Forskningsbanken

När vi fullt ut förstår hur våra hjärnor och vår kropp fungerar och dessutom använder oss av den kunskapen ökar förutsättningarna för ett välmående näringsliv och en positiv samhällsutveckling. Missing Link arbetar med att göra modern hjärnforskning till livskonst och grundade därför Holone 2010. Artiklar publicerade i Holone är inlagda i Forskningsbanken. Vi fortsätter nyfiket att bevaka och referera från neurovetenskapens och psykologins forskningsfront med rön relevanta för arbetslivet. Vi vill dela med oss av den viktiga kunskapen!

Nedan hittar du korta sammanfattningar av vetenskapliga studier i en sökbar databas. Vi sammanfattar bara studier och böcker som har granskats genom peer-review. Sprid dem gärna vidare!

Nya fynd om urgamla amygdala

Tidigare har forskarna trott att de båda mandelformade corpus amygdalae, i dagligt språk amygdala, som tillhör de äldsta strukturerna i känslohjärnans limbiska system, bara har att göra med omedelbara överlevnadsstrategier. Men helt nyligen presenterade ansedda tidskriften Nature forskning som visar att amygdala har fler strängar på sin lyra.

Google satsar på utveckling från insidan

Chade-­‐Meng Tan, en av Googles första ingenjörer, har klättrat i karriären och har i dag den officiella befattningen ”Jolly Good Fellow”. Hans arbetsuppgifter är att ”upplysa, öppna hjärtan och skapa världsfred”

Handen, hjärnan, handlingen

Handen och hjärnan – ett dansande par. Tillsammans har de skapat människans position som civilisationsbyggare och kulturskapare. Hjärnan styr handen. Handen formar hjärnan. Men vem av dem kom egentligen först?

Generositet under tidspress ifrågasatt

Intuition främjar samarbete, hävdades i en uppmärksammad studie som presenterades i ansedda Nature förra året. Men studien ifrågasätts nu av en grupp forskare i beteende- och neuroekonomi från Linköpings universitet.

Ögonrörelser hjälper oss att minnas

När ögonen fritt får förflytta sig – när blicken tillåts följa den inre mentala bilden av händelsen – då väcks minnena till liv. Ett nytt begrepp; ”embodied memory” har fötts och en saknad pusselbit på plats. Lundaforskare gör genombrott!

Gestikulerande till nytta för vem?

Att gestikulera medan vi talar frigör arbetsminne. Att inte röra händerna när vi pratar kräver mer av oss.

Tänkandets dynamik

Om att vara och inte vara – i fokus. Hjärnans olika delar är sammankopplade i nätverk. Olika nätverk är igång vid olika aktiviteter. De begränsar varandra. Nätverket för vårt arbetes målfokuserade tankeverksamhet balanseras mot nätverket för dagdrömmens spontan-genererade tankeflöde. Dagdrömmen stjäl vårt fokus men bär i gengäld härliga kreativa frukter.

World happiness day

Den 20 mars varje år ska glädje med glädje firas. Det har FN bestämt. Dagen markerar en begynnande världsomspännande attitydförändring. Den handlar om hur utveckling ska mätas. Det räcker inte med BNP, måttstocken måste inbegripa subjektiv lycka – ett rejält skifte när det kommer till värderingar.

Social Jetlag

Håll koll på dygnsrytmen och minska din sociala jetlag – det gynnar hälsa, lärande och minne.

Lärande organistioners mindset

I vår kultur hyllas talang, att vara smart och expert. En talang är en talang – och något man föds till. Den som är smart är inte dum. En expert kan sitt område bäst och är den som ger svaren – inte frågorna. Men det är just denna hyllningssång den lärande organisationen stupar på. På årets NeuroLeadership Summit lyssnade vi på Carol Dweck, som delar in människor och organisationer i om de har ett Statiskt eller ett Lärande mindset.