utfrys

Utfrysning gör ont ”som ett slag på käften”

– Det gör ont att bli behandlad på det här sättet, säger kvinnan som blivit utfryst på jobbet. Hon har helt rätt. Det gör ont. Känslomässig smärta aktiverar hjärnans nätverk för fysisk smärta. Social smärta är som ett slag mot huvudet – som dessutom upprepas varje gång du påminns och återupplever händelsen i andra sammanhang.

Föreställ dig två olika scenarier. I det
första spiller du hett kaffe i knät och
upplever en intensiv smärta. I det andra
vänder dina kolleger dig ryggen och du
får sitta ensam på lunchen. I det senare
alternativet upplever du en annan sorts
”smärta”, en själslig sådan. På ytan tycks
händelserna helt olika. Kokhett kaffe gör
ont på huden. Att bli avvisad gör ont i själen.
Men världen över använder vi samma
språk för dessa olika situationer – som
”det gör ont”, ”det smärtar” eller ”dina
ord är som ett slag på käften”. Finns det
några som helst likheter mellan social
smärta och fysisk smärta?

Överlappande regioner för fysisk och
själslig smärta
Sedan tidigare är forskarna överens
om att de regioner i hjärnan som ligger
bakom den känslomässigt stressande och
obehagliga kvalitén i fysisk smärta, även
ligger bakom social utfrysning. Kanske
inte så konstigt - det handlar framför allt
om de två områden som processar just
känslor; dorsala anteriora cingulum och
anteriora insula (se Ord & Begrepp).
Men nu har det publicerats nya
spännande resultat! I studien ingick 40
personer som just varit med om att deras
partner gjort slut och som kände sig
ledsna och avvisade. Medan deras hjärnor
avbildades med en magnetkamera fick de
dels titta på foton av sin ex-partner, dels
utsattes de för fysisk smärta i form av
hetta på huden. Det visade sig att åsynen av fotot på expartnern inte bara aktiverade regionerna i hjärnan som hanterar den känslomässiga stressen, utan även de regioner som aktiveras av den fysiska smärtan i form av

hetta, precis som om det varit en vävnadsskada! Uttrycket ”det gör ont att bli avvisad” har därmed blivit bokstavligt talat sant. Kunskapen bör tas på största allvar.
Forskarna förklarar fenomenet med att de
hjärnsystem som ligger bakom social utfrysning, som för grottmänniskan ju är ett
livshotande tillstånd, utvecklades evolutionärt
genom ”kidnappning” av de nätverk
i hjärnan som hanterar fysisk smärta. Att
upplevelsen av utanförskap kan ligga
bakom olika fysiska smärtsjukdomar blir
plötsligt lätt att förstå.

Inflammation triggas
Resultaten ovan bekräftas även av annan
forskning som visar att social utfrysning
påverkar vårt immunförsvar. Man lät
124 försökspersoner utföra tre olika akut
stressande uppgifter samtidigt som de fick
negativ feed-back av personer som tittade
på (se faktaruta). Det visade sig att två
hormonliknande signalsubstanser som
förknippas med infektion och långvarig
stress ökade i blodet. Speciellt uttalad
var den ökade halten av TNFα (tumor
necrosis factor-alfa, se Ord & Begrepp).
Signalsubstansen ligger högt upp i immunförsvarets hierarki där den startar frisättning av en komplex kaskad av aggressiva
ämnen, som alla ingår i kroppens skydd
mot inkräktare. Men även kroppsegna
celler som ben och brosk kan drabbas och
brytas ner. Normalt sett ska produktionen
av TNFα upphöra efter några dagar när
den fullgjort sin uppgift. Men ibland går
något snett i regleringen och vi får ett
ständigt, skadligt påslag.

Källa
Kross E et al. PNAS 108:15;6270-6275, 2011
Slavich GM et al. PNAS 107: 33; 14817–14822,
2010

EXEMPEL TEST UTFRYSNING
Försökspersonerna ska utföra en uppgift
men vet inte om att de under tiden
ska utsättas för social utfrysning. Deras
hjärnor avbildas med magnetkamera, i
vissa studier tas även olika blodprov.
1. Trier Sociala Stress Testet (TSST)
Ett väl använt test som har visat sig
aktivera inflammation. Deltagarna blir
ombedda att inom fem minuter hålla
tal om varför de skulle passa bra till
en tjänst. Talet hålls inför en socialt
utfrysande publik som inte ger någon
respons alls.
2. Aritmetisk uppgift
Deltagarna ombeds att räkna baklänges
från 2 935 med först 7 steg och sedan
13 steg mellan varje tal. De uppmanas
att göra detta allt fortare inför en socialt
utfrysande publik som inte ger någon
respons alls.
3. Cyberball
Försökspersonerna spelar datorspelet
”Cyberball” där de periodvis exkluderas
från spelet – plötsligt är det ingen i laget
som passar bollen till dom.

Minnet av själslig smärta värre
Det sociala smärtminnet aktiveras lättare
och återupplevs intensivare än det
fysiska. Vi blir också sämre på att klara av
kognitiva uppgifter när vi går in i minnet
av själslig smärta, än när vi minns hur ont
det gjorde när man exempelvis brände sig.

Källa
Chen Z et al. Psychol Sci. 19(8):789-95, 2008

Publicerat av:
Marie Ryd
Marie Ryd
1 februari 2014

Kontakt: 0708 - 67 48 70
marie.ryd@missinglinks.se
Tillbaka till Forskningsbanken

Liknande artiklar

Stress och mindset

Ta ett ”skogsbad” och kom igen!

Tarmbakterierna viktiga för hjärnan