Publicerat av:
Marie Ryd
Marie Ryd
1 februari 2014

Kontakt: 0708 - 67 48 70
marie.ryd@missinglinks.se
Tillbaka till Forskningsbanken

Liknande artiklar

Reptilhjärnan styr ekonomiska beslut

Exekutivt stressyndrom

Den fokuserade ledaren