Vandrande tankar ingen ”lyckas smed”

Det mänskliga sinnet är ett vandrande sinne – ett vandrande sinne är ett olyckligt sinne, visar en annorlunda studie från Harvard University publicerad i Science. Vår förmåga att tänka på saker som inte händer just nu är en evolutionärt högt stående förmåga, men en ”skill” som kostar på.

matthew killingsworth

Till skillnad från andra djur, tillbringar vi människor mycket tid med att tänka på ” andra” saker, dvs allt annat än det vi har framför ögonen. Våra tankar vandrar än hit och än dit, så kalllade ”stimulusoberoende tankar”. Detta är en viktig förmåga med högt överlevnadsvärde och gör att vi kan lära, resonera, dra slutsatser och planera. Men den tycks ha ett emotionellt pris! Nu har två forskare från Harvard utvecklat en iPhone App som av och till under telefonägarens vakna tid plingar till och ställer följande frågor:

– Vad gör du just nu?
– Sitter du i andra tankar?
– Hur känner du dig just nu?

Svaren registreras på www.trackyourhappiness.org
Här kan du även kan lära dig mer om hur du kan bli lycklig i vardagen.

Forskarna har hittills fått in 5000 svar från personer i åldrarna 18–88 år, från 83 olika länder. Personerna representerar 86 olika yrken. Till denna studie, publicerad i Science, sammanställde man de inkomna svaren från 2500 vuxna med en genomsnittsålder på 34 år. Det visade sig att personernas tankar faktiskt var på vandring i 47% av alla de tillfällen som iPhone-app:en kontaktade dem!

Och detta var helt oberoende av vad de sysslade med. Vidare kunde forskarna konstatera att man kände sig mindre lycklig när tankarna vandrade än när de var närvarande i det de sysslade med. Att tankarna vandrade iväg till något som var trevligare än det de hade för handen hjälpte inte – man var inte lyckligare för det.

Att negativa sinnestillstånd genererar mer tankeflykt är känt, men dessa analyser visade faktiskt att själva tankeflykten i sig skapade missmod och att den inte bara var en konsekvens av att man inte kände sig lycklig med det man gjorde.

Matthew Killingsworths omvändelse
Innan Matthew Killingsworth började forska om lycka jobbade han inom mjukvaruindustrin. Under denna period började han ifrågasätta definitionen av framgång på individ-, organisations- och samhällsnivå. Han kom fram till att det som till syvende och sist spelar roll är lycka. Därefter började han som doktorand i Dan Gilberts grupp på Harvard för att studera lycka i vardagslivet.

Källa
Killingsworth MA & Gilbert DT. ”A wandering mind is an unhappy mind.” Science, 2010.

Publicerat av:
Marie Ryd
Marie Ryd
1 februari 2014

Kontakt: 0708 - 67 48 70
marie.ryd@missinglinks.se
Tillbaka till Forskningsbanken

Liknande artiklar

Hjärnans kapacitet allt mer hisnande

Personlig utveckling på jobbet

Medkänsla kan tränas