Reptilhjärnan styr ekonomiska beslut

Hur vi tar beslut när vi blir orättvist behandlade styrs inte bara av förnuftet i hjärnans frontallober - även reptilhjärnans amygdala är inblandad, visar en aktuell och spännande avhandling av Katarina Gospic, Karolinska Institutet. Processen påverkas av Sobril, ett vanligt förekommande ångestdämpande läkemedel, något som kan ha etiska implikationer, för såväl individ som samhälle.

Det här med rättvisa sitter djupt i oss människor. Föreställ dig en situation där 100 kronor ska fördelas mellan dig och en kollega. Det är kollegan som bestämmer hur mycket var och en ska få. Du kan antingen tacka ja eller nej till pengarna. Om du tackar nej förlorar ni båda hela kakan, dvs ingen får några pengar alls!

Detta är ett ekonomiskt rättvisespel som kallas Ultimatum Spelet och används av forskare när man vill studera vår omedelbara reaktion på orättvisa och hur känslor ligger i vägen för kloka beslut. Under tiden som spelet pågår mäts din hjärnaktivitet med magnetresonanskamera.

Kollegan bestämmer nu att du ska få 20 kronor medan han själv tänker behålla 80 kronor. Vad svarar du? Med denna fördelning tackar ungefär hälften av de som blir erbjudna tjugan nej och ingen får några pengar. De föredrar att avstå från pengar för att hellre straffa sin kollega, som de tycker agerat orättvist.

Katarina Gospic vid Karolinska Institutet har som del i sin avhandling undersökt 13 män och 22 kvinnor när de spelade Ultimatum Spelet. Hälften av dem fick Sobril, ett ångestdämpande läkemedel, och andra hälften ett sockerpiller, innan de lade sig i magnetkameran och började spela.

Magnetkamerabilderna avslöjade att ett område i känslohjärnan som kallas amygdala (Ord & Begrepp) aktiverades av kollegans orättvisa behandling. Amygdala är en evolutionsmässigt äldre och därmed mer primitiv del av hjärnan som styr känslor av vrede och rädsla. Denna del av hjärnan återfinns även i andra djur som exempelvis gnagare.

De som fått lugnande läkemedel hade lägre aktivitet i amygdala. De var också mer benägna att acceptera en orättvis fördelning, dvs ta emot pengarna och inte straffa kollegan. Men upplevelsen av orättvis behandling var densamma.

Källa

Gospic K. Neural mechanisms of emotional regulation and decision making. Avhandling. Karolinska Institutet, Stockholm, 11 november 2011

ruta

När vi utsätts för orättvisa talar amygdala om det för oss, men när vi medicinerar med benzodiazepiner, förblir amygdala ”tyst” och impulsen att straffa dämpas. Det är anmärkningsvärt att ett vanligt förekommande läkemedel påverkar våra beslut utan att vi vare sig märker det eller blir informerade härom!

Katarina Gospic, leg läk, MD

Munkar valde tjugan

När buddhistmunkar fick spela Ultimatum Spelet, som är konstruerat för att påvisa hur känslor hindrar oss från att fatta kloka beslut, visade det sig att de aktiverade andra neurala nätverk i hjärnan, nätverk som förknippas med icke-dömande processer. Deras beslut blev mindre känslostyrda, de hade inte behov av att bestraffa och blev istället 20 kronor rikare.

Källa

Kirk U et al. Front Neurosci 5:49, 2011

Publicerat av:
Marie Ryd
Marie Ryd
1 februari 2014

Kontakt: 0708 - 67 48 70
marie.ryd@missinglinks.se
Tillbaka till Forskningsbanken

Liknande artiklar

Slut på ältandet – med naturens hjälp

Uppmärksamhetens rytm

Billig genterapi