1800-talets stress

Tidskriften Lancet tittar på fenomenet stress i backspegeln.

Notis

Stress


 

Klockor

För 5 år sedan uppskattade British Health
and Safety Executive den årliga kostnaden
för arbetsrelaterad stress i Storbritannien
till 4 miljarder pund. Aldrig någonsin har
vi stressat som nu. Påstår vi. Att stress är
något som utmärker dagens samhällsklimat
skulle många skriva under på. Men
är det verkligen sant? Låt oss vandra bakåt
i tiden.

1930-40 hävdar forskaren Hans Selye
att vissa kroniska sjukdomar var resultatet
av bristfällig anpassning till stress, ”general
adaption syndrome”. Han räknades som
stressens fader och banade vägen för
vidare forskning. Runt tiden för andra
världskriget utvecklade två amerikanska
psykologer ”the Social Readjustment Rating
Scale”, som skulle kvantifiera stressfulla
livssituationer som sorg, skilsmässa
och sjukdom. Skalan skulle ge läkare ett
schema för att kunna förutse sjukdom.

1925 skrev den amerikanske psykologen
William Sadler att anledningen
till den ökade dödligheten när det gäller
högt blodtryck, hjärt- och njursjukdomar
berodde på stress och ”den oupphörliga
farten framåt” i amerikanernas liv. Sadler
menade att människor ännu inte hade
anpassat sig till den stress som genereras
av att tillhöra en ny civilisation ”… which
counts on the airplane and the wireless
as commonplaces”.

1890 hävdade den engelske psykologen
Charles Arthur Mercier att sinnessjukdom
var resultatet av ärftlighet och stress.
Det som gav upphov till stressen var
överarbete, äktenskapsproblem och sömnsvårigheter. Psykologen William White
menade att sinnesjukdom är en effekt
av industrialismen.

1860 myntade den amerikanske
neurologen George Beard begreppet
”neurasthenia” som han också kallade
”amerikansk nervositet”. Symptomen
var trötthet, ångest, huvudvärk, neuralgi
(nervsmärta) och depression. Tillståndet
berodde på det moderna samhällets stress,
som präglades av ”steam-power, the periodical
press, the telegraph, the sciences and
the mental activity of women”. Snabba
teknologiska och kulturella förändringar
det vill säga. En artikel i The Times från
1872 menade att dödsantalet från hjärtsjukdomar var en oundviklig konsekvens
av spänning och stress som uppstod på
grund av elektricitet, överbefolkning
och kampen för överlevnad. Många
uppfattade 1800-talet som ”det stressade
århundradet”.

Redan sedan mitten av 1800-talet finns
alltså bevis för att upplevelsen av stress
funnits som en konsekvens av rädslan för
en oundviklig industri- och teknologiutveckling.

Källa
Jackson M. Perspectives. The Lancet 383, January 25, 2014.
Nilsson A, ”Från Cell till Samhälle” 2013.

Publicerat av:
Marie Ryd
Marie Ryd
1 februari 2014

Kontakt: 0708 - 67 48 70
marie.ryd@missinglinks.se
Tillbaka till Forskningsbanken

Liknande artiklar

John Milton Nature Quest

Resiliens

Hänförd – och tiden stannar