Notis

Hjärnans plasticitet


Hormonnivåer förändrar hjärnan

Hormonnivåerna hos kvinnor förändras under menscykelns gång, det känner de flesta till. Men även hjärnan förändras! Det visar en ny studie av forskare från bland annat Lunds universitet.

I ett experiment studerades menscykeln hos 21 friska unga kvinnor som inte an- vände sig av något hormonellt preventivmedel. Kvinnorna genomgick olika tester vid fyra olika tillfällen under menscykeln. Vid varje tillfälle fick deltagarna lämna blodprov och göra olika kognitiva tester som mäter preception, minne och spatial förmåga. Dessutom undersökte forskarna deras hjärnor med hjälp av en magnetkamera.

Forskarna upptäckte till sin förvåning att hippocampus (se ord och begrepp) blev större strax innan ägglossning. Kopplingen mellan hippocampus och hjässloben (se ord och begrepp) i hjärnan blev också starkare före ägglossningen.

 

 

Förändringarna i hjärnans storlek hänger ihop med ökade nivåer av östrogen och lägre nivåer av progesteron, ett kvinnligt könshormon involverat vid graviditet och barnafödande. Innan ägglossning
är östrogennivåerna högre och andra hormonnivåer lägre. Forskarna menar att hormonnivåernas påverkan ger en intressant ny insikt i hjärnplasticitet. Hippocampus ökade i volym innan ägglossning men det förekom ingen skillnad i resultat på de kognitiva testerna.

Mer forskning behövs för att kunna dra några slutsatser kring beteende och kognition, säger huvudförfattare Nina Lisofsky till Holone.

Källor

Lisofsky N, Mårtensson J, Eckert A et al. NeuroImage 2015: 118, 154-162.
Nina Lisofsky, personlig kontakt

 

Publicerat av:
Marie Ryd
Marie Ryd
17 mars 2016

Kontakt: 0708 - 67 48 70
marie.ryd@missinglinks.se
Tillbaka till Forskningsbanken