Grundforskning

Uppmärksamhet


 

Ny upptäckt: specialceller för uppmärksamhet

Trots att människans förmåga till uppmärksamhet är en fascinerande och så grundläggande förmåga saknas kunskap på cellnivå om vad fokus och medvetenhet egentligen handlar om. Men kunskapen
växer i snabb takt. Nu har svenska forskare hittat en typ av nervcell som kan påverka uppmärksamhetsförmågan. Studien, som publicerats i tidskriften Cell, genomfördes på möss. Genom att fästa elektroder i mössens frontala cortex kunde de registrera hjärnaktiviteten i området, samtidigt som mössen fick lösa en uppmärksamhetskrävande uppgift. Forskarna såg att aktiviteten i en särskild typ av nervcell kallad PV, parvalbuminuttryckande celler, ökade när mössen var uppmärksamma och minskade när de var ouppmärksamma. Forskarna testade nu att manipulera cellernas aktivitet med hjälp av sk optogenetik. Optogenetik bygger på att enskilda nervceller modifieras med en gen som producerar ett särskilt ljuskänsligt protein, en så kallad opsin. Genom att rikta särskilt ljus mot cellen med ljuskänsliga opsiner kunde forskarna ”stänga av” och ”koppla på” cellen samtidigt som musen var aktiv med att lösa sin uppgift. Det visade sig att när cellen inaktiverades så försämrades musens uppmärksamhet. När forskarna testade att stimulera cellens aktivitet till gamma-frekvens, hjärnvågor som rör sig i 30-80 Hz, visade det sig att mössen löste uppgiften flera gånger snabbare. Forskarna kunde alltså förbättra musens uppmärksamhet genom att stimulera enskilda nervceller. Dessa PV-celler tycks spela en central roll för vår förmåga till uppmärksamhet. Dessutom pekar studiens resultat på att det faktiskt går att förbättra denna grundläggande funktion. Diagnoser som schizofreni, ADHD och autism innefattar ofta någon form av uppmärksamhetsstörning. Forskarna hoppas att denna nya kunskap ska bidra till mer effektiva behandlingsformer för dessa personer.

Källa
Kim et al., 2016, Cell 164, 208-218

Publicerat av:
Marie Ryd
Marie Ryd
27 juni 2016

Kontakt: 0708 - 67 48 70
marie.ryd@missinglinks.se
Tillbaka till Forskningsbanken