Sociologi

Status


 

Inom sociologin har man under årtionden studerat hur grupper och organisationer självorganiserat sig i hierarkier. Vilka är det som får hög status, med alla dess medföljande självgenererande fördelar.  I vissa grupper finns det individer som lyser starkare än andra avseende ledartalang. Vad är det dom har?  Hittills har man undersökt stabila demografiska faktorer som ålder, kön, yrke, religion och personlighet mm.  Nu vaknar forskarintresset för vilken roll tillfälliga mindset vid första mötet kan spela.

"Självpriming" snabbaste vägen till ledarrollen

Två amerikanska forskare, Kilduff GJ & Galinsky AD, gjorde en serie experiment. De slumpade studenter in i en av tre grupper. Den första gruppen blev ombedda att skriva ner minst två meningar om sina möjligheter och ambitioner med sitt liv. Detta kallades den möjlighetsorienterande gruppen. En andra grupp ombads skriva ner minst två meningar om plikter och skyldigheter som de trodde livet krävde av dem. Detta kallades den trygghetsorienterande gruppen. Den tredje kontrollgruppen fick blott beskriva hur de pendlat till laboratoriet samma dag. Alla placerades sedan i en för dem helt ny gruppkonstellation med nya individer där ett grupparbete påbörjades omgående. Uppgiften var att de tillsammans skulle starta ett nytt företag och på 20 min rangordna vikten av tretton uppgifter. Efter grupparbetet skulle alla ange i vilken omfattning de respekterade och beundrade varandra och hur stort inflytande var och en hade över de fattade besluten.

Resultaten visade att alla de som tillhörde den första möjlighetsorienterande gruppen fick högst status i gruppen. Den höga rankingen av dessa personer låg kvar länge och var tydlig även i kommande gruppmöten, den hade blivit självförstärkande.
Slutsats: snabbaste vägen till ett ledarskap är att boostra dig själv genom att kort skriva ner dina möjligheter i livet!

Källa
Kilduff GJ & Galinsky AD . J Pers Soc Psychol. Juli 2013.

Publicerat av:
Marie Ryd
Marie Ryd
1 februari 2014

Kontakt: 0708 - 67 48 70
marie.ryd@missinglinks.se
Tillbaka till Forskningsbanken