brain

Hjärnan tacklar av...

...men den går att träna upp! Frontallobernas volym minskar med åren och så gör förmågan. Att hjärnan krymper är alltså den bittra sanningen – nu bevisat avsvenska forskare. Men häng inte läpp – träning hjälper! Med hjärngympa kan du träna upp ditt viktiga arbetsminne, få en dopamindusch och bli smartare visar ett svenskt-­‐finskt forskarsamarbete publicerat i augustinumret av Science.

För första gången har man med
funktionell hjärnavbildningsteknik
följt samma personer, dvs samma
hjärnor, under 6 år och därmed kunnat
se hur hjärnan och olika funktioner förändras.
Forskarna vid Umeå och Stockholms
universitet redovisar sina fynd i den
ansedda amerikanska tidskriften PNAS,
Proceedings of the National Academy
of Sciences. De visar entydigt att frontallobernas volym påverkas av åldrande och den hjärnaktiviteten vid kunskapstester minskas.
– Men det finns hopp, berättar professor
Lars Nyberg vid Umeå Center for Functional
Brain Imaging (UFBI) och medlem
i Holones vetenskapliga råd. Hjärnmotion
hjälper!

Det är känt sedan tidigare att träning av
hjärnan kan förbättra arbetsminnet. I en
studie i vetenskapstidskriften Science visar
nu Lars Nyberg tillsammans med bl a
professor Lars Bäckman från Karolinska
Institutet och en forskargrupp i Åbo att
denna träning också är förknippad med
en ökad frisättning av signalsubstansen
dopamin.

Arbetsminnet jobbar med avstängd autopilot
– Till vardags involveras arbetsminnet
vid alla former av problemlösning. Då är
autopiloten avstängd, säger Lars Nyberg.
Arbetsminnet förklaras lättast som förmågan
att upprätthålla och använda sig av
information under en kortare tid.
I Science-studien fick tio unga män under
fem veckor genomföra ett 45 minuter
långt minnestest tre gånger i veckan.
Testet gick ut på att deltagarna fick se 7–15
bokstäver på en skärm. När skärmen sedan
blev svart var uppgiften att återge de
fyra sista bokstäverna i rätt ordning:
A H L K O P Å E A M

– Testet är utformat för att utmana testpersonerna att aktivt använda sig av uppdatering av minnet. Att behålla aktuell information och sålla bort det som är inaktuellt, säger Nyberg.

(Prova: http://reco.umeabraintrain.se. Lösenord: prova)

Dopaminexplosion
Testpersonerna hade, i jämförelse med en
kontrollgrupp som inte fick träna, tydligt
förbättrat sin minnesförmåga. Nytt var att
forskarna för första gången kunde titta in
och studera vad som faktiskt händer i hjärnan
under minnesträning. Vad de såg var
som en mindre dopaminexplosion i det
som kallas caudatus som ligger under hjärnbarken och området där inflödet av dopamin är speciellt stort. Det framgick även att det redan innan träningen fanns en ökad
frisättning av dopamin när arbetsminnet
användes; denna frisättning ökade markant
efter träningen.

Det är tidigare känt att dopamin – som är en av nervsystemets viktigaste signalsubstanser – reglerar humör, motorik och koncentration. Men nu kan det alltså även finnas samband med effekter på arbetsminnet.

Träningen påverkar arbetsminnet speciellt
Deltagarna lyckades även prestera liknande
resultat på ett nytt test som man inte hade
fått träna på. På så sätt kunde man konstatera
att träningen tycks påverka arbetsminnet
generellt.

Goda resultat för alla åldrar
Under 2008 genomförde Lars Nyberg en
liknande studie där man testade såväl unga
som äldre.
– Vi kunde då se förbättringar hos båda
grupperna. Skillnaden bestod i att unga
lär sig snabbare, men faktum är att det
går att träna upp sitt arbetsminne oavsett
ålder. Det är svårt att säga hur bestående
effekterna av träning är. När vi genomförde
testet ett och ett halvt år senare kunde
vi se liknande resultat. Men som vanligt
gäller principen att underhålla sin träning,
avslutar Lars Nyberg. Studien är resultatet
av ett samarbetsprojekt mellan Karolinska
Institutet, Umeå Centrum för Funktionell
hjärnavbildning (UFBI) vid Umeå universitet,
Åbo akademi och universitetet i Åbo
inom ramarna för ett »Nordic Center of
Excellence in Cognitive control«.

 

Källa
Nyberg L, et al. "Longitudinal evidence for a diminished frontal cortex function in aging.” PNAS, 2010.

Bäckman L, et al. "Effexts of working on striatal dopamine release.” Science, 2011.

Det går att träna upp arbetsminnet oavsett ålder.

Publicerat av:
Marie Ryd
Marie Ryd
1 februari 2014

Kontakt: 0708 - 67 48 70
marie.ryd@missinglinks.se
Tillbaka till Forskningsbanken

Liknande artiklar

Ta ett ”skogsbad” och kom igen!

Mindfulness och meditationscirkeln

Surt sa räven