Mindset

Lärande och statiskt mindset


 

Mindset – uppdaterat

mindset
mindset2

Till höger:
Stanford University
Foto Sofie Lundmark

carol

”Jag har gjort en jättemiss” utbrister Carol Dweck. Vi sitter i hennes arbetsrum på Stanford
University och har precis inlett intervjun. Carol
Dweck är världsledande motivationsforskare och professor i psykologi och fyller 70 år i år. Hennes solida forskning om lärande och statiskt mindset fick snabbt stor genomslagskraft inom näringslivet. Ett mindset kan översättas som synsätt, en grundinställning
och ett allmänt tankesätt. Ett statiskt mindset innebär en syn på att förmågor som intelligens, social kompetens eller empati är något man föds med mer eller mindre av. Carol Dweck menar att när man tror att en sådan förmåga är något man bara har eller inte har, att det är fasta egenskaper, så blir man rädd. Rädd för att
själv inse att man inte har någon av dessa
förmågor, eller för att någon annan ska
komma på en med att inte ha dem. Då
börjar man ta beslut som undviker dessa
hemska scenarion. Man väljer att vara
i sin komfortzon, där man vet att man
klarar av uppgiften, att ingen kommer
komma på en med att inte vara tillräckligt
begåvad. Hon kunde i flera bra studier visa att ett lärande ”growth” mindset, dvs ett mindset där du inte är rädd för att göra fel utan där varje misslyckande välkomnas som

13453882_10157015333000007_1110832654_n

lärande och utveckling av hjärnan, var
ett vinnande koncept. Dweck var duktig
på att föra ut sina fynd och göra dem
användningsbara. Men så – ett antal år
efter att hennes teorier implementerats
på arbetsplatser märkte hon att de landat
fel. Ett lärande mindset blev helt plötsligt
ett krav på arbetsplatser och ett statiskt
förbjöds.

Bygga ”lärande kultur” – en tuff resa
Många företag som tagit till sig hennes
forskning lät världen veta att ”Vi är en
organisation med ett lärande mindset”!
De anställda vågade inte annat än att
säga ”javisst har jag ett lärande mindset
och jag har alltid haft det”.
Carol Dweck berättar för mig hur hon
lade märke till att det bara var tomma ord.
– Jag och mina kollegor har inte varit
tillräckligt tydliga med att resan mot
ett lärande mindset är en tuff sådan.
Vi trodde att när folk väl hade förstått
konceptet med lärande och statiskt
mindset så kunde de relativt snabbt
byta mindset. Idag vet vi bättre! Det är
verkligen ett hårt arbete att utveckla ett
lärande mindset.
Vi måste acceptera att vi alla ibland
kastas tillbaka till ett statiskt mindset,
framförallt vid motgångar. Om vi inte tillåter
misstag och välkomnar dem som lärdom
kan en organisation aldrig utveckla ett
effektivt lärande mindset”, förklarar hon.

13521134_10157015333035007_2131256316_n

Lärande mindset ger utvecklingspotential
Carol berättar att de i sin forskning funnit
att personer med ett lärande mindset
har bättre viljestyrka, självkontroll och är
bättre på att hantera en konflikt. De är
bättre på att hjälpa andra, lär sig fortare
och söker sig självmant till mer utmanande
uppgifter. Ett lärande mindset leder till
resiliens eftersom misslyckanden då och då
blir naturliga, och man väljer att analysera
och lära av det istället för att känna sig
misslyckad och stressad.
– Man blir helt enkelt bättre snabbare
och åstadkommer mer, konstaterar Carol.
Vissa företag säger ”vi har inte tid med
misstag, vi har krav på produktivitet”.
Men genom att tillåta misstag och att lära
sig från dem kommer produktiviteten
förbättras. Med ett lärande mindset
behöver du inte oroa dig lika mycket.
Ingen kan säga åt dig vad du är kapabel
till eller inte. Du har inget att förlora, du
kan lära dig vad som helst!

Statiskt mindset kan inte förbjudas
Vi är alla en blandning av lärande och
statiska mindset. Det är enkelt att vara bra
på att se utvecklingspotential och lära sig
av sina misstag när allt går bra eller när
det gäller någon annan. Men när jag själv
misslyckas eller när jag får kritik för något
jag själv tycker jag är bra på kastas jag
snabbt tillbaka till ett ”statiskt mindset”,
blir osäker, rädd och går i försvar. Det är
då väldigt lätt att börja kritisera sig själv:
”jag är nog för dum för att lösa detta”,
”varför skulle hon vilja vara med mig, jag
är ju inte så kul”. Carol tar både sig själv
och mig som exempel.
– Jag kan tycka jag är en bra forskare,
men får jag kritik för något jag skrivit kan
jag börja tänka att jag aldrig kommer bli
tillräckligt bra. Du kanske träffar en ännu
bättre journalist och tänker att du inte
har det i dig att bli lika duktig. Det enda
sättet att verkligen växa är att upptäcka
vad som triggar igång ett statiskt mindset
och att bli uppmärksam på vad det gör
med en, menar hon. Acceptera de delar
av dig som kastas tillbaka till ett statiskt
mindset när du känner dig hotad. Det
går inte att förbjuda sitt statiska mindset.
Istället kan man uppskatta det och vad
det finns till för, det finns där för att varna

och skydda oss. Och sedan får man jobba
med det. Carol Dweck är övertygad om
att utforska och prata om vad som triggar
ett statiskt mindset i mig och andra är
en nödvändighet för att verkligen kunna
anamma ett lärande mindset.

Skapa en persona
Carol Dwecks berättar om ett experiment
forskaren Susan Mackie gjorde. Mackie
ville se hur hon kunde göra det lättare
att erkänna och prata om de tillfällen
man kastas tillbaka till ett statiskt mindet.
Hon bad personer ge sitt statiska mindset
ett namn, en persona. Vem är det som
dyker upp när du stöter på en motgång?
Att benämna sitt statiska mindset kan
vara ett sätt att acceptera det och lära
känna det för att på bästa sätt kunna bli
medveten om när det sker. I experimentet
lät Mackie högt uppsatta chefer inom
finansvärlden fantisera fram en persona
för sitt statiska mindset. ”När jag har en
pressad deadline dyker plötsligt Dwane
upp. Han säger en massa dumma saker
och underminerar mig och mitt team”.
Carol har själv använt samma metod på
sina studenter på Stanford och berättar
att det var fantastiskt att se hur de kunde
prata om detta med varandra och om
vad som händer när de hamnar i denna
persona och hur det påverkar andra såväl
som dem själva. Tidigare hade cheferna
och studenterna sagt att de absolut hade
ett lärande mindset men när de fick frågan
om vad som triggade igång ett statiskt
mindset så kunde alla hitta exempel på
detta. Jag frågar vad Carols persona heter:
”Jag är inte säker på att jag vill ha det
nedskrivet” säger hon och skrattar.

Fallgropar
Enligt Carol finns det några fallgropar
när man försöker implementera ett
lärande mindset på arbetsplatser.
1. Många tror att om man är en bra
person så har man automatiskt ett
lärande mindset. Men bara för att
man är empatisk och snäll mot sina
medmänniskor så har man inte ett
lärande mindset.
2. En vanlig missuppfattning är att det
bara är att byta mindset. I själva verket
är det svårt och jobbigt. Det handlar
om att ständigt möta och utmana det
som får en att falla tillbaka i ett statiskt
mindset.
3. Det går inte att förbjuda ett statiskt
mindset men man kan lära sig att
uppskatta det. Det finns där för att
skydda oss.

4. Många arbetsplatser använder tävlingar
för att uppmuntra utveckling och
produktivitet. Som ledare måste man
fundera på vad man belönar. Är det
resultatet eller processen? Belönas
lärdomarna man gör från sina misstag?
Ledare har makten att förändra
kulturen på arbetsplatsen från att
uppmuntra tävling till att uppmuntra
utveckling.
5. Viljan att ändra mindset måste komma
inifrån varje individ. Man kan inte bara
säga till människor att de from nu ska
ha ett lärande mindset. De måste själva
förstå vad det innebär, fördelarna med
det och att det fortfarande är okej att
inse att man ibland kastas tillbaka till
ett statiskt mindset och känner sig dålig.
Det fungerar inte att uppmana någon
annan att byta.

Utmaningarna för företag idag är större
än någonsin, menar Carol. Världen
omkring oss förändras fort. Företag vi
trodde skulle finnas för alltid försvinner,
företag vi aldrig hade kunnat föreställa oss
uppstår. Alla företag måste lära sig att stå
pall förändringar och att blomstra med
dom. Att kultivera ett lärande mindset
är en absolut nödvändighet för att lyckas
med detta. Att ha ett lärande mindset
innebär att du kan se på sig själv ärligt.
”Jag har brister därför att jag är mänsklig,
men jag kan lära mig från dom. Mina
brister behöver inte avgöra vem jag är”.

Källa
Intervju med Carol Dweck, Sofie Lundmark (Holone). Kalifornien, juni 2016.

Läs mer
Läs mer om mindset i Holone nr 2/2012 och
nr 4/2014 samt i Kunskapsbanken på holone.se

MINDSET
Upptäck ditt underliggande mindset,
vilka av dessa påståenden håller du
med om?
– Statiskt mindset: Se smart ut till varje pris!
– Lärande mindset: Lär dig till varje pris!
– Statiskt mindset: Hårt arbete kastar skugga över din talang – det ska komma naturligt
– Lärande mindset: Hårt arbete gör dig smartare
– Statiskt mindset: Misslyckanden sopar man under mattan så att andra inte tror att jag inte är smart
– Lärande mindset: Att misslyckas är en del av lärandet – konfrontera svagheterna!

Publicerat av:
Marie Ryd
Marie Ryd
4 oktober 2016

Kontakt: 0708 - 67 48 70
marie.ryd@missinglinks.se
Tillbaka till Forskningsbanken

Liknande artiklar

Mindful management

Mindfulness i näringslivet

Oxytocin, närhetens hormon, ett tveeggat svärd