Forskning

Emotionell intelligens


 

Se inåt; inom dig finns källan till allt gott
Marcus Aurelius

Jag vill att du är lycklig

Ja, det är det första en anställd på Google, Facebook,
Twitter eller eBay tänker om dig om ni springer in i varandra
på gatan. Ledningen på dessa ”toptech”-företag ser ett värde
i att kultivera välmåendet hos sina anställda. De lär anställda
- de lär dem mindfulness och nya mentala vanor. mindfulness
och nya mentala vanor.

I första numret av Holone (1/2011) skrev vi
om Googles personalpolitik och Chade-Meng Tan, som utvecklat programmet ”Search Inside Yourself ”, SIY. Meng har nu, tillsammans med bla en neuroforskare från Stanford och Daniel
Goleman (EQ-expert), publicerat en bok
om denna kurs och dess vetenskapliga
förankring som har titeln: Search Inside
Yourself – the unexpected path to achieving
success, happiness (and world peace),
Harper One, 2012 (se bild). Boken och
kursen är ett resultat av en av de viktigaste
aspekterna i Googles kultur: att en individ
med en bra idé kan förändra världen, skriver
Meng. Boken inleds med följande citat. Ett viktigt syfte med kursen är att odla
emotionell intelligens och att forma nya
mentala vanor, som exempelvis detta att
ta för vana att önska någon annan lycka.

Programmet tränar tre områden:
• Uppmärksamhet – basen för all
högre kognition
• Självmedvetenhet och självkontroll
• Nya mentala vanor
Den bästa definitionen på emotionell
intelligens kommer, enligt Meng, från Peter Salovey och John D Mayer och
lyder: förmågan att registrera ens egna och andras känslor, att skilja dem åt samt att använda denna information till att guida ens tänkande och handlingar.
Men hur utvecklas emotionell intelligens
ur ett program som i huvudsak är baserat
på mindfulness-träning?

Hjärntango
Det finns ett fascinerande samband
mellan självmedvetenhet och empati.
Har du en väl utvecklad självmedvetenhet
är det troligt att du också har en förmåga
till stark empati. Hjärnan tycks använda
samma utrustning för båda förmågorna.
Båda verkar ha att göra med den del av
hjärnan som kallas insula (se O&B), som
primärt kopplas till förmågan att uppleva
och känna igen kroppsliga förnimmelser,
tankar och känslor, dvs självmedvetenhet.
Nu har man upptäckt att människor med
hög empati har en hög aktivitet i insula.
Hur hänger det ihop? Jo, empati fungerar
bland annat genom att du fysiologiskt
härmar en annan person. Empatin vilar
på en grund av självmedvetenhet, är den
svag blir förmågan till empati svag. När du
tränar dig i att observera din kropp med
sk kropps-scanning eller kroppsmeditation
och kommer in i en förkroppsligad
närvaro i dig själv, då tränas din självmedvetenhet och aktiviteten i insula ökar och då kommer den empatiska förmågan som
ett brev på posten. Två i ett.

Källa
Chade-Meng Tan, Search Inside Yourself – the
unexpected path to achieving success, happiness
(and world peace), Harper One, 2012

Publicerat av:
Marie Ryd
Marie Ryd
1 februari 2014

Kontakt: 0708 - 67 48 70
marie.ryd@missinglinks.se
Tillbaka till Forskningsbanken

Liknande artiklar

Kultur for hjärnhälsans skull

Hjärnan och miljöhotet

Kognitiv uppgradering