Operationssår läker snabbare med avslappning

Detta är den första kontrollerade studie som visar att en enkel avslappning några dagar före och efter operation kan förbättra kollageninlagringen i kirurgiska sår. Sextio patienter som skulle få gallblåsan borttagen lottades in i två olika grupper. Den ena gruppen fick standardbehandling medan den andra gruppen dessutom ålades att genomföra ett 45 minuter långt dagligt avslappningsprogram, tre dagar före operationen och sju dagar efter. Sista dagen analyserades sårläkningen och mängden kollagen som bildats i såret. Det visade sig att avslappningsgruppen inte bara kände sig mindre stressade utan också hade mer kollagen i det kirurgiska såret, dvs läkningen gick snabbare än i kontrollgruppen.

Källa
Broadbent E et al. Brain, Behavior, and Immunity Feb 2012

Publicerat av:
Marie Ryd
Marie Ryd
1 februari 2014

Kontakt: 0708 - 67 48 70
marie.ryd@missinglinks.se
Tillbaka till Forskningsbanken