Neurovetenskap

Grupptryck


 

Svaghet för grupptryck finns inbyggt i hjärnan

Beslut som vi fattar själva jämfört
med när vi är med andra kan
skilja sig åt. Alla har vi någon gång
tagit en idiotisk chans bara för att
någon tittar på. Men hur kommer
det sig? Varför faller vi för grupptryck?

En ny studie i erkända tidskriften PNAS
visar att det finns inbyggda mekanismer
i hjärnan som gör att vi underkastar oss
grupptryck. I studien fick 24 försökspersoner
delta i ett spellotteri, ensamma eller så
spelade de mot en annan person. Forskarna
fann att när försökspersonerna vann
över motspelaren var lyckan större än när
de vann lika mycket men i sin ensamhet.
Detta visade sig i striatum (se Ord &
Begrepp), en hjärnstruktur som signalerar
belöning och i mediala prefrontal cortex,
som bearbetar sociala interaktioner.
Resultatet kan översättas med att det
helt enkelt är roligare att göra bra ifrån sig
när någon ser på än om ingen uppmärksammar
ens triumf. Det omvända verkade
gälla för förluster. Aktiviteten i striatum
minskade avsevärt mycket mer när någon
annan såg på när man förlorade.
Vidare visade reultaten att när man
vann ofta tog man allt större risker senare
i spelet. Men bara när någon såg på – inte
när personen spelade själv! Medan ensamhet
gör oss försiktigare tycks grupptryck
framkalla större riskbenägenhet.
Fördelarna med att någon ser en vinna
är hög status – man säkrar sin tillgång på
mat och partner. Ensamheten gör dig mer
sårbar. Förlust av ”föda” kan vara livsavgörande
i ensamhetens karga landskap.

Källor
Bault N et al PNAS;108(38):16044-9, 2011
Peer Pressure? It’s Hardwired Into Our Brains,
Study Finds - ScienceDaily Sep. 11, 2011

Publicerat av:
Marie Ryd
Marie Ryd
27 september 2016

Kontakt: 0708 - 67 48 70
marie.ryd@missinglinks.se
Tillbaka till Forskningsbanken

Liknande artiklar

Att förebygga är lönsamt

Stress och mindset

Flow – magiskt och eftertraktat