Forskning

Flow & positiv psykologi


 

mihaly
flow

Lycka är flow

”Flow business” är helhjärtad uppmärksamhet

Lyckliga ögonblick är inte något som bara händer så där, de är något vi åstadkommer. Och det gör vi genom att göra vårt bästa och att lära oss att komma in i tillstånd av flow, menar Mihály Csíkszentmíhalyi, en av pionjärerna inom lyckoforskningen. Flow beskrivs som ett extatiskt tillstånd. Upplevelsen är så intensiv att det känns som om man inte finns. Och det är logiskt rent neurologiskt, menar Csíkszentmíhalyi. Vårt nervsystem kan bara hantera ca 100 bytes information per sekund, för att lyssna på en annan person krävs 60 bytes. Det är anledningen till att man inte kan lyssna på två människor samtidigt. Likaså, när en uppgift uppslukar oss helt finns inget utrymme kvar för oss själva och våra bekymmer. Existensen blir tillfälligt upphävd. Happy business är flow business är bra business, säger han efter att ha intervjuat ett stort antal VD:ar, som nominerats som mest framgångsrika av kollegor.

Positiv psykologi
För cirka 15 år sedan lanserade de då redan garvade lyckoforskarna Martin Seligman och Míhály Csíkszentmihályi begreppet positiv psykologi. Forskningsområdet blev snabbt hett och den mest eftertraktade kursen i Harvards historia. PERMA är akronymen för den modell som bygger på att när fem byggstenar är på plats infinner sig det välbefinnande som krävs för vad de kallar mänsklig ”blomstring”:
• Positiva känslor
• Engagemang
• Relationer
• Mening
• Achievement/prestation.

Källor:
Csíkszentmíhalyi M. Good Business. Leadership, flow and the making of meaning. Penguin Books 2004.
Seligman M. Flourish. A visionary new understanding of happiness and well-being. Free Press 2011.
Martin Seligmans hemsida: http://www. authentichappiness.sas.upenn.edu/Default.aspx

Publicerat av:
Marie Ryd
Marie Ryd
1 februari 2014

Kontakt: 0708 - 67 48 70
marie.ryd@missinglinks.se
Tillbaka till Forskningsbanken

Liknande artiklar

Mobilfritt tack!

Missbruk på jobbet

Att förebygga är lönsamt