107667886233771

Vid mental fokusering rynkar du på ansiktsmusklerna och ”fryner”. Flow kommer med ett leende.

Flow - magiskt och eftertraktat

Alla har varit i "zonen" - det blir rätt, går lätt och tiden försvinner. Flow inträffar under lagom utmanande och stimulerande uppgifter. Ny forskning tyder på att det inte är kopplat till IQ och att det kommer med låg puls och ett leende. Nu kallas flow även "ansträngningslös uppmärksamhet".

Tro ́t eller ej – men de bästa ögonblicken i ditt liv kan inträffa på jobbet! Du är plötsligt förlorad bortom tid och rum, koncentrationen är djup och ditt medvetande obesvärat av det du gör – det bara sker – du är i flow och lyckan är total!

Pianisten Fredrik Ullén, tillika flowforskare på Stockholm Brain Institute vid Karolinska Institutet, leder sedan några år ett forskningsprojekt om flow, i samarbete med forskaren som myntade uttrycket flow, Mihaly Csikszentmihalyi (se faktaruta). Forskargruppen använder sig av pianospelning som flow-inducerande beteende. Under konferensen ”Towards a Science of Consciousness”, i Stockholm i början på maj, presenterade Ullén gruppens resultat.

Ett antal professionella pianister ombads spela ett musikstycke och att sedan själva uppskatta graden av flow. Samtidigt mättes ett antal fysiologiska parametrar. Det visade sig att under flow blev andningen djupare, pulsen lägre och ansiktet avslappnat och leende.

– Detta är anmärkningsvärt, eftersom andningen normalt sett blir ytligare under mental fokusering, liksom under all typ av ansträngning, berättade Ullén.

Forskarna menar att flow är ett speciellt tillstånd av så kallad ansträngningslös uppmärksamhet, som uppstår genom samspelet mellan positiv affekt och fokuserad uppmärksamhet.

Forskargruppen försöker nu förstå hur flow är kopplat till personlighet och olika egenskaper genom att bla titta på tvillingdata och ärftlighet. De ännu opublicerade resultaten tyder på att förmågan att uppleva flow inte är korrelerat till IQ, till skillnad från mental fokusering.

Business at flow

Det svenska transportföretaget Green Cargo gick 2003 med vinst för första gången på 125 år efter att dåvarande VD Stefan Falk (med bakgrund i McKinsey och Ericsson) byggt in de huvudsakliga faktorerna för flow (se faktaruta) i verksamheten. Tillsammans med Csikszentmihalyi införde Falk ett ”flow management system”. Varje chef började ha regelbundna möten med sina underställda. Man kartlade, utan att vara dömande, de anställdas
välmående och prestationer. Tillsammans försökte man hitta en balans mellan utmaning och förmåga. De som upplevde en stressig arbetssituation blev exempelvis försedda med kompetenshöjande träning eller fick nya arbetsuppgifter. Anställda som var uttråkade
blev försedda med mer utmanande arbete.
Samtliga fick regelbunden feedback
på arbetet och klara målbilder. Förändringarna
skapade förutsättningar för flow,
som visade sig som årsvinst.
Andra företag som arbetat aktivt med
att skapa förutsättningar för flow är Microsoft,
Ericsson, Patagonia och Toyota.

Fakta om flow

Begreppet flow myntades 1975 av mannen med det omöjliga namnet; Mihaly Csikszentmihalyi (uttalas Me-High Cheek-Sent-Me-Highly), i dag professor i psykologi
och management, tillika grundare och chef för Quality of Life Research Center, vid Claremont Graduate University i Kalifornien.
Trött på forskarnas fokus på det som blivit fel med kropp och psyke, föddes hans arbete i stället ur nyfikenheten på det friska, det sk salutogena, och på vad som låg bakom olika positiva mentala tillstånd. I sin bok ”Finding Flow: The Psychology of Engagement with Everyday Life”, karakteriserar Csikszentmihalyi några tumregler för att uppnå flow:

1. Balans mellan färdighet och utmaning
– varken stressade eller uttråkade.
2. Tydliga mål
– vi måste veta exakt vad som ska göras.
3. Omedelbar feedback
– vi vet direkt hur vi presterar
4. Intensiv närvaro och fokus
– distraktion, oro över att misslyckas
och tankar om annat har försvunnit
5. Kontroll över våra handlingar.
6. Egot och självmedvetenheten försvinner
– jag är förlorad i det jag gör
7. Tidsbegreppet förändras

Källor
Csikszentmihalyi, M. "Finding Flow: The psychology of Engagement with Everyday Life”, Basic Books, 1997.

de Manzano O, Theorell T, Harmat L, Ullén F. "The psychophysiology of flow during piano playing”, Emotion, 2010.

Ullén F. "The Phenomenology to Biological Correlates”, conference abstract 185, Towards a Science of Consciousness, 2011.

Publicerat av:
Marie Ryd
Marie Ryd
1 februari 2014

Kontakt: 0708 - 67 48 70
marie.ryd@missinglinks.se
Tillbaka till Forskningsbanken

Liknande artiklar

Exekutivt stressyndrom

Resiliens

Självmedkänsla – varför och hur