Publicerat av:
Marie Ryd
Marie Ryd
1 februari 2014

Kontakt: 0708 - 67 48 70
marie.ryd@missinglinks.se
Tillbaka till Forskningsbanken

Liknande artiklar

Ovanans makt – väcker vanmakt

Hjärnan tacklar av, men den går att träna upp

Stress och mindset