Kognitiv kontroll

Uppmärksamhet


Kognitiv kontroll - tveeggat svärd

Förmågan att hålla fokus och ha kognitiv kontroll betraktas som eftersträvansvärt inom arbetslivet. Och något som vi förlorar när vi blir äldre. Resultaten från en stor översiktsstudie visar nu att de med sämre förmåga till kognitiv kontroll, de lättdistraherade, gamla som unga, kan vara de mer kreativa.

Fokus fokus fokus – alla vill ha fokus
Men nu har forskare från Harvard och Universitetet i Toronto gjort en stor översiktsstudie där de undersökt resultaten från både beteendevetenskapliga och neurovetenskapliga studier och drar slutsatsen att det kan finnas fördelar med att vara dålig på kognitiv kontroll och att hålla fokus.

Kreativitet gynnas av bred uppmärksamhet
En hög grad av kognitiv kontroll innebär förmågan att behålla uppmärksamheten på en uppgift och att vara duktig på att ignorera alla inkommande distraktioner. Forskaren Tarek Amer och kollegor visar att personer med sämre kognitiv kontroll var bättre på att komma på kreativa lösningar till problem och på att upptäcka mönster. Uppgifter som involverar kreativt tänkande gynnas av ett brett uppmärksamhetsfokus, säger Amer.

Den kognitiva kontrollen minskar med åldern
Gängse uppfattning är att människans kognitiva kapacitet bara blir sämre med åren. Men nu menar forskarna att det är inte alls säkert att man som äldre behöver en hög grad av kognitiv kontroll.

Många fungerar alldeles utmärkt i sina vardagliga liv trots att de int orkar hålla fokus så länge. Och äldre presterade faktiskt bättre än yngre på vissa problemlösningsuppgifter. Detta kan bero på att de har en bredare uppmärksamhet som ett resultat av att deras kognitiva kontroll är något sämre.

Att låta sig distraheras kan vara en hjälp

Författarna menar att forskare alltför sällan utforskar när distraktioner och sämre kognitiv kontroll kan vara till hjälp.

– Många av de tester som vi studerar i klassisk kognitiv psykologi är sådana som kräver hög kognitiv kontroll, men dessa uppgifter kanske inte speglar vad människor faktiskt gör i verkligenhet, menar medförfattaren Lynn Hasher. Något som anses vara en distraktion i en situation kan ju faktiskt vara användbar information i en annan och ju mer information du har förmåga att ta in desto bättre kommer du kunna lösa ett problem. Författarna tror det är möjligt att genom att studera kognitiv kontroll på ett nytt sätt kommer vi kunna förstå hur människan faktiskt kan prestera långt upp i åldrarna. Det är kanske så att visdomen hos gamla växer fram som ett resultat av att deras förmåga till kognitiv kontroll försämrats!

Källa

Amer, T., Campbell, K. L., & Hasher, L. (2016). Cognitive Control As a Double-Edged Sword. Trends in Cognitive Sciences, 20(12), 905-915.

Publicerat av:
Marie Ryd
Marie Ryd
20 mars 2017

Kontakt: 0708 - 67 48 70
marie.ryd@missinglinks.se
Tillbaka till Forskningsbanken

Liknande artiklar

Svett smittar

Mindfulness och meditationscirkeln

Därför fungerar mindfulness