delar vi samma verklighet?