Kan städer bli medvetna?

Konferenser på temat Consious Cities undersöker städer i gränssnittet mellan psykologi, kognition, arkitektur och neurovetenskap. Se filmen nedan för nya spännande tankar!

Till spaningar
Sanna Ryd
Sanna Ryd
13 september 2017

Kontakt: 0704 - 33 88 74
sanna.ryd@missinglinks.se