Initiativ

Kultur för hälsa och tillväxt


 

anne

Föreningen Kultur & Hälsa i Sveriges riksdag är ett initiativ av riksdagsledamot Anne Marie Brodén. Föreningen består av ledamöter från Sveriges Riksdag samt experter från forskning, kultur och hälso- och sjukvård. Föreningen vill bidra till större medvetenhet om kulturens betydelse för hälsan och landets tillväxt, samt motivera till politiska beslut inom området.

Kultur för hälsa och tillväxt

Anne Marie Brodén har tillsammans med b.l.a Gunilla von Bahr drivit frågan sedan 2007. Idag, fem år senare, har kulturens betydelse som hälsofaktor och inte minst tillväxtfaktor rönt stor uppmärksamhet, såväl nationellt som internationellt. – Det har varit en spännande resa, säger Anne Marie Brodén. Kultur är grunden till att vi kan finna samband och sammanhang i livet, och dess betydelse för folkhälsan är underskattad. Forskning visar att minnet kan komma tillbaka med hjälp av musik. Och att dans är en mycket bra metod för rehabilitering av strokepatienter. Det starka vetenskapliga underlaget för nyttan med mindfulness-baserade metoder har lett till att riksdagen, på Anne Maries initiativ, skapat sitt eget stillhetsrum. – Kunde Dag Hammarskjöld öppna ett i FN-huset i New York kan vi öppna ett här i Riksdagshuset, säger hon.

Kultur på recept
Hennes idé om kultur på recept, en uppföljare till fysik aktivitet på recept, FYSS, har efter två lyckade pilotförsök också fått gehör. Tio vårdcentraler i Region Skåne har nu fått medel för ett större projekt med 250 långtidssjukskrivna: Recept: Minst 3 kulturevenemang/vecka i 10 veckor. Även skola och äldreomsorg får ökade anslag för skapande aktiviteter. Vi blir allt fler äldre. Den omvända ålderspyramiden kommer kräva ett friskt åldrande. När det kommer till arbetsmiljö för den arbetande delen av befolkningen drömmer Anne Marie om att både musik och mindfulness ska byggas in som en del i verksamheten. Det är två evidensbaserade och bra verktyg för att hantera stress.

Publicerat av:
Marie Ryd
Marie Ryd
1 februari 2014

Kontakt: 0708 - 67 48 70
marie.ryd@missinglinks.se
Tillbaka till Forskningsbanken

Liknande artiklar

Alvedon minskar smärta vid social utfrysning

Ovanans makt – väcker vanmakt

Kultur Hälsa Kreativitet Flow