Forskning

Lyckans neurovetenskap


 

Världens lyckligaste man

Buddhistiska munkar har meditationsmetoder specifikt designade för att förstärka det eudaimoniska välmåendet,           de mediterar på kärleksfull vänlighet och medkänsla.

Världens lyckligaste man

Davidson satte EEG-elektroder (electroencephalografi) på munkhuvudena
medan de ombads pendla mellan ett
mentalt neutralt tillstånd och ett tillstånd
där de genererade kärlek och medkänsla.
Det visade sig att EEG-mönstret var helt
annorlunda mellan de två tillstånden.
Medkänslan visade sig som ökad mängd
snabba gammavågor spridda över hjässan.
Davidson har en teori om att gammavågorna
representerar hjärnans förmåga
till kontakt mellan olika områden och
möjligen även pågående ombyggnation.
När samma försök gjordes då munkarna
låg i en hjärnscanner kunde de även se
specifi ka områden som rekryterades vid
viljemässigt odlande av medkänsla.
En tydlig skillnad var att de fi ck en relativt
förhöjd aktivitet i vänstra prefrontala
cortex, det är det område som representerar
positiva känslor, välmående och gott
humör. Området håller igång den positiva
känslan som uppstår i accumbenskärnan.
Den person som hade högst aktivitet i
området för positiva känslor var Matthieu
Ricard, idag känd förespråkare för lyckan
som en träningsbar inneboende förmåga
och författare till en mängd böcker om
lycka.

Källa
Lutz A et al. PNAS 16; 101:16369-73, 2004

 

MEDITERA PÅ MEDKÄNSLA
Meditationen går ut på att visualisera
olika människor i din omgivning och
kontemplera över en period i deras liv
då de kan ha haft det svårt. Du tar sedan
fram en stark önskan i dig att personen
ska bli fri från detta lidande.
Börja med en nära och dig kär person.
Därefter förfl yttar du dig till dig själv
och gör samma sak. Sedan förfl yttar du
fokus till en person du bara känner till
ansiktet och upprepar. Därefter väljer
du en ”svår” person, någon som verkligen
provocerar dig och försöker upprepa
samma känsla för denne. Till sist tar du
in alla människor och säger till dig själv:
”Jag önskar att du blir fri från allt ditt
lidande och att du får uppleva glädje och
lättnad”.
Notera hur det känns i kroppen, speciellt
runt hjärtat, under meditationen.

Källa
Richard Davidson

Publicerat av:
Marie Ryd
Marie Ryd
1 februari 2014

Kontakt: 0708 - 67 48 70
marie.ryd@missinglinks.se
Tillbaka till Forskningsbanken

Liknande artiklar

Yoghurt med probiotika påverkar känslolivet

Surt sa räven

Slut på ältandet – med naturens hjälp