Hjärnan

Träning och motion


 

Blodflödet i hjärnan minskar när du slutar träna

Träning och motion har en mängd
goda effekter på kropp och knopp.
Fysisk aktivitet skapar nya
nervceller, blodkärl och synapser.
De områden i hjärnan som har att
göra med kognition ökar i volym,
till exempel hippocampus, hjärnans minnescentra.

Men vad händer egentligen när vi abrupt
slutar träna? En ny studie, publicerad i
Frontiers in Aging Neuroscience, har visat
att vissa hälso-främjande effekter tycks
minska redan efter 10 dagars stillasittande.
Tolv vältränade och fysiskt aktiva
personer mellan 50 – 80 år deltog i
studien. De ombads att sluta träna helt
och hållet under 10 dagar och att sitta
still så mycket de kunde. Forskarna mätte
deras kognitiva förmågor och blodflödet
till hjärnan innan och efter experimentet.
De kunde konstatera att blodflödet i
hjärnan hade minskat betydligt efter
de 10 dagarnas stillasittande. Blod
transporterar bränsle, syre och andra
substanser till hjärncellerna och möjliggör
viktiga bio-kemiska processer. Mer blodcirkulation
i hjärnan är alltså bra. Många
forskare tror att träningens goda effekter
på kognition kan förklaras av ett ökat
blodflöde i hjärnan.
Däremot presterade deltagarna lika på
bra på det kognitiva testet innan och efter
experimentet. Man behöver alltså inte
känna sig stressad bara för att man missat
träningen en vecka, förtydligar författarna.
Det saknas ännu kunskap om hur lång
tid man behöver vara stillasittande för
att kognitionen ska försämras. Kanske är
effekten av att sluta träna annorlunda för
personer som inte är lika vältränade? Fler
och större studier efterlyses.

Källa
Alfini, A. J., Weiss, L. R., Leitner, B. P., et al. Frontiers in Aging Neuroscience, 8. 2016

Publicerat av:
Marie Ryd
Marie Ryd
25 november 2016

Kontakt: 0708 - 67 48 70
marie.ryd@missinglinks.se
Tillbaka till Forskningsbanken

Liknande artiklar

Utfrysning gör ont

Missbruk på jobbet

Framgångsrikt åldrande