Forskning

Doften av skog


 

Ta ett "skogsbad" och kom igen!

När man i väst börjar tala om
mindfulness-övningar på kontoret
tar japanerna konceptet hela vägen
och fullständigt impregnerar sig i
sinnesförnimmelser – de ”skogsbadar!
Nyttan av en shinrin-yoku börjar
få vetenskapligt stöd. Cypressoljan
stimulerar immuncellerna.

skog

Människan som art har levt i samklang
med naturen i över 2 miljoner år; det är
99,9% av all mänsklig jordetid hävdar
den japanske professorn Miyuzaki vid
Chiba University. Inte bara dygnsrytmen,
(se sid 11), utan hela vårt väsen är ett
finkalibrerat stycke natur framavlat för
att kunna lära och förstå allt annat liv på
jorden: vad kan bitas, stickas, döda och
vad kan mata, värma, glädja? När naturen
är lugn finns lugnet i människan.
Världen genomgår nu den största vågen
av urbanisering någonsin, merän hälften
bor i städer. Detta i kombination med ökad
tid bakom skärmar av olika slag har lett till
en dramatisk minskning av mängden tid
som tillbringas i naturen. Professor Hugo
Lagercrantz rapporterade i Läkartidningen
den 8/1 2013 att barn i USA tillbringar
genomsnittligt ca 6 timmar varje dag vid en
skärm av något slag. Vi ligger nog inte särskilt
långt efter, menar han. Det kan i förlängningen
leda till koncentrationsproblem,
försämrad språkutveckling och övervikt.

I tättbefolkade Japan ägnar man sig aktivt
åt Shinrin yoku: ”skogsbadande” sedan
30 år tillbaka. Mellan 2,5-5 miljoner stressade
japaner flyr in i sk ”Forest Therapy
Trails” varje år. Deinsuper skogen med sin
syn, lukt, känsel, hörsel och smak! Metoden
är inspirerad av tekniker inom Shinto
och Buddhism där man ” låter naturen
komma in i kroppen genom alla fem sinnena”
och är därför egentligen flera tusen
år gammal. Resultaten är så positiva att
regeringen anslog 4 miljoner dollar till att
utöka de nuvarande 48 platserna till 100.
Andra länder som Sydkorea, Taiwan och
Finland följer efter.

Professor Yoshifumi Miyazaki från University
of Chiba och Qing Li från Nippon
Medical School försöker kartlägga vad
som sker. De har undersökt över 600 deltagare
sedan 2004. Helt klart ses generella
effekter på stress-nivåer. Och effekterna
tycks bestå ibland upp till en månad. Li
är intresserad av vad som händer med
immunsystemet och lät en grupp stressade
affärsmän ta ett ”skogsbad” morgon och
kväll i 3 dagar. Efteråt visade blodtesterna
att de immunceller som kallas NK-celler
(natural killer-celler) hade ökat i antal med
40%. En månad senare låg de fortfarande
15% högre än vid start. Motsvarande
vandringar i stadsmiljö gav inga effekter
på NK-cellerna.
Li blev nyfiken på om det fanns andra
faktorer än stress som påverkade och han
riktade uppmärksamheten mot aromatiska
flyktiga doftämnen, sk fytoncider, som
utsöndras från vintergröna träd. En grupp
försökspersoner fick tillbringa en natt på
ett hotell där vissa rum preparerats med
aerosoler innehållande olja från en vanlig
cypress. Andra rum fick vara utan. Det
visade sig att de som andades in cypressoljan
minskade sina stressnivåer, mätt som
mängden adrenalin i urin, under natten
och ökade antalet NK-celler med 20%.
I kontrollgruppen sågs inga förändringar.
Det här är intressanta resultat så mer
kontrollerad forskning behövs. Kunskapen
kan komma till stor nytta när det kommer
till olika inslag av preventiva hälsoåtgärder
i storstäder.

Källa
Environ Health Prev Med 15:9–17; 2010

Publicerat av:
Marie Ryd
Marie Ryd
25 april 2016

Kontakt: 0708 - 67 48 70
marie.ryd@missinglinks.se
Tillbaka till Forskningsbanken

Liknande artiklar

Kultur för hälsa och tillväxt

Omega 3

Naturen gör gott