Publicerat av:
Marie Ryd
Marie Ryd
1 februari 2014

Kontakt: 0708 - 67 48 70
marie.ryd@missinglinks.se
Tillbaka till Forskningsbanken

Liknande artiklar

Kollektiv intelligens eller grupptryck

Oxytocin, närhetens hormon, ett tveeggat svärd

The winner takes it all