Ledarskapsutbildning i närvaro

Många pratar om att ”tänka utanför boxen”, något som verkligen inte är så lätt. Men under en ”solo” i naturen infinner sig plötsligt en enastående öppenhet, en inre rymd och en känsla av frihet, säger John P Milton, ”boxen” löses bokstavligt talat upp i kreativitet. Inflytelserika personer från hela världen söker sig till hans program.

solo

Nature quest

Mindfulness i naturen


 

En levande legend: John P Milton, tidigare
professor i Environmental Studies vid University
of Illinois, var en av världens första
miljöaktivister, tidigare anställd på Vita
Huset som rådgivare till presidenten. Men
hans viktigaste bidrag är kanske i sin roll
som doldis och kraftfull ”eminens” bakom
politiker, management ”gurus”, ledningsgrupper
(ex Shell) och beslutsfattare med
internationellt inflytande. Under 50 års tid
har hans okonventionella ledarskapsprogram
tagit människor ut i det vilda. Där
släpps dom ensamma med solen, natthimlen,
ett tält, möjligen en liten matsäck och
varma kläder. Utan telefon och kontakt
med civilisationen. Hur länge? Det beror
på. Programmet varierar mellan 4 och 44
dygn. När han arbetar med företag skräddarsys
verktygsväskan. Sinnesförnimmelserna
och medveten närvaro, mindfulness, är
i fokus. Den motiverade deltagaren får en
fördjupad kontakt med omgivningen - och
så småningom även med sig själv.
När den inre och yttre naturen förenas i
stillhet öppnas dörrar, säger Milton.

Natten var inte tillräckligt lång
När ett stort oljebolag behövde hitta lösningar
på en pressande utmaning arrangerades
en ”learning journey” där det ingick
ett dygns solo i Pyrenéerna under ledning
av John Milton. Väl tillbaka påbörjade de omedelbart en dynamisk grupp-process,
som ledde fram till nya kreativa lösningar
och ett antal pilotprojekt.
– Men det tar ett par dygn att riktigt
landa och befrias från de spänningar
som har blivit vårt ständiga sällskap i
dagens arbetsklimat, förklarar John. En
av deltagarna bekräftade detta: ”Natten
var alldeles för kort!”. Idag är en solo,
som också kallas Nature Quest, förlängd
till minst 4 dygn.

Många pratar idag om att ”tänka utanför
boxen”, något som verkligen inte är så lätt
som det låter. Men när du ger dig tid att
ensam sitta på en klippa under himlavalvet
eller vila i lingonriset i total närvaro,
då löses ”boxen” bokstavligt talat upp. En
enastående öppenhet, inre känsla av rymd
och frihet infinner sig. Det är kreativitet,
slår John fast.

Men syftet med denna udda ledarskapsträning
är inte bara att deltagarna
ska minska stressen, öka kreativiteten och
finna sin inre plats och mening. Det handlar
lika mycket om att erbjudas möjligheten
att gå bortanför den ”antropocentriska
världsbilden”, som kortfattat innebär att
naturen står i människans tjänst. Denna
syn hindrar oss från en mer allomfattande
upplevelse, betonar John, och är roten till
den klimatkris vi står inför.
Det behövs ett skifte i värderingar för att
vi ska välja att leva ett hållbart liv. Vad är
det som är viktigt för mig egentligen, säger
han. En annan del av det kreativa arbetet
vi har framför oss är att skapa en sant
hållbar teknologi – när den är på plats
kommer vi få en ny blomstrande ekonomi.

Pionjär inom miljörörelsen
John Milton var faktiskt den person som
myntade uttrycket ”environmentalism”;
på svenska ”miljöaktivism”, och en av de
första med att alarmera om att människans
”fotavtryck” börjar bli för stort.
Intresset och omsorgen om allt liv väcktes
i John redan i mitten på 1940-talet, då
han som 7-åring begav sig ut i det vilda
för att uppleva sin första Nature Quest.
Efter en Master of Science i ”Ecology
and Environmental Conservation” 1962,
fördjupade han kunskaperna vid universiteten
i Mexico och Costa Rica. Som
ledande inom sitt fält blev han antagen
som Woodrow Wilson forskare och så
småningom professor i Environmental
Studies vid University of Illinois.
Vita Huset anställde John som den första
rådgivaren inom ekologi 1970 och han
har därefter undervisat över hela USA,
bl a på Harvard, Princeton och nyligen
även vid MIT och Naropa University.

