Kognition

Yoga


 

 

yoga

Yoga och kognition

Yoga är en tusenårig österländsk tradition som det senaste århundradet vunnit mark även i västvärlden. Ordet yoga betyder ”förening” och syftet är att förena kropp och sinne. Yogapraktiken består av tre delar: meditation, aktiv andning och kroppsliga positioner.

De kroppsliga positionerna tränar upp balans, styrka, rörlighet och smidighet. Yoga som fysisk träning har blivit allt vanligare och anses vara en god hjälp mot åldersrelaterade åkommor såsom ryggsmärta, artrit, ångest, depression och cancer. Men det är ju inte bara kroppen som ofta försvagas med åldern, även kognitiva funktioner som minne och uppmärksamhet blir sämre. Yogan innefattar utöver den fysiska aktiviteten även en aktiv uppmärksamhetsträning genom meditation och andningsteknik.

Har yogautövning lika goda effekter på äldres kognitiva funktioner som den har på äldres fysiska välmående? En amerikansk forskargrupp sökte svar på frågan i en studie där 118 personer med en medelålder på 62 år deltog. Deltagarna delades slumpmässigt in i två grupper, den ena gruppen fick träna yoga, den andra gruppen styrka och stretching. Båda grupperna tränade tre entimmespass per vecka under åtta veckor.

 

För att mäta de exekutiva funktionerna användes tre välbeprövade test före och efter träningsperioden:

The task switching paradigm; mäter hur fort en person kan byta mellan två olika uppgifter utan att göra fel. I studien fick deltagarna byta mellan att bedöma om ett tal (1,2,3,4,6,7,8 eller 9) var udda eller jämnt och att bedöma om ett tal var högt eller lågt, så snabbt som möjligt.

The running memory span; ett vanligt mått på korttidsminnet, vilket är en del av arbetsminnet. Deltagaren får se olika sekvenser av siffror på en skärm. Uppgiften är att komma ihåg sekvenserna och återge dem baklänges.

The n-back test; mäter en annan del av arbetsminnet. I studien användes två olika varianter av detta test; 1-back och 2-back. På en skärm visas en bokstav åt gången.

I 1-back-varianten är deltagarens uppgift att så snabbt och så korrekt som möjligt ange ifall den bokstav som visas är samma bok- stav som den föregående. I 2-back-varian- ten skall deltagaren ange om den bokstav som visas är samma som den bokstav som visades två bokstäver tidigare.

Och hör och häpna! Deltagarna i yogagruppen fick, efter de 8 veckornas träning, signifikanta förbättringar i de kognitiva testerna jämfört med kontrollgruppen. Varför yogan hade dessa positiva effekter kvarstår att undersöka med fler och större studier.

Publicerat i Holóne nr 1 - 2015

 

Källor

Gothe N, Mcauley E & Kramer A. Journals Of Gerontology - Series A Biological Sciences And Medical Sciences, 69:9; 1109-1116, 2014

Publicerat av:
Sanna Ryd
Sanna Ryd
2 februari 2018

Kontakt: 0704 - 33 88 74
sanna.ryd@missinglinks.se
Tillbaka till Forskningsbanken

Liknande artiklar

Social Jetlag

Hänförelse

Flow, cirkadiansk rytm och återhämtning