hcp-gallery_wmt15

Bilden visar hjärnans vita substans, dvs nervimpulsernas färdvägar. En av de mest intressanta aspekterna av Connectome-projektet är, enligt professor Marcus Raichle, att de unika egenskaperna hos hjärnans inneboende aktivitet, det sk standardnätverket, kan avslöjas.

The Human Connectome Project, HCP

Människans hjärna är den mest komplexa konstruktionen vi känner till i universum. Den består av 100 miljarder nervceller, som var och en har cirka 10 000 kontaktpunkter/ synapser. Ingen dator i världen är i närheten av denna komplexitet, inte heller det telenät som kopplar samman 5 miljarder mobiltelefoner. I rena siffror klås hjärnan bara av Vintergatan med sina 200 miljarder stjärnor, men de är å andra sidan utspridda över 100 000 ljusår och inte inträngda i en 1,5 liter stor skalle.

Vägnätet kartläggs
Nu ska den mentala aktivitetens ”resvägar” i hjärnan kartläggas. Resvägarna går genom nervcellernas långa utskott som kallas axon. Axonerna är isolerade med fett och därför vita till färgen, det kallas myelin. Myelinlagret, som består av så kallade gliaceller, gör att nervimpulsernas hastighet ökar. Om hjärnan vore en dator skulle den grå hjärnsubstansen, nervcellerna, vara datorn. Den vita substansen skulle vara kablarna som binder samman de olika delarna. Kartläggningen kan ta årtionden. Man börjar därför med de breda och vältrafikerade motorvägarna. De första 1200 försökspersonernas hjärnor scannas sommaren 2012. Resultaten från de första hundra kommer att publiceras i höst. Projektet är internationellt, men drivs av amerikanska NIH, National Institute of Health, som anslagit 30 miljoner dollar. Olaf Sporns, neuroforskare vid Indiana University, var den som först föreslog att kontaktvägarna i hjärnan skulle kartläggas och myntade namnet Connectome (2005). Sporns säger att projektet kommer öppna upp ett helt nytt sätt att se på hjärnan och att vi kanske till och med kan få en glimt som avslöjar hjärnans grundplan. Fokus på hjärnaktivitetens flöden reflekterar hur den djupare kunskapen om komplexa system bäst förstås som interaktiva dynamiska nätverk. Detta gäller oavsett om det är hjärnan, ekonomier, eller hela samhällen, skriver the Economist.

Källa
www.humanconnectome.org

Publicerat av:
Marie Ryd
Marie Ryd
1 februari 2014

Kontakt: 0708 - 67 48 70
marie.ryd@missinglinks.se
Tillbaka till Forskningsbanken