När FN:s första internationella miljökonferens hölls 1972, var den förlagd till Stockholm och John P Milton var föredragshållare.
Han och kollegan Taghi Farvar
sammanfattade konferensen i den 1000-sidor långa rapporten: The Careless Technology: Ecology and International Development.   Boken blev grundbulten för den internationella
miljörörelsen och ledde till utvecklingen
av en mängd miljöinriktade initiativ och
nationella program över hela världen.

Inre miljön lika viktig
Under åren i början på 70-talet lade John
Milton märke till att många politiker och
ledare inom olika fält var på väg att bli
”utbrända”. I sitt arbete med Världsbanken
och WWF hade han kommit i kontakt
med många olika typer av ursprungsbefolkningar. Dessa kom att påverka honom djupt. Parallellt med miljöarbetet hanterade han sin egen tunga arbetsbörda och
utvecklade sitt eget inre andliga liv genom
mångåriga studier hos de stora läromästarna
inom de flesta andliga inriktningar
och religioner. Han levde även 15 år i
Himalaya och arbetade under en period
som Dalai lamas livvakt.
I all denna breda och mångtusenåriga
kunskap från över 800 metoder fann han
en gemensam universell kärna; ett antal
essenser som han sammanfattat i: ”The
12 Principles for Natural Liberation”.
Principerna gäller alla människor, oavsett
livsåskådning, som vill odla sitt eget personliga
växande. De ingår därför nu också
som en del i John P Miltons ledarskapsträning
och har hjälpt många, precis som
honom själv, att hantera hög arbetsbelastning,
stort ansvar och sina egna privata
liv. Naturen blev Johns ”kyrka”, något han
uttryckte redan som barn när han styrde
stegen ut i det vilda.

I Sverige företräds John P Milton sedan
2005 av Naturakademin Learning Lab
AB som grundats och drivs av Milton
och Gennvi. Sedan 2006 har Tällberg
Forum, ett internationellt möte som
samlar beslutfattare från hela världen,
låtit samtliga deltagare uppleva
”Sensing - Mindfulness i Naturen”, en
metod utvecklad av John och Göran.
Se mer på www.naturakademin.se

Källa
Personlig kontakt med John P Milton

NÅGRA RÖSTER OM NATURE QUEST
John P Miltons ledarskapsutbildningar har räckvidd över hela världen. Allt från företag, organisationer och banker till politiker och konflikthanterare. Här är några röster:

– Ledare, speciellt inom näringslivet verksamma på den internationella arenan, upplever att John Miltons förmåga att guida dem in i ett möte med naturen har gett dem möjlighet att hitta en djupare mening med vad de gör, samtidigt som det frigör den kreativitet som behövs för att leva detta. Peter Senge, en av världens ledande management forskare vid ”Center for Organizational Learning” vid ”MIT Sloan School of Management”, även aktiv vid ”New England Complex Systems Institute” och fd forskare vid Stanford. Senge är prisbelönad för sin banbrytande bok ” The Fifth Discipline från 1990 (ny upplaga 2006). Harvard Business Review utsåg boken till den mest inflytelserika inom management de senaste 75 åren. Senge har genom åren gjort flera Vision Quest.

– I viss mening, finns inget beslut att fatta. Det blir plötsligt helt uppenbart. Ett nytt ”set” med regler tillämpas. Brian Arthur, auktoritet inom ekonomi i relation till komplexteori, teknik och den finansiella marknaden vid världsledande Santa Fe Institute, tillika gästforskare vid Intelligent Systems Lab i Palo Alto Research Center, tidigare professor vid Stanford. Brian Arthur gjorde sin första Nature Quest 1992, idag har han gjort sammanlagt 20 solos.

– I mitt arbete har jag enbart förlitat mig på mitt intellekt och tillämpat ”the Harvard way” på de utmaningar jag ställts inför. De enkla tekniker Milton lärde mig blev en vändpunkt. Det handlar om något så enkelt som: Sakta ner - låt svaren komma utan ansträngning och från en djupare plats. Jag tycker att alla människor, speciellt de som leder andra, ska ha tillgång till dessa tekniker. Ju tidigare desto bättre.” Jonas Roupé, tidigare Head of Strategy Telia Sonera, Director of Strategy, Ericsson Global Services.

Publicerat av:
Marie Ryd
Marie Ryd
1 februari 2014

Kontakt: 0708 - 67 48 70
marie.ryd@missinglinks.se
Tillbaka till Forskningsbanken

Liknande artiklar

Ovanans makt – väcker vanmakt

Alexitymi kopplat till hälsa och cannabis

Omega 3