Hänförelse – ”awe” – [ååh]…

Hänförelse beskrivs som en överväldigande känsla av vördnad inför något större än oss själva. Hänförelse är en fri översättning från engelskans ”awe”, och uttalas precis som det lilla läte vi ibland undslipper oss när vi blir hänförda, nämligen ”åååhh!”.

Skärmavbild 2017-03-20 kl. 10.22.07

Hälsa

Hänförelse


 

FAKTA HÄNFÖRELSE

Hänförelse är en distinkt och kraftfull känsla med två karakteristika:

1. den inbegriper en upplevelse av ofantlighet, man har stött på något omätligt i antal, storlek, komplexitet, skönhet, förmåga eller social bäring,

2. den uppstår ur mötet med något som inte får plats i rådande mentala strukturer och pockar därför på förändring av ens förståelse av världen.


stja%cc%88rnhimmel

5 MINUTER FÖR HÄLSAN
”HÄNFÖRELSE-PROMENAD”

Gå ut några minuter och låt dig hänföras av något, en skrattande skata, ett barn som leker, en rynkig kind, skönheten i ett träd eller naturens dofter. Det är allt som behövs. Utöver att bli hänförd får du dessutom fördelarna av det medvetna andetagets vagala påverkan, se Holone 2/16.

Fundera på vad du hänförs av!

Det är vad som kan ge oss gåshud, som känns omvälvande och häpnadsväckande. Det kan vara allt från att hänföras av Grand Canyons storslagenhet, till den sammetslena ytan av ett förgängligt rosblad, en gammal människas knotiga hand eller att intensivt ”ta in” ett stort träd.

Professor Dacher Keltner, chef för Greater Good Sciences, är nyfiken på hur denna härliga känslan av att bli hänförd påverkar oss.

Hänförelse och hälsa
– Vi har undersökt variationer i ett antal immunologiska markörer på friska personer med olika känslomässiga grundlägen. De som ofta var i positiv affekt hade lägre nivå i blodet av ett inflammationshöjande cytokin som kallas interleukin-6. Hänförelse var i vår studie den positiva känsla som var starkast förknippad med låga nivåer av interleukin-6. Denna effekt kvarstod även efter att man kontrollerat resultaten mot relevanta personlighets- och hälsovariabler, berättar Keltner för Holóne.

Om 10 år tror han att hänförelse kommer vara en del av sjukvården. Ännu inte publicerade forskningsresultat från Greater Good Sciences visar att 5 minuters hänförelse kan förbättra den kognitiva hälsan hos såväl krigsveteraner som personer med hjärnskador och äldre människor.

Hänförelse och generositet
– Vi har även ny spännande forskning som visar att just denna känsla av hänförelse gör oss mer generösa och medkännande än någon annan positiv känsla, berättar Keltner.

Keltners forskargrupp har undersökt hur hänförelse påverkar människor med olika bakgrund. Det kan vara till exempel barn som får se en stjärnhimmel för första gången, högt uppsatta chefer eller universitetsstudenter. Oavsett forskningsobjekt har resultatet blivit detsamma. Hänförelse genererar hjälpsamhet mer än några andra positiva känslor. Personer som ofta blir hänförda är mer generösa och fattar mer etiska beslut än personer som sällan låter sig hänföras. Detsamma gäller för om känslan framkallas i en experimentell situation.

Hänförelse och överlevnad
Men hur hänger det ihop? Bara för att jag låter mig hänföras av vacker fågelsång blir jag väl inte mer generös och hjälpsam? – Det handlar om något så enkelt som överlevnad, förklarar Keltner. Människan är ett flockdjur och måste vara en del av en grupp. Det är vad som gjort oss framgångsrika. Hänförelse är ett tillstånd som riktar min uppmärksamhet mot något större än mig själv, något jag är en liten del av. Automatiskt minskar då min självcentrering, mitt ”själv” blir mindre, jag finns i ett sammanhang och det måste jag värna.

Keltner tror att hänförelsens tillstånd har utvecklats och bevarats i människan för att just minska självintresset och rikta vår omsorg mot andra och gruppens väl och ve. Vi blir mer hjälpsamma, medkännande, gladare och friskare – en bättre gruppmedlem helt enkelt, konstaterar han.

Hänförelse genom virtual reality
Keltners studier har framförallt fokuserat på hur naturen hänför oss. Men det är inte bara naturen som kan försätta oss i hänförelse.

– Vi är intresserade av att hitta nya vägar för att komma åt känslan. Kan hänförelse gå att framkalla genom virtual reality? Kan kanske en app hjälpa till? Tänk om de storstadsbarn som aldrig fått lufsa runt i en vild skog skulle få göra det. Sedan skulle de kunna få en film på sin upplevelse och som de kunde titta på när helst de vill och då uppleva samma hänförande känsla igen? Vi kan nämligen bli hänförda bara genom att minnas upplevelsen.

Källor
Intervju med Dacher Keltner, Sofie Lundmark (Holone), Kalifornien, juni 2016

Stellar, J. E., John-Henderson, N., Anderson, C. Et al. Emotion, 15(2), 129. 2015
http://news.berkeley.edu/2016/05/31/awevswar/

Läs mer
Läs mer om hänförelse i Holone nr 4 2012, samt i Kunskapsbanken på holone.se.

Publicerat av:
Marie Ryd
Marie Ryd
6 oktober 2016

Kontakt: 0708 - 67 48 70
marie.ryd@missinglinks.se
Tillbaka till Forskningsbanken

Liknande artiklar

Billig genterapi

Kognitiv kontroll – tveeggat svärd

Mindful management