Forskningsbanken

När vi fullt ut förstår hur våra hjärnor och vår kropp fungerar och dessutom använder oss av den kunskapen ökar förutsättningarna för ett välmående näringsliv och en positiv samhällsutveckling. Missing Link arbetar med att göra modern hjärnforskning till livskonst och grundade därför Holone 2010. Artiklar publicerade i Holone är inlagda i Forskningsbanken. Vi fortsätter nyfiket att bevaka och referera från neurovetenskapens och psykologins forskningsfront med rön relevanta för arbetslivet. Vi vill dela med oss av den viktiga kunskapen!

Nedan hittar du korta sammanfattningar av vetenskapliga studier i en sökbar databas. Vi sammanfattar bara studier och böcker som har granskats genom peer-review. Sprid dem gärna vidare!

Human Connectome project

Människans hjärna är den mest komplexa konstruktionen vi känner till i universum. Den består av 100 miljarder nervceller, som var och en har cirka 10 000 kontaktpunkter/synapser. Ingen dator i världen är i närheten av denna komplexitet, inte heller det telenät som kopplar samman 5 miljarder mobiltelefoner. I rena siffror klås hjärnan bara av Vintergatan med sina 200 miljarder stjärnor, men de är å andra sidan utspridda över 100 000 ljusår och inte inträngda i en 1,5 liter stor skalle.

Självpriming snabbaste vägen till ledarrollen

Inom sociologin har man under årtionden studerat hur grupper och organisationer självorganiserat sig i hierarkier. Vilka är det som får hög status, med alla dess medföljande självgenererande fördelar. I vissa grupper finns det individer som lyser starkare än andra avseende ledartalang. Vad är det dom har? Hittills har man undersökt stabila demografi ska faktorer som ålder, kön, yrke, religion och personlighet mm. Nu vaknar forskarintresset för vilken roll tillfälliga mindset vid första mötet kan spela.

Perception

Ju mer koncentration desto mer förträngning! Det är naturens lösning på det vi kallar uppmärksamhet. Det mest uppenbara kan bli osynligt. Det handlar om varseblivande – delar vi samma verklighet?

Lycka och livslängd hänger inte ihop

Det gigantiska forskningsprojektet UK´s Million Women Study har studerat mer än 1 miljon kvinnor över 50 år med målet att förstå hur olika livsstilsfaktorer påverkar kvinnors hälsa. En delstudie i detta enorma projekt publicerades i början av året i den ansedda medicinska tidskriften The Lancet. Forskarna har följt över 700 000 kvinnor i 10 års tid.

Ny upptäckt: specialceller för uppmärksamhet

Trots att människans förmåga till uppmärksamhet är en fascinerande och så grundläggande förmåga saknas kunskap på cellnivå om vad fokus och medvetenhet egentligen handlar om. Men kunskapen växer i snabb takt. Nu har svenska forskare hittat en typ av nervcell som kan påverka uppmärksamhetsförmågan.

Ögonrörelser hjälper oss att minnas

När ögonen fritt får förflytta sig – när blicken tillåts följa den inre mentala bilden av händelsen – då väcks minnena till liv. Ett nytt begrepp; ”embodied memory” har fötts och en saknad pusselbit på plats. Lundaforskare gör genombrott!

Hunger påverkar dina beslut

Hungrig? Eller ”full av ghrelin” som det också skulle kunna kallas – pass upp – risken är stor att du tar impulsiva beslut. Ghrelin tycks vara den faktor som kopplar samman hunger, som signaleras från magen, med impulsivitet som kontrolleras av hjärnan.

Yoga och kognition

Kognition Yoga     Yoga och kognition Yoga är en tusenårig österländsk tradition som det senaste århundradet vunnit mark även i västvärlden. Ordet yoga betyder ”förening” och syftet är att förena kropp och sinne. Yogapraktiken består av tre delar: meditation, aktiv andning och kroppsliga positioner. De kroppsliga positionerna tränar upp balans, styrka, rörlighet och smidighet. Yoga […]

Cannabis och kognition

Cannabisbruket ökar men är inte att leka med! Det försämrar våra kognitiva funktioner, förrädiskt smygande. På nätet sprids gammal felaktig information, vi står infören allvarlig utmaning, säger forskare och narkotika-analytiker.

Tänkandets dynamik

Om att vara och inte vara – i fokus. Hjärnans olika delar är sammankopplade i nätverk. Olika nätverk är igång vid olika aktiviteter. De begränsar varandra. Nätverket för vårt arbetes målfokuserade tankeverksamhet balanseras mot nätverket för dagdrömmens spontan-genererade tankeflöde. Dagdrömmen stjäl vårt fokus men bär i gengäld härliga kreativa frukter.