Hjärnan

Stress och motion


Skärmavbild 2016-04-20 kl. 16.43.36

Muskler i arbete är reningsverk!

Muskelaktivitet skyddar hjärnan mot stress och utmattningsdepression. När musklerna används renas blodet från ett ämne som bildas vid stress och som är skadligt för hjärnan. Men det handlar om uthållighetsträning, så hellre en seg maraton än explosivt muskelbygge, säger Mia Lindskog, en av forskarna bakom det spännande fyndet.

motion depression copy

Att träning är bra för allmänhälsan vet de flesta. Men vad är det egentligen, utöver tillfälliga endorfiner och dopamin-påslag, som gör att vi mår så bra när vi motionerar?

Forskare från Karolinska Institutet har upptäckt att musklerna fungerar som ett reningsverk för blodet; när vi använder musklerna renas blodet från ämnet kynurenin, som är skadligt för hjärnan. Kynurenin bildas vid stress och man har funnit högre halter av enzymet hos personer med psykisk sjukdom och utmattingsdepression. Ämnet kan passera blod-hjärnbarriären och väl på plats i hjärnan är det toxiskt för nervcellerna.

Forskarna utsatte två grupper med möss för mild stress genom höga ljud, blinkande ljus och omvänd dygnsrytm. Den ena gruppen var framavlad att födas med mycket muskler och den andra gruppen var vanliga möss. Efter 5 stressiga veckor hade de vanliga mössen utvecklat depressiva beteenden. De vältränade mössen hade däremot inte utvecklat depressiva symptom. Studien har publicerats i ansedda tidskriften Cell.

– Vår forskningshypotes var att musklerna tillverkar något ämne som har en välgörande effekt på hjärnan. Men vi fann egentligen det motsatta; vältränade muskler tillverkar ett enzym som istället renar blodet från ett skadligt ämne, säger forskaren Mia Lindskog vid institutionen för neurovetenskap. De möss som hade större muskler hade mer av enzymet som kallas KAT i musklerna. KAT bryter ner kynurenin till en substans som inte kan gå över från blodet till hjärnan. Musklernas funktion liknar alltså i detta sammanhang levern eller njurarnas. De har en filtrerande effekt som om de aktiveras kan skydda hjärnan från sådant som skadar den och gör den sjuk.

När forskarna gav de vanliga mössen kynurenin fick de ett deprimerat beteende, medan mössen med stora muskler inte påverkades.

– Idag vet vi att uthålliga muskler är bättre muskler när det gäller att rena blodet från kynurenin och på så sätt skydda hjärnan mot stress och depression, säger Mia Lindskog.

Resultaten öppnar upp för möjligheten att både förebygga psykisk sjukdom med hjälp av uthållighetsträning, men även som behandling. I framtiden kanske läkemedel mot depression påverkar funktionerna i musklerna snarare än i hjärnan.

Källor

Agudelo L.Z, Femenía T, et al. Cell. 2014 Sep 25;159(1):33-45.
Personlig kontakt med Mia Lindskog

Publicerat av:
Marie Ryd
Marie Ryd
20 april 2016

Kontakt: 0708 - 67 48 70
marie.ryd@missinglinks.se
Tillbaka till Forskningsbanken

Liknande artiklar

Missbruk på jobbet

Ta ett ”skogsbad” och kom igen!

Spänningshuvudvärk värt att ta på allvar