Forskningsbanken

När vi fullt ut förstår hur våra hjärnor och vår kropp fungerar och dessutom använder oss av den kunskapen ökar förutsättningarna för ett välmående näringsliv och en positiv samhällsutveckling. Missing Link arbetar med att göra modern hjärnforskning till livskonst och grundade därför Holone 2010. Artiklar publicerade i Holone är inlagda i Forskningsbanken. Vi fortsätter nyfiket att bevaka och referera från neurovetenskapens och psykologins forskningsfront med rön relevanta för arbetslivet. Vi vill dela med oss av den viktiga kunskapen!

Nedan hittar du korta sammanfattningar av vetenskapliga studier i en sökbar databas. Vi sammanfattar bara studier och böcker som har granskats genom peer-review. Sprid dem gärna vidare!

Hur låter VD:s självprat?

Vår inre dialog tycks spela roll för såväl effektivitet som kreativitet. Det visar ny managementforskning gjord på 189 seniora VD.

Hjärnbroms

Om känsloreglering, marshmallows och självdisciplin. Förmågan att motstå omedelbara frestelser till förmån för långsiktiga mål är en avgörande komponent i hur individer, samhällen och ekonomiska system lyckas.

Bildkonstens kraft

Forskningsintresset för hur kultur i allmänhet och konst i synnerhet påverkar köpbeteenden har ökat markant på senare år. Resonemangen utgår från den klassiska “conditioning theory”, dvs teorin om hur vi blir omedvetet påverkade av olika stimuli som sedan uttrycks i konsumentbeteenden.

Om muskelkraft och hjärnkraft

Höstmörker och ruggigt ute. Skönare med soffan än att ge sig ut i motionsspåret. Men tänk om du får dubbel vinst av att välja joggingturen. Att kroppen blir friskare vet vi sedan decennier, men att även hjärnan blir bättre av konditionsträning är nytt och hett. Jogga dig till planeringsförmåga, arbetsminne och simultanförmåga.

Kognitiv uppgradering

En marknad för ”brain enhancement” med hjälp av kemi och teknik, håller på att utvecklas. Gränsen mellan behandling och när en hjärna ska ” uppgraderas” suddas ut. Idag används neurovetenskapliga landvinningar inte bara i krig utan även i vardagsliv för att nå bortom de normala hälsomålen. Kunskap och etisk debatt efterlyses.

Sträck på dig – det hjälper

Sträck på dig – ”fake it till you make it”. Har du hört den förut? Forskaren Amy Cuddy tar uppmaningen ett steg vidare och säger ”fake it till you become it” – hon har nämligen funnit att hållningen påverkar hormonprofilen, som i sin tur påverkar vårt känslomässiga tillstånd som påverkar kognitionen. Två minuters maktposition ger bättre tillgång till kognitiva resurser!

Hjärnans dolda visdom

Människor gör inte som dom säger att dom ska göra. En del säger att dom ska göra si, men gör så. Andra säger att de aldrig kommer att göra si, men gör det i alla fall. Ett vetenskapligt bekräftat mänskligt fenomen, ord och handling hänger inte alltid ihop. Det gör övertalning till en svårfångad konst. Hur får vi en annan människa att inte bara byta uppfattning utan även att börja göra nytt? Går det att förutspå ?

Mår du bra med Facebook?

Äntligen är den här! Den första publicerade vetenskapliga rapporten som undersökt hur vi mår av Facebook. De något överraskande resultaten visar att ”facebookandet” minsann inte är den stämningshöjare vi gärna vill tro. Många mår faktiskt sämre efter de loggade in än före.

Reklamens effekter

Prissättning påverkar smakupplevelsen. Nu har forskarna blickat in i hjärnan medan vi blindtestar.

Jag vill att du är lycklig

Ja, det är det första en anställd på Google, Facebook, Twitter eller eBay tänker om dig om ni springer in i varandra på gatan. Ledningen på dessa ”toptech”-företag ser ett värde i att kultivera välmåendet hos sina anställda. De lär dem mindfulness och nya mentala vanor. mindfulness och nya mentala vanor.