jogga

Om muskelkraft och hjärnkraft

Höstmörker och ruggigt ute. Skönare med soffan än att ge sig ut i motionsspåret. Men tänk om du får dubbel vinst av att välja joggingturen. Att kroppen blir friskare vet vi sedan decennier, men att även hjärnan blir bättre av konditionsträning är nytt och hett. Jogga dig till planeringsförmåga, arbetsminne och simultanförmåga.

Det du tränar på blir du bra på. Nu tyder
ny forskning på att det finns ännu fler vinster
att hämta hem med motionspassen.
Du tycks träna även din hjärna.
I artikeln ”Be smart – exercise your
heart: exercise effects on brain and cognition”
publicerad i Nature Neuroscience
Reviews, sammanfattar författarna de
senaste rönen, som visar att konditionsträning
kan göra oss klokare. I en rad studier
på skolelever har man visat att de som är
mest vältränade (högst aerob kapacitet)
gör bäst ifrån sig på matte- och lästest.
Mekanismen bakom är inte helt klarlagd
men det verkar som om områden i hjärnans
frontallober kommunicerar bättre i
tränade individer jämfört med otränade.
Det finns även en mängd studier som
visar att fysisk träning och framför allt
konditionsträning har effekter på vuxnas
mentala förmåga. Flera olika exekutiva
funktioner som impulskontroll och
planeringsförmåga, förmågan att reagera
snabbt och förmågan att återge geometriska
figurer förbättras. Träningseffekten
är som störst när det kommer till planeringsförmåga,
arbetsminne, simultanförmåga
och vår förmåga att hantera
ovisshet.

Jogging håller hjärnan ung
Frontala delar av hjärnan är känsliga för
åldrande och det är när dessa områden
degenererar som vi ser tecken på demens
och Alzheimers sjukdom. Flera studier
visar nu att fysisk träning förbättrar minnet
hos såväl friska vuxna som personer
med tidiga tecken på alzheimers. Detta är
synnerligen intressant och viktig kunskap:
vi kan alltså mota åldrandet av hjärnan i
grinden genom att sätta på oss löparskorna

Mer hjärna
De positiva resultaten av fysisk träning
bekräftas av undersökningar med modern
hjärnavbildningsteknik som visar att
pannloberna blir större, liksom hippocampus
(Ord & Begrepp), en del av hjärnan
som har hand om minne. Kamijo och
medarbetare har i en alldeles ny studie,
visat att även kommunikationen mellan
olika delar av hjärnan förbättras av konditionsträning.
Dessa strukturella och funktionella
förändringar är sannolikt orsaken
till att människor med bättre kondition
är bättre på att styra sin uppmärksamhet
mot det som är viktigt, de bearbetar
information snabbare och kommer i håg
fler saker än otränade.

Träna bort stressen
Långvarig stress tär på hjärnan och
försämrar minnet. Kroniskt stressade
individer har en minskad hippocampusvolym
och försämrad minnesfunktion (se
Holone nr 1/2011). Fysisk träning har
visat sig hjälpa stressade individer och i en
nypublicerad sammanfattningsartikel av
Yau och medarbetare föreslår man att en
del av förklaringen kan vara träningens
positiva effekter på hippocampus (Ord &
Begrepp). Vidare är det känt att ju mer
vältränad man är, desto mildare kroppsligt
stresspåslag får man när det uppstår
krävande situationer.
Sammanfattningsvis kan man säga
att med muskelkraft tycks även komma
hjärnkraft och ökad stresstålighet.

Källor
Hillman CH et al. Nat Rev Neurosci. Jan;9(1):58- 65 2008
Kamijo K et al. Clin Neurophysiol. Jan;122(1):81-9 2011
Yau SY et al. Cell Transplant20(1):99-111, 2011

”Jag tror det skulle vara
bra med 45 min varje dag.
Den ska vara inriktad
specifikt på att höja
syreupptagningsförmågan,
dvs motion, snarare
än prestation inom
olika sporter. Det
verkar påverka många
kognitiva funktioner,
inte bara långtidsminne,
som djurstudier visat,
utan också prefrontala
funktioner, arbetsminne
och matematik.”

Torkel Klingberg, Professor i kognitiv
neurovetenskap, Karolinska Institutet

Publicerat av:
Marie Ryd
Marie Ryd
1 februari 2014

Kontakt: 0708 - 67 48 70
marie.ryd@missinglinks.se
Tillbaka till Forskningsbanken

Liknande artiklar

Ovanans makt – väcker vanmakt

Yoga och kognition

Hjärnskydd med yoga