Forskningsbanken

När vi fullt ut förstår hur våra hjärnor och vår kropp fungerar och dessutom använder oss av den kunskapen ökar förutsättningarna för ett välmående näringsliv och en positiv samhällsutveckling. Missing Link arbetar med att göra modern hjärnforskning till livskonst och grundade därför Holone 2010. Artiklar publicerade i Holone är inlagda i Forskningsbanken. Vi fortsätter nyfiket att bevaka och referera från neurovetenskapens och psykologins forskningsfront med rön relevanta för arbetslivet. Vi vill dela med oss av den viktiga kunskapen!

Nedan hittar du korta sammanfattningar av vetenskapliga studier i en sökbar databas. Vi sammanfattar bara studier och böcker som har granskats genom peer-review. Sprid dem gärna vidare!

Skiftarbete och kognition

Människors kognitiva funktion påverkas negativt av att arbeta i skift, visar en färsk studie från Uppsala universitet.

Mobilfritt tack!

Connecting people! Ja tack, gärna – men är det connection jag får? Ny forskning visar att blotta närvaron av en mobil i rummet påverkar anknytningen till andra människor negativt! Dålig mobilhygien kan ha ett högt pris.

Pass upp – empatin kan vara biased

Vi är inte alltid så duktiga på att bedöma andra människors mentala tillstånd. Istället är vi anmärkningsvärt egocentriska och oförskämt villiga att tro att andra är som vi själva. Att ”läsa” andra är ”tricky business” visar empati-experten Tania Singers fMRI studier.

Ovanans makt – väcker vanmakt

Goda vanor och dåliga vanor – vanor och ovanor – i hjärnan är automatiserade förlopp. Den goda vanan vill vi behålla. Ovanan vill vi ändra. Tyvärr är båda lika hårt spårade i vår hjärna. En vana bryts inte med lätthet. Vanan har nämligen formats till en egen enhet i hjärnan. Beteendets olika delar har ”chunkats” ihop – först då är det en vana. Energibesparande och bra!

Kan intelligens tränas?

Kan man bli smartare genom träning med olika typer av databaserade träningsprogram – ett nytt hett kontroversiellt forskningsområde. Denna omfattande studie visar att träning av arbetsminnet ger positiv utdelning på arbetsminnet, men förbättrar inte annan typ av intelligens som exempelvis problemlösande förmåga.

Hänförelse

Hänförelse beskrivs som en överväldigande känsla av vördnad inför något större än oss själva. Hänförelse är en fri översättning från engelskans ”awe”, och uttalas precis som det lilla läte vi ibland undslipper oss när vi blir hänförda, nämligen ”åååhh!”.

Hjärnstorm – överlev tonårstiden med forskningens hjälp

Daniel Siegel är professor i psykiatri vid UCLA och författare till flertalet böcker. Han är en av upphovsmännen bakom ”Healthy Mind Platter”, tallriksmodellen för hjärnan (se holone.se). Siegel är nu aktuell med sin nya bok, ”Hjärnstorm”.

Dieters effekt på hjärnans formbarhet och Raw Kakao

Idag finns det många människor i hög ålder som lever ett friskt och kognitivt helt funktionellt liv. Det är ett bevis för att den mänskliga hjärnan har förmåga till ett hälsosamt åldrande, säger Sandrine Thuret vid Adult Neurogenesis and Mental Health Laboratory vid Kings College i London. I hennes laboratorium studerar man hur matens innehåll och hur ofta vi äter påverkar cellnybildningen i hippocampus (se Ord & Begrepp). De har också nyligen publicerat en omfattande översiktsartikel i Neural Plasticity på fyra populära dieters effekt på hjärnans förmåga till ombyggnation s.k. plasticitet.

När medkänslan sviktar

Vad händer i oss när vi står inför människor i nöd och medkänslan plötsligt förbyts till irritation. Är jag hård och kallsinnig? Det är ”compassion fade!”, säger forskarna.