Stress

Var tredje kvinna och var fjärde man i
arbetslivet känner sig stressad några dagar
per vecka eller mer. Stress påverkar hälsan och
kvaliteten på vårt tänk. Stresshantering borde därför vara hög priori terat område för varje arbetsplats.

Ny angelägen kunskap om stress

Vår naturliga förmåga att kunna resonera förnuftigt med oss själva, för att dämpa en känslomässig reaktion, försvinner när vi är stressade. Det beror på att kopplingen mellan den prefrontala hjärnbarken och det limbiska systemet försämrats, visar Ivanca Savic Bergströms forskargrupp vid Stressforsknings institutet, i en nypublicerad spännande studie.

Om stress
Akut stress
Akut stress är en reaktion som förbereder
kroppen för att slåss eller fly, den sk
”kamp- och flyktreaktionen”. Adrenalin,
noradrenalin och kortisol frisätts vilket
ökar bl a puls, blodtryck och andningsfrekvens.
Blodflödet från inre organ
dirigeras om till skelettmuskulatur och
hjärta. Mag-tarmsystemet försätts i vila.

Kronisk stress
Om den akuta stressen blir långvarig/
kronisk, ökar risken för fysisk och
mental ohälsa. Varningssignaler:
- Sömn: svårt att somna, vaknar ofta
- Energi: överaktiv, rastlös
- Känslor: irriterad, aggressiv, rädd, orolig
- Kognitivt: koncentrationsproblem, minnessvårigheter
- Kroppen: muskulär smärta, ex nacke/skuldror

Spela död-­reaktion                             Långvarig stress kan även leda till
att man känner sig uppgiven och då
reagerar kroppen med att ”spela-död”
med delvis andra varningssignaler:
- Sömn: stort behov av sömn
- Energi: övermäktigt trött
- Känslor: nedstämd, deprimerad,
behov av tröst (sötsaker, fet mat, alkohol, lugnande)
- Kognitivt: hjärnan känns tom, inga
dagdrömmar, minnesproblem
- Kroppen: muskelsvag, yr, överkänslig
för smärta

Stressad? Att långvarig stress påverkar
vår kropp med ökad risk för ohälsa
är allmänt känt. Men nyare, lika
ange lägen kunskap visar att även våra
mentala kognitiva förmågor som exempelvis
beslutsfattande, minne och vår förmåga
att tänka klart påverkas.
I en nypublicerad studie, från Stressforskningsinstitutet
och Karolinska Institutet,
lät man undersöka en grupp yngre
medelålders, svårt stressade personer.
Samtliga hade problem med sömnlöshet,
diffus smärta, extra hjärtslag, trötthet, irritabilitet, minnes- och koncentrationsproblem
och nedsatt arbetskapacitet. De hade arbetat
mellan 60–70 tim/vecka under flera år
och hänförde sin upplevda stress till jobbet.
Neuropsykologiska test i kombination
med olika hjärnavbildningstekniker gjordes
på 16 individer och resultaten jämfördes
med 16 friska icke-stressade personer.
Forskarna fann att de kroniskt stressade
hade fått en påverkan på hjärnans djupare
strukturer:

1. Sämre binding av serotonin till receptorn
De stressade personerna hade påverkan på
receptorn i främre cingulum, insula, amygdala
och hippocampus (se Ord&Begrepp).
Detta är områden som bl a har att göra
med uppmärksamhet, koncentrationsförmåga
och arbetsminne, funktioner som var
nedsatta hos personerna i studien.

2. ”Top­‐down reglering” ur funktion
Förbindelsen mellan amygdala och
främre hjärnbarken var störd, vilket
innebär att deras normala förmåga att
kunna reglera det känslomässiga svaret
på yttre faktorer genom ett förnuftigt
resonerande med sig själv, sk ”top-down
reglering”, var satt ur funktion.

3. Det limbiska systemet/känslohjärnan aktiverades inte normalt
– Detta är väldigt spännande resultat och
ny angelägen kunskap om kronisk stress,
säger Ivanca Savic Bergström, docent i
neurologi vid Stockholm Brain Institute,
och den som leder forskargruppen.
Att bindningen till serotoninreceptorn
är nedsatt kan förklara varför patienter
med utmattningssyndrom inte blir hjälpta
av antidepressiva.

Förändringen går tillbaka
Allt tyder dock på att förändringarna
i hjärnan kan gå tillbaka. Forskargruppen
studerar för närvarande de patienter
som tillfrisknat. Vidare undersöker de
om stress ger störningar i produktionen
av olika kemiska ämnen i hjärnan och
hoppas att så småningom kunna utveckla
nya läkemedel specifikt designade för
kronisk stress.

Källor
Jovanovic H, et al. "Cronic stress linked to 5-HT1A receptor changes and functional disintegration of the limbic networks”. Neuroimage 2011

www.folkhalsoguiden.se/informationsmaterial.aspx?id=3630

Publicerat av:
Marie Ryd
Marie Ryd
1 februari 2014

Kontakt: 0708 - 67 48 70
marie.ryd@missinglinks.se
Tillbaka till Forskningsbanken

Liknande artiklar

Ensamma tillsammans

Lärande organistioners mindset

Psykologisk trygghet