Hunger påverkar dina beslut

Hungrig? Eller ”full av ghrelin” som det också skulle kunna kallas – pass upp - risken är stor att du tar impulsiva beslut. Ghrelin tycks vara den faktor som kopplar samman hunger, som signaleras från magen, med impulsivitet som kontrolleras av hjärnan.

Ghrelinhormon

Hunger och beslutsfattande 


 

Våra resultat visar tydligt att vi blir mer impulsiva när vi är hungriga

Impulsivitet är att ge efter för tillfälliga infall, önskningar och känslor. De flesta kan nog känna igen sig i att impulsiva oövertänkta beslut ofta fattas på tom mage. Nu börjar en forskargrupp vid institutet för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin i Göteborg närma sig den neurologiska förklaringen. Det tycks vara det aptitstimulerande hormonet ghrelin som ligger bakom.

– Våra resultat visar tydligt att vi blir mer impulsiva när vi är hungriga säger Karolina Skibicka, docent på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och en av forskarna som genomförde studien.

Ghrelin
Ghrelin är ett hormon som produceras i magsäcken och som stimulerar aptiten. Innan en måltid ökar ghrelin-nivån i magsäcken vilket gör oss hungriga. Efter måltiden minskar nivån igen. Ghrelinhormonets effekter står i motsats till hur hormonet leptin fungerar. Det produceras i kroppens fettceller och hämmar aptiten. Ghrelin och leptin är de hormon som tros spela störst roll för kroppens energibalans.

Impulsivitetens två aspekter
Impulsivitet är ett brett begrepp som innefattar olika aspekter. I sin enklaste form kan det delas in i två delar:

impulsiva handlingar: en oförmåga att låta bli att göra något trots att man vet att man inte ska,

impulsiva beslut: en oförmåga att fatta beslut som innebär att vi skjuter upp belöningar. Om jag alltid väljer det som ger mig omedelbar belöning är jag mer impulsiv i mitt beslutsfattande.

– Vid första anblicken kan dessa två aspekter tyckas lika men de behöver inte nödvändigtvis vara relaterade till varandra, säger Karolina Skibicka till Holóne. De är två typer av beteenden och regleras av delvis olika nätverk i hjärnan. Det är alltså fullt möjligt att ofta utföra impulsiva handlingar men sällan ta impulsiva beslut.

Så här gjorde dom 

Råttor fick utföra tre olika typer av uppgifter designade för att mäta olika aspekter av impulsivitet.

Impulsiva handlingar mättes genom att råttorna på olika sätt skulle låta bli att göra något. När de hörde ett ljud och en lampa lyste ovanför en av två knappar var uppgiften att trycka på knappen. Om de istället hörde enbart en ljudsignal skulle de inte trycka på någon knapp. Om de gjorde rätt fick de en pellet direkt. Om de gjorde fel klassades det som en impulsiv handling och pelleten uteblev.

Impulsiva beslut mättes genom att råttorna fick välja mellan att trycka på en knapp och få en pellet direkt, eller att trycka på en annan knapp och då få vänta en stund men istället få fyra pellets! Väntetiden ökade från 0, 10, 20 upp till 40 sekunder.

Resultaten visade entydigt att ghrelin-injektionerna gjorde råttorna mer impulsiva! De blev tre gånger mer benägna att trycka på knappen trots att det inte gav någon pellet. De valde även att ta en pellet direkt oftare och visade då tydligt att de inte kunde vänta trots att det hade renderat 4 pellets. Vi kan slå fast att hunger verkligen gör oss mer impulsiva. ”Don´t make decisions on an empty stomach!”, tipsar Karolina Skibicka från Göteborg.

Ghrelin och belöningsbeteende
Ghrelinproduktionen är till viss del ärftlig. När man undersökte arvsmassan hos 580 personer fann man att de som hade ärftliga förändringar i ghrelingenen också hade ett högre sockerintag än de som saknade förändringen. Man har även sett samband mellan ärftliga förändringar i ghrelin-genen och högre alkohol-konsumtion.

Källor
Anderberg, R. H. Et al. Neuropsychopharmacology 41; 1199-1209, 2016.
Landgren S et al. PLoS One. 2013 Apr 8;8(4). 

Publicerat av:
Marie Ryd
Marie Ryd
20 september 2016

Kontakt: 0708 - 67 48 70
marie.ryd@missinglinks.se
Tillbaka till Forskningsbanken

Liknande artiklar

Dieters effekt på hjärnans formbarhet och Raw Kakao

Mindfulness och meditationscirkeln

Davidsons lyckoforskning kopplar spelindustrin