Forskningsbanken

När vi fullt ut förstår hur våra hjärnor och vår kropp fungerar och dessutom använder oss av den kunskapen ökar förutsättningarna för ett välmående näringsliv och en positiv samhällsutveckling. Missing Link arbetar med att göra modern hjärnforskning till livskonst och grundade därför Holone 2010. Artiklar publicerade i Holone är inlagda i Forskningsbanken. Vi fortsätter nyfiket att bevaka och referera från neurovetenskapens och psykologins forskningsfront med rön relevanta för arbetslivet. Vi vill dela med oss av den viktiga kunskapen!

Nedan hittar du korta sammanfattningar av vetenskapliga studier i en sökbar databas. Vi sammanfattar bara studier och böcker som har granskats genom peer-review. Sprid dem gärna vidare!

Konsten att minnas

En av kognitionens kanske viktigaste aspekter är förmågan att minnas. De flesta av oss upplever emellanåt frustrationen av att minnet sviker. Att inte minnas kan få tråkiga konsekvenser, men minnet är faktiskt något som går att förbättra med relativt enkla medel. Ett sätt är att lära sig mer om hur det fungerar.

Finns en fri vilja?

Din vilja är inte startskottet på dina handlingar, om du skulle tro det! Din vilja utvecklas som ett led i undermedvetna processer som så småningom leder till handling. Och den dyker upp ganska sent. Vissa hjärnforskare hävdar att dina val är blott en illusion, andra att den är utan kontroll men ger flexibilitet. Känn på den!

När VD tar vägen inåt

Allt fler chefer och företagsledare börjar meditera. Utöver minskad stress och ökad klarhet kan detta också bli en möjlighet att titta inåt och få nya insikter. Men vad gör man om dessa insikter går stick i stäv med det traditionella management-tänk som man är drillad i?

En ekonomi byggd på människans sanna natur

Hjärnforskare tar plats på World Economic Forum och efterlyser ekonomiska modeller baserade på nya rön om den mänskliga naturen. Men vi måste också göra vår hemläxa – en stunds mental träning om dagen för att förstärka hjärnans förmåga till universell medkänsla – den kommer inte lätt, säger Tania Singer.

Utblick: Insidan

Genom att rikta uppmärksamheten mot exempelvis vår andning eller känslan i våra tår, slinker vi förbi tjattret i hjärnan och somnar gott. Nu vet vi varför?

Lyckans hjärna

Kan jag vara lycklig jämnt? Är lyckan en övergående sinnesstämning eller mer ett karaktärsdrag? Går lycka att träna upp?

Hjärnan och miljöhotet

Klimathotet är ett dödligt hot! Det beror på att det misslyckas med att sätta igång den mänskliga hjärnans alarmsystem! Att tänka långt framåt i tiden är en evolutionärt sett alldeles ny förmåga och inte automatiskt kopplat till den tidiga ”överlevnadshjärnan”.

Ett snällare internet

Med hjälp av neuroforskare har spelföretaget Riot Games minskat förekomsten av kränkningar, hat och hot i chatt-konversationerna med över 90%.

Hjärnans autoläge

Det kostar mindre hjärnenergi att slå ihjäl en mygga på benet än att sitta stilla i soffan.

Sömn och sovtid

Att sova på maten har sina fördelar. Att sova på kunskap likaså